Srednji Vek

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Opredeli obdobje srednjeveške književnosti
  • začetek: 476 - razpad rimskega imperija
  • konec: 1492 - odkritje Amerike
 2. Kako do delili književnost?
  • plemiška ali viteška
  • meščanska
  • ljudska
 3. Naštej značilne junaške epe za ljudske jezike.
  • angleški junaški ep - Beowolf 8.stol
  • ruski junaški ep - Pesem o pohodu Igorjevem okoli 1200
  • nemški junaški ep - Nibelungenlied (Pesem o Nibelungih) začetek 13. stol
  • francoski junaški ep - Chanson de geste 11.-13. stol
  • Španski junaški ep - Pesem o Cidu 12.stol
  • Islandski junaški ep - Islandske sage 12.-13.stol.
 4. raznolikost dobe srednjeveške književnosti
  • italijanska pokrajina - do 14. stol -> sledi renesanska
  • slovenska dežela - do 16. stol. -> zavira nove ideje
 5. Kdo so bili avtorji cerkvenih besedil?
  • duhovniki
  • menihi
  • glasniki zgodnjega krščanstva
 6. Katere književne oblike so značilne v krščanski srednjeveški književnosti?
  • pesništvo
  • himnika
  • osebnoizpovedna kratka proza
  • cerkvena dramatika
 7. razvoj cerkvene dramatike v srednjem veku.
  • liturgične drame 10. stol
  • ->duhovne igre 14. stol
 8. delitev duhovnih iger 14.stol ?
  • pasijon -> igre o Kristusovem trpljenju
  • misteriji -> snov zgodbe iz Svetega pisma
  • mirakli -> prikazovali so čudeže
  • moralitete -> imajo poučno in moralistično sporočilo
 9. Kaj je posebnost srednjeveške književnosti v latinščini?
  • vagantska poezija
  • -> avtorji so bili potujoči kleriki in dijaki, ki so opustili študij
  • -> posvetni značaj z svobodomiselno in radoživo vsebino
 10. Kje so razlike med Antično in srednjeveško književnostjo?
  • V veri
  • jeziku
  • družbenem sistemu
 11. Kdaj je bil razkol krščanstva?
  1092
 12. Beowulf
  • 7.-9. stol
  • anglosaški junaški sprednjeveški ep
  • najstarejša angleška pesnitev
  • obesga 3182 aliteracijskih verzov
  • pripoved o spopadih med poganskim junakom Beowulfom in pošastjo Grendel, grendlovo materjo in zmajem
 13. aliteracijski verz
  • na polovici razdeljen verz in temelji na glasovni figuri
  • ujemajo se začetni soglasniki besed v verzu in ustvarjajo ritem
 14. srednjeveški junaški ep
  • pripovedno besedilo v verzih
  • nastajati začel v 9.stol v novih ljudskih jezikih
 15. Pesem o pohodu Igorjevem
  • okoli 1200
  • snov pesnitve resnični dogodki iz zadnjih desetletij 12. stol. v južnih ruskih pokrajinah
 16. Chretien de Troyes
  • druga polovica 12. stol
  • Perceval ali zgodba o gralu
  • najpomembnejši starofrancoski roman
  • Pripoveduje o mladeniču Percevalu, ki postane vitez
 17. Roman o Tristanu in Izoldi
  • 12. stol
  • srednjeveški viteški roman
  • francoski
  • glavni temi ljubezen in smrt
  • Ljubezen med plamenitim Tristanom in lepo Izoldo Plavolaso ne more nič zatreti. Kljub ločitvi ju hrepenenje znova združi in preide v smrt.
 18. Ljubezen silnejša od smrti
  ljubezenska španska romanca
 19. romanca
  • španska ljudska pesem
  • zapisovali so jih v kanconiere ali romancere
  • osmerci z anosonanco v vsakem drugem zlogu
  • zgodovinska, junaška, ljubezenska
  • ritem: trohej, daktil ali mešano
 20. Guilhem
  • prvi trubadur, najpom. pesnik provansalske lirike
  • napisal: O čem niču pojem spev
 21. trubadursko pesništvo
  • začetek fran. Provansa
  • trubadurji viteškega rodu
  • namenjena dvorjenju
  • v evropskih ljudskih jezikih
 22. Jaufre Rudel
  • sredi 12. stol
  • napisal Pesem o daljni ljubezni 
  • trubadurska ljubezenska pesem
 23. Dietmar von Eist
  • sredi 12. stol, nem
  • napisal Svitanica
  • trubadurska ljubezenska jutranja pesem
 24. Carmina Burana
  • 13. stol
  • zbirka srednjeveške posvetne lirike
  • rokopisni kodeks
  • v latinsščini, srednjevisoki nemščini in straofrancosščini
  • napisano v minuskoli
  • avtrorji anonimni razen Ahipoeta
  • pesniki so vaganti (popotniki), šolani kleriki
  • vagantska lirika
 25. kodeks
  • neposreden predhodnik današnje knjige
  • nastal v srednjem veku
 26. Frančišek Asiški
  • Sončna pesem (Hvalnica stvarstva)
  • 12. stol
  • italijanščina
  • srednjeveška krščanska pesem
 27. himna
  • pesem hvalnica
  • slovesno izražanje
  • cerkvena himnika
 28. Dante Aligheri
  • 13.stol
  • ita.
  • ljubezen do Beatrice
  • Vita nova (Novo življenje)
  • zbirka pesmi in proznih besedil
  • sladki novi slog
  • božanska komedija
  • vpliv na Prešerna
  • tercina, jambski enajsterec
  • ep iz 100 spevov
  • 3 deli: Pekel, Vice, Nebesa
  • verski ep
  • alegorija
 29. sladki novi slog (dulce stil nuovo)
  • italijianska literarna smer v 13. stol.
  • nastala na podlagi trubadurike; tu je ljubezen poduhovljena in osebna
 30. verski ep
  • značilen za srednji vek
  • v središču krščanska vera
 31. alegorija
  figura pri kateri je abstraktni svet predstavlja s konkretnimi v čustvo dojemljivimi podobami
 32. Slehernik
  • 15.stol
  • moraliteta
 33. moraliteta
  • srednjeveška dramska zvrst
  • posvetno besedilo z poučnim in moralnim sporočilom
 34. Burka o jezičnem dohtarju
  • 15.stol
  • fra.
  • /
 35. Francois Villon
  • 15.stol
  • Veliki testament
  • zapuščinsko pismo
  • pesmi (balade..)
  • Balada o obešencih
 36. Francoska balada
  • stalna pesniška oblika
  • opisuje tragičen pogled na svet
  • mala / velika
 37. mala balada
  • 3 oktave
  • sklepna štirivrstičnica
  • nosilka posvetila
  • obvezna rima
 38. velika balada
  • 3 decime
  • sklepna kitica
  • stroga rima
 39. Avrelij Avguštin
  • 1.stol
  • Izpovedi
  • zbirka spisov v 13 knjigah
 40. najpom. prvi zapisi na slo. + čas.. + osali manj pom.
  • 1. Brižinski spomeniki 10.stol
  • 2. Celovški rokopis 14.stol
  • 3. Stiški rokopis 15.stol.
  • 4. Starogorski rokopis 15.stol.
  • 5. Černejski rokopis 1497
  • 6. Škofjeloški rokopi 1466
 41. homilija
  preprosta pridiga na podlagi Svetega pisma
 42. V katerih jezikih so bila besedila v srednjem veku na slovenskem
  • rokopisi - sloveski j.
  • viteške pesmi - tuji j.
 43. konec slo. srednjega veka?
  1550 z natisom 1. slo knjige
Author
ID
270516
Card Set
Srednji Vek
Description
slo 1.letnik
Updated
Show Answers