Kadın doğum

 1. Vulva ca risk faktörleri nelerdir?
  • HPV
  • Liken sklerozus
  • Kronik kaşıntı
  • Sigara-alkol-kötü hijyen
 2. Vulvar ve vajinal kanserin en sık patolojik görünümleri nelerdir? Metastazlarını en çok nereden alırlar?
  • 1) Skuamoz ca (en sık)
  • 2) Melanom (2. en sık)

  Met en sık serviksten
 3. Vulvar SCC etyolojisine göre nasıl ayrılır?
  • Bazaloid (Warty) tip: Genç yaşta, HPV ilişkili
  • Keratinize (Diferansiye/basit) tip: İleri yaşta, HPV ilişkisiz, kronik iritasyon ilişkili
 4. Vulva ca'da lenf nodu tutulumu evreyi nasıl etkiler?
  • İnguinal LN: evreyi 3
  • Pelvik LN: evreyi 4 yapar
 5. Vulva ca'da evreden sonra tek başına en önemli prognostik faktör nedir?
  LN tutulumu
 6. Vulva ca cerrahisi sonrasında en sık erken ve geç komplikasyonlar nelerdir?
  • Erken: yara ayrılması ve enf
  • Geç: lenfödem
 7. Vulva ca rekürrensi en sık nerede görülür?
  • 1) İnguinal LN
  • 2) Vulva
 8. Vulvar BCC'in en sık yerleşimi neresidir?
  Labium majus
 9. Kadın genital sisteminde en sık kanseri metastazlar olan organlar ve primerleri nelerdir?
  • Vajen (serviks)
  • Tüpler (over)
 10. Muayeneyle evrelendirilen jinekolojik kanserler nelerdir?
  • Serviks
  • Vajen
 11. Vajen ve serviks ca'da evreyi 3 yapan kriter nedir?
  Tümörün pelvik yan duvara ulaşması
 12. Serviks ca'da en sık karşılaşılan HPV hangisidir? Serviks ca'ya en spesifik olan hangisidir?
  • En sık: 16
  • En spesifik: 18
 13. HPV'nin kronikleşmesini kolaylaştıran faktörler nelerdir?
  • Riskli HPV
  • Fakirlik, kötü beslenme
  • Sigara
  • OKS
  • Diğer CYBE
 14. Kadın genital sisteminin aktinomyces enfeksiyonu risk faktörü nedir?
  RİA
 15. Pap smearda hangi enfeksiyonların tanısı konabilir?
  • Trichomonas
  • Kandida
  • Bakteriyel vajinozis
  • Actinomyces
 16. Kadında TAH sonrası smear takibi endikasyonları nelerdir?
  • AIDS
  • Servikal preinvaziv lezyon veya kanser tanısı olanlar
  • IU DES'e maruz kalanlar
 17. İnvaziv servikal kanserin en karakteristik görüntüsü nedir?
  Atipik damarlanma
 18. Pap smearda en sık görülen anomali ve spontan gerileme oranı en fazla olan anomali nelerdir?
  • En sık görülen: ASC
  • En sık gerileyen: ASC-US
 19. Pap smearın hangi sonuçları kolposkopik biyopsi endikasyonudur?
  • ASC-H
  • LSIL-HSIL
 20. ASC-US, ASC-H veya LSIL olan hastanın biyopsisinde CIN-1 görülürse ne yapılır?
  Smear tekrarı
 21. HSIL veya atipik glandüler anormallik tanısı olan hastanın biyopsisinde CIN-1 görülürse ne yapılır?
  Sonuçlar birbirine uymadığı için tanısal eksizyonel işlem yapılır.
 22. CIN-2 veya 3'e yaklaşım nasıldır?
  • Eksizyonel veya ablatif işlem yapılır
  • (Gebede invaziv kanser aşamasına kadar eksizyonel işlem önerilmez)
 23. Servikal adenoca in situ tanısında ne yapılır?
  • Öncelikle tanısal eksizyonel işlem, sonra histerektomi yapılır.
  • Fertilite isteği varsa histerektomi doğumdan sonraya ertelenir
 24. Konizasyon endikasyonları nelerdir?
  • HSIL, AIS, CIN-2,3, mikroinvazyon
  • Görememe, ekarte edememe
  • Uyumsuz sonuç
 25. Serviks SCC histolojik tipleri nelerdir?
  • Büyük hücreli nonkeratinize (en sık)
  • Büyük hücreli keratinize
  • Küçük hücreli (kötü)
 26. Serviksin en sık metastatik tümörünün orjini neresidir?
  Endometrium
 27. Serviks adenoca en sık histolojik tipi nedir?
  Müsinöz
 28. Serviksin kanalından başladığı için fıçı seviks görünümü yapan ve tanısı geç olan kanserinin tipi nedir?
  Adenoca
 29. Serviks adenoca'nın KOK ilişkili alttipi nedir?
  Villoglandüler papiller
 30. Serviksin endometrioid kanserinin endometrium ca'dan ayrımı nasıl yapılır?
  Vimentin - olmasıyla
 31. En kötü prognozlu serviks kanseri tipi hangisidir?
  Küçük hücreli nöroendokrin ca
 32. Serviks ca için evre dışında en önemli prognostik faktör nedir?
  LN tutulumu (evrelemede kriter olarak kullanılmaz)
 33. Serviks ca'nın geç yayılım yaptığı LN hangileridir?
  • Common iliak
  • Paraaortik
  • İnguinal (en geç)
 34. Serviks ca kliniği nasıldır?
  • En sık asemptomatiktir
  • En sık semptomu anormal vajinal kanama
 35. Serviks ca evre 1 için kriterler nelerdir?
  • 1a) mikroskopik kitle (konizasyon sonrası)
  • -1a1) inv<3mm, genişlik<7mm
  • -1a2) 3mm<inv<5mm, genişlik<7mm
  • 1b) gözle görülen lezyon
  • -1b1) lezyon<4cm
  • -1b2) lezyon>4cm
 36. Serviks ca evre 2 için kriterler nelerdir?
  • Tümör serviks dışındadır
  • 2a) Üst vajen tutulumu
  • 2b) Parametrial yayılım
 37. Serviks ca hangi evrede inop kabul edilir?
  Evre 2a (parametrial yayılım)
 38. Serviks ca evre 3 için kriterler nelerdir?
  • 3a) Alt vajene yayılım
  • 3b) Pelvik yan duvara yayılım (hidronefroz, nonfonksiyone böbreğe neden olur)
 39. Serviks ca hangi evreleri tip 3 histerektomi endikasyonudur?
  1B1-2A2 arası
 40. Radikal trakelektomi serviks kanserinin hangi evrelerine yapılabilir?
  • Fertilite isteği olan kadında 1A2-1B1 evrelerinde yapılabilir
  • İşleme lenfadenektomi ve servikal serklaj eklenmelidir
 41. Serviks ca tedavisinde genç hastada histerektomiye ek olarak ooforektomi endikasyonu nedir?
  Adenoca
 42. Serviks ca'dan ölümün en sık nedeni nedir?
  Üremi
 43. En sık genital kanser nedir?
  Endometrium ca
 44. Endometrium ca en önemli risk faktörü ve en önemli koruyucu faktör nedir?
  • Risk faktörü: karşılanmamış E
  • Koruyucu: P
 45. Endometrium ca'ya neden olma olasılığı en yüksek over tümörü hangisidir?
  Tekoma
 46. Tamoksifenin endometriumda en sık neden olduğu patoloji nedir?
  Endometrial polip
 47. HNPCC nedeni gen mutasyonları arasında en kötü prognozlosu hangisidir?
  MSH6
 48. Endometrium ca riskini en çok artıran 2 patoloji nedir?
  • 1) Atipili endometrial hiperplazi
  • 2) Lynch 2
 49. Tip 2 endometriyum kanserinde hangi mutasyonlar görülür?
  • HER2/neu
  • p53
 50. Seröz endometriyal intraepitelyal karsinomun tedavi yaklaşımı nasıldır?
  Endometriyum kanseriyle aynıdır
 51. Kadın genital sistemi maligniteleri içinde en sık konkomitant (aynı anda) bulunabilen kanserler nelerdir?
  • Endometriyum ve over
  • Konkomitant olduklarında genelde ikisi birden endometrioid histolojide olur
 52. Endometrium kanseri evre 1 ve 2 kriterleri nedir?
  • 1a) Myometriyal inv<1/2
  • 1b) Myometriyal inv>1/2 (uterusun lenfatik ağına ulaşmış olur)
  • 2) Servikal stroma tutulumu olan ancak hala uterusta sınırlı tümör
 53. Endometrium kanseri evre 3 kriterleri nedir?
  • 3a) Uterin seroza veya adneks tutulumu
  • 3b) Vajinal veya parametriyal tutulum
  • 3c) LN tutulumu
  • -3c1) Pelvik LN
  • -3c2) Paraaortik LN

  Diğer LN evreyi 4 yapar (inguinal dahil)
 54. m kanseri evrelemesinde yer almayan ancak kötü prognozu gösteren faktör nedir?
  Periton sıvısında malign hücre bulunması
 55. BRCA-1 ve 2 hangi kanserlerin riskini artırırlar?
  Meme, over, tüp, periton
 56. Tüp kanseri klasik triadı nedir?
  • Pelvik kitle
  • Kolik ağrı
  • Sulu vajinal akıntı
 57. Tüplerin ve overin en sık görülen malign neoplazisi nedir?
  Seröz papiller adenokarsinom
 58. Fallop tüplerinde maligniteyle karışan patolojiler nelerdir?
  • Salpingitis isthmica nodosa (gerçek divertikül)
  • Adenomatoid tm
  • Benign mezotelyoma
 59. Tüp kanserleri yayılımı, evrelemesi ve tedavi yaklaşımı nasıldır?
  Over kanseriyle aynıdır
 60. BRCA mutasyonu taşıyanlarda yaklaşım nasıldır?
  • Fertilite isteği olanlarda KOK kullanımı ve 6 ayda 1 USG
  • Fertilite isteği olmayanlarda profilaktik sanpingoooforektomi
 61. Over yüzey epiteli kanseri riskini artıran faktörler nelerdir?
  • Estrojen-endometriyozis (endometrioid tip için)
  • Sigara (müsinöz tip için)
 62. Over yüzey epiteli tümörleri hangi epitellere benzer?
  • Tuba epiteli: Seröz
  • Endometrium: Endometrioid
  • Müllerian epitel: Berrak hücreli
  • Endoservikal veya intestinal: Müsinöz
  • Tranzisyonel epitel: Brenner
 63. Borderline epitelyal over tümörünün maligniteden farkı nedir?
  Stromal invazyonun olmayışı (<5mm)
 64. Tip 1 ve tip 2 over kanseri farkları nelerdir?
  Tip1: Düşük gradeli, prekürsör lezyondan gelişir. (Ör düşük grade seröz ca) KRAS ve BRAF mut görülür

  Tip2: Yüksek gradeli, prekürsör lezyonları yoktur, genetik anstabildirler, p53 ve HER2/neu mut içerirler. (yüksek grade seröz ca, undiferansiye ca, karsinosarkom)
 65. n en sık bilateral kitlesi nedir?
  Seröz ca
 66. Psammoma cisimleri hangi over tümöründe görülür?
  Seröz over tümöründe, görülmesi iyi prognozdur
 67. Endometriyozis zemininde gelişen en sık malignite hangisidir?
  Endometrioid over ca
 68. En kötü prognozlu epitelyal over ca hangisidir?
  Berrak hücreli
 69. Overin Wolf kanalı artığından gelişen ve Walthard adacıkları içeren tümörü hangisidir?
  Tranzisyonel hücreli tm (Brenner)
 70. Overin SCC'si hangi hastalıklar zemininden gelişebilir?
  • Endometriyozis
  • Matür kistik teratom
 71. İnop evresi olmayan, her evrede cerrahisi olan jinekolojik malignite nedir?
  Over ca
 72. Jinekolojik malignitelerde primer yayılım yolu nedir?
  • Vulva: Lenfatik
  • Vajen: Direkt
  • Serviks: Direkt ve lenfatik
  • Endometrium: Direkt
  • Over: Transçölemik
 73. Over ca evre 1 kriterleri nelerdir?
  • 1a) Tm 1 overde
  • 1b) Tm 2 overde
  • 1c) Kapsül rüptüre veya pozitif sitoloji (KT endikasyonu)
 74. Over ca evre 3 kriterleri nelerdir?
  • 3a) Pelvis dışında mikroskopik implantlar
  • 3b) Pelvis dışında <2cm metastazlar
  • 3c) Pelvis dışında >2cm met veya retroperitoneal veya inguinal LAP

  KC kapsülü hala evre 3'tür
 75. Over ca'da kullanılan markerlar nelerdir?
  Human epididim protein 4 (He4): erken evrede pozitifleşir, CA 125'le kombine edilir
 76. Over ca KT'si nasıldır?
  • Paklitaksel + carboplatin (veya sisplatin)
  • RT kullanılmaz
 77. Germ hücreli tümör markerlarının "asla" ve "hep"leri nelerdir?
  • Seminom (disgerminom): Asla AFP salgılamaz
  • Koryokarsinom: Asla AFP salgılamaz, hep HCG salgılar
  • Yolk sac: Hep AFP salgılar, asla HCG salgılamaz
 78. Bilateralitesi en yüksek germ hücreli over tümörü nedir?
  Disgerminom
 79. Gliomatosis peritonei
  İmmatür teratomda nöral komponentin maturasyonunun en üst düzeyde olmasıdır, iyi prognoz göstergesidir
 80. Overin en sık torsiyone olabilen tümörü nedir?
  Matür kistik teratom (dermoid kist)
 81. Overin hangi tümörü rüptüre olması durumunda kimyasal (granülomatöz) peritonite neden olur?
  Matür kistik teratom (dermoid kist)
 82. Yenidoğanda en sık rastlanan benign ve malign neoplaziler nelerdir?
  • En sık benign: Sakrokoksigeal teratom
  • En sık malign: Nöroblastom
 83. Matür kistik teratomdan en sık gelişen kanser nedir?
  SCC
 84. En sık monodermal teratom nedir?
  Struma ovari
 85. Her zaman tek taraflı olan, hipertiroidiye neden olabilen over tümörü nedir?
  Struma ovari
 86. Kadında disgenetik gonadların en sık tümörü nedir?
  Gonadoblastom
 87. Gonadoblastomun içinden en sık hangi malignensi gelişir?
  Disgerminom (seminom)
 88. Granülosa hücreli tümörlerde marker olarak ne kullanılır?
  İnhibin ve estrojen
 89. Kadında virilizasyon yapan over tümörleri nelerdir?
  • Sertoli hc tm
  • Leydig hc tm (androjenitesi daha yüksek=
 90. Renin salarak hipokalemi ve hipertansiyona neden olabilen over tümörü nedir?
  Sertoli hc tm
 91. Overin en sık metastatik tümörü ve overe met yapma riski en yüksek tm nelerdir?
  • Overin en sık metastatik tümörü endometrium ca
  • Riski en çok olan tüp ca
 92. Overin bilateral olma riski en yüksek tümörü nedir?
  Metastaz
 93. Malign trofoblastik hastalıkların tedavisi nasıldır?
  • Yüksek riskli grup ve evre 4 tm: KT
  • Diğerleri: Mtx
 94. Komplet mol gelişimi için risk faktörleri nedir?
  • Molar gebelik hikayesi (en önemli faktör)
  • Anne yaşı>40
  • Aile hikayesi, ırk
  • Vit A eks
 95. Komplet mol makroskopik görünüm nasıldır?
  Avasküler hidropik veziküller
 96. Komplet mol önemli tanı kriterleri nelerdir?
  • Fetüs veya eklerinin olmaması
  • Tüm koryonik villuslarda hidropik dejenerasyon ve avaskülarizasyon
  • Diffüz trofoblastik proliferasyon
 97. Komplet molün semptomları nelerdir?
  • Vajinal kanama: En sık
  • Aşırı uterin büyüklük
  • Preeklempsi (20. haftadan önce olması molar gebelik düşündürür)
  • Hipertiroidi
  • Teka lutein kistleri
  • Hiperemezis gravidarum
  • ARDS: Trofoblastik embolizasyon nedeniyle olur

  Semptomlar aşırı yüksek HCG'ye bağlıdır
 98. molün makroskopisi nasıldır?
  • Fetus ve ekleri mevcuttur, kardiyak aktivite vardır
  • Trofoblastik proliferasyon kompletten daha azdır
  • Hidropik olmayan villuslar da mevcuttur.
 99. Komplet ve parsiyel molün en sık karyotipi nedir?
  • Komplet: 46 XX
  • Parsiyel: 69 XXY
 100. Komplet ve parsiyel molün klinik tanısı en sık nasıl konur?
  • Komplet: Molar gebelik
  • Parsiyel: Missed/inkomplet abort
 101. Komplet ve parsiyel molde uterin cesamet nasıldır?
  • Komplette normalden büyük
  • Parsiyelde normalden küçük
 102. Molar gebeliklerden hangisi p57 boyasıyla boyanır?
  Parsiyel mol

  p57 anne kromozomunun varlığını gösterir
 103. stik hastalıkların boşaltım sonrası takibi nasıl yapılır?
  Haftalık HCG ölçülür, 3 negatif sonuç remisyonu gösterir.
 104. Hidatiform mol boşaltımı sonrası veya nonmolar gebelik sonrası persistansta hangi hastalıklarla karşılaşılabilir?
  Hidatiform mol boşaltımı sonrası: tekrar hidatiform mol veya koryokarsinom

  Nonmolar gebelik sonrası: her zaman koryokarsinom
 105. rofoblastik hastalığın en sık ve en kötü prognozları nereye olanlarıdır?
  • En sık: 1)AC, 2)Vajen
  • En kötü: 1)Beyin, 2)KC

  Ölüm metastaz kanamasına bağlı görülür
 106. n GTN'de kötü prognostik faktörler nelerdir?
  • Yaş
  • Önceki gebeliğin term olması
  • HCG düzeyi
  • Kan grubu
  • Beyin/KC met
  • Metastaz sayısı
 107. Persistan GTN'de evreleme ve tedavi nasıldır? nasıldır?
  • 1: Uterusa sınırlı
  • 2: Pelvise sınırlı
  • 3: AC met
  • 4: Diğer organ met
 108. Persistan GTN'de kullanılan tek ajan KT'ler nelerdir?
  • Mtx
  • Daktinomisin
 109. Persistan GTN'de kullanılan çoklu KT protokolü nedir?
  EMA-CO
 110. Koryokarsiyom gelişimi için en yüksek risk faktörü nedir?
  Komplet mol
 111. Koryokarsiyomun diğer GTN'lerden farkı nedir?
  • Mikroskopide villus yapısının bulunmaması
  • İleri derecede hemoraji, atipi, nekroz içerir. Genital alanda kendini tüketip başka bölgede karşımıza çıkabilir
 112. Plasental yerleşimli trofoblastik hastalığın diğer GTN'lerden farkı nedir?
  • Genelde term gebeliği takiben gelişir
  • HCG düşüktür. Tümör Hpl ile boyanır
  • İntermediyer tip trofoblastlardan kaynaklanır
  • KT'ye dirençlidir
 113. Gebelik döneminde ve sonrası erken dönemde en sık karşılaşılan kanser nedir?
  Serviks ca
 114. Gebeliğin ilk trimesterında saptanan adneksiyal kitle en sık nedir?
  • Korpus luteum kisti
  • 18. haftaya kadar beklenir, gerilemezse opere edilir
Author
Farash
ID
270176
Card Set
Kadın doğum
Description
A
Updated