Aias 305-409

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐνᾳξας (ἐναισσω)
  having rushed in
 2. ἐμφρων  ον
  • αδj
  • in one's [right] mind
 3. μολις
  • adv
  • only just
 4. καθισταται (καθιστημι)
  he established himself
 5. πληρες
  • adj neut
  • full (of)
 6. διοπτευει (διοπτευω)
  he watches, spies
 7. το στεγος
  room
 8. παισας (παιω)
  having struck
 9. ᾽θωυξεν (θωύσσω)
  he/it made a noise
 10. τοις ἐρειπιοις
  fallen ruins
 11. ἐρειφθεις (ἐρείπω)
  having been thrown
 12. του ἀρνειου
  • gen
  • sheep
 13. την κομην
  hair of the head
 14. ἀπριξ
  • adv
  • fast, tight
 15. τῳ ὀνυξι
  talons/nails
 16. ἡστο (ἧμαι)
  he had sat
 17. ἀφθογγος  ον
  • adj
  • speechless
 18. ἐπηπειλησ᾽ (?
  he threatened
 19. συντυχον
  having met with/happened
 20. κἀνηρετ᾽ (και ἀνέρομαι)
  he inquired
 21. κυροι (κυρεω)
  he hit upon
 22. τοὐξειργασμενον
  the things that were done
 23. ἐξηπισταμην
  I was knowing thoroughly
 24. ἐξῳμωξεν (ἐξοιμώζω)
  he wailed aloud
 25. λυγρας (ος  α  ον)
  • adj
  • mournful
 26. βαρυψυχου (ος  ον)
  • adj
  • heavy of soul, dejected
 27. τους γοους
  • acc
  • wailings
 28. ἐξηγειτ᾽
  he led, taught
 29. ἀψοφητος ον
  noiseless, quiet
 30. ὀξεων (ος  α  ον)
  shrill
 31. των κωκυματων
  shrieks, wails
 32. ὑπεστεναζε
  he was moaning
 33. ταυρος βρυχωμενος
  • lowing(?) bull
  • lit 'bellowing bull' but this is supposed to be in opposition to shrill wails
 34. ἀσιτος  ον  τε και  ἀποτος  ον
  without food and without drink
 35. τοις βοτοις
  beasts
 36. δρασειων (δρασείω)
  having a mind to do (fut)
 37. κὠδυρεται
  and he laments
 38. ἀρηξατ᾽ (ἀρήγω)
  help! aid!
 39. διαπεφοιβασθαι
  το be driven mad
 40. μενοινᾳ (μενοινάω)
  he desires
 41. εἰσαει
  • adv
  • forever
 42. λεηλατησει (λεηλατέω)
  he will raid, pillage
 43. τον αἰδω
  respect
 44. διοιγω
  I open
 45. τα πραγη
  matters/actions
 46. καὐτος ὡς ἐχων κυρει
  how he is in himself
 47. οἱ ναυβαται
  seafarers
 48. φοινιας (ος  α  ον)
  bloodthirsty
 49. της ζαλης
  • gen
  • storm
 50. ἀμφιδρομον
  • adj
  • running both ways
 51. ἀφροντιστως
  • adv
  • thoughtlessly, out of his mind
 52. ναιας (ος  α  ον)
  nautical, maritime
 53. αρωγον (ος  η  ον)
  • adj
  • aiding, helpful
 54. ἁλιον (ος  α  ον)
  • adj
  • of the sea
 55. ἑλισσων
  stroking, rowing
 56. την πλαταν
  the plain
 57. των ποιμενων
  of herdsmen
 58. ἐπαρκεσοντ᾽ (ἐπαρκεω)
  will/about to be strong enough against
 59. συνδαιξον (συνδαίζω)
  kill also!
 60. εὐφημα (oς  ον)
  • adj
  • uttering sounds of good omen
 61. το ἀκος
  • neut acc
  • cure, remedy
 62. το πημα της ἀτης
  misery of misfortune/disaster
 63. θρασυν (υς  υια  υ)
  • adj
  • bold
 64. τοις δαιοις
  • dat
  • battles
 65. ἀτρεστον (oς  ον)
  • adj
  • fearless
 66. τοις θηρσι ἀφοβοις
  unfearsome beasts
 67. ὑβρισθην (ὑβριζω)
  I have been outraged/violated
 68. λισσομαι
  I pray
 69. ἀψορρον (ος  ον)
  going backwards
 70. ἐκνεμῃ (ἐκνέμομαι)
  you go forth
 71. ὑπεικε (ὑπείκω)
  withdraw! retire!
 72. μεθηκα (μεθιημι)
  let go/loose
 73. τους ἀλαστορας
  tormentors, persecutors
 74. τοις ἑλικεσσι
  curve-horned
 75. τοις αἰπολιοις
  herd of goats
 76. ἐρεμνον (ος  α  ον)
  • adj
  • murky, black
 77. ἐδευσα (δευω)
  I drenched/spilt
 78. ἀλγοιης (ἀλγέω) ἐπι
  you suffer, grieve for/over
 79. αἰων (αἰω)
  perceiving
 80. το ὀργανον
  tool, implement
 81. κακοπινεστατον
  most foul/loathsome
 82. το ἀλημα
  rogue
 83. ἀτωμενος (ἀτάομαι)
  being in distress
 84. των προγονων
  • gen
  • forefathers
 85. τον αἱμυλωτατον ἀλημα
  the most wily sneak
 86. δισσαρχας (ης  ες)
  joint-ruling
 87. ὀλεσσας (ὀλλυμι)
  having destroyed
 88. (κατ)εὐχου
  pray!
 89. ὠ ἐρεβος
  Gloom/Darkness
 90. ἑλεσθ᾽ (αἱρέω)
  take!
 91. τον οἰκητορα
  • acc
  • inhabitant
 92. ἁμεριων ἀνθρωπων
  men, who live but a day
 93. την ὀνησιν
  profit/help
 94. ἀλκιμα θεος
  • fem nom
  • stout, brave goddess
 95. όλεθριον (ος  ον)
  destructive, deadly
 96. φθινει (φθίω)
  it is wasting
 97. πελας
  near
 98. ταις ἀγραις προσκειμεθα
  I am inclined to hunts/chases
 99. διπαλτος  oν
  brandished with both hands
Author
ID
270403
Card Set
Aias 305-409
Description
Aias vocab
Updated
Show Answers