z.txt

 1. zaak; de
  business; thing
 2. zaal; de
  hall; room
 3. zacht
  soft
 4. zak; de
  bag; sack; pocket
 5. zakelijk
  business-like
 6. zakken
  to sink; fall; sag
 7. zakkenroller; de
  pickpocket
 8. zalig
  blessed; blissful
 9. zalm; de
  salmon
 10. zand; het
  sand
 11. zanger; de
  singer
 12. zat
  satiated; drunk
 13. zebrapad; de
  zebra crossing
 14. zee; de
  sea
 15. zeef; de
  sieve
 16. zeep; de
  soap
 17. zeer
  very
 18. zeer; het
  sore; ache
 19. zegel; het
  seal; stamp
 20. zeggen
  to say
 21. zeil; het
  sail
 22. zeilen
  to sail
 23. zeker
  sure; certain
 24. zelden
  seldom
 25. zeldzaam
  rare
 26. zelfde
  same
 27. zelfmoord; de
  suicide
 28. zelfs
  even
 29. zelfstandig
  independent
 30. zenden
  to send; forward
 31. zending; de
  shipment; mission
 32. zenuw; de
  nerve
 33. zenuwachtig
  nervous
 34. zenuwachtigheid; de
  nervousness
 35. zet; de
  move
 36. zetel; de
  seat; throne
 37. zetfout; de
  misprint
 38. zetten
  to put
 39. zeuren
  to whine; go on
 40. zeven
  to sift
 41. zicht; het
  sight
 42. zichtbaar
  visibility
 43. het ziekenhuis
  hospital
 44. ziekte; de
  illness
 45. ziel; de
  soul
 46. zien
  to see
 47. zigeuner; de
  gypsy
 48. zijstraat; de
  side street
 49. zilver; het
  silver
 50. zilverkleurig
  silver colour
 51. zin; de
  sense; sentence; mind; desire; appetite; fancy
 52. zingen
  to sing
 53. zinken
  to sink
 54. zinloos
  senseless
 55. zinnelijk
  sensual
 56. zinnen
  to ponder; brood
 57. zintuig; het
  sense (organ of)
 58. zinvol
  meaningful
 59. zitten
  to sit
 60. zo
  so; like this
 61. zoals
  such as
 62. zodat
  so that
 63. zodra
  as soon as
 64. zoeken
  to look for
 65. zoen; de
  kiss
 66. zoenen
  to kiss
 67. zoet
  sweet
 68. zogenaamd
  so called
 69. zoiets
  something like that
 70. zojuist
  just now
 71. zolang
  so long as
 72. zolder; de
  loft; attic
 73. zomer; de
  summer
 74. zon; de
  sun
 75. zondaar; de
  sinner
 76. zonde; de
  sin
 77. zonder
  without
 78. zondvloed; de
  deluge
 79. zone; de
  zone
 80. zonnebloem; de
  sunflower
 81. zonnestraal; de
  sunbeam
 82. zonnig
  sunny
 83. zonsondergang; de
  sunset
 84. zonsopgang; de
  sunrise
 85. zooi(tje)
  lot; heap
 86. zool; de
  sale
 87. zoom; de
  hem; edge
 88. de zoon
  son
 89. zorg; de
  care; concern
 90. zorgen
  to care
 91. het zout
  salt
 92. zoveel
  so much
 93. zover
  so far; as far
 94. z.o.z.
  zie ommezijde (p.t.o.)
 95. zucht; de
  sigh
 96. zuchten
  to sigh
 97. zuid
  south
 98. zuiden; het
  south
 99. zuigen
  to suck
 100. zuil; de
  pillar
 101. zuinig
  thrifty; economical
 102. zuinigheid; de
  thrift; economy
 103. zuipen
  to drink; booze
 104. zuivel; het
  dairy produce
 105. zuiver
  pure
 106. zulk
  such
 107. zullen
  shall
 108. de zus
  sister
 109. zuur
  sour; acid
 110. zuur; het
  acid
 111. zuurkool; de
  sourkraut
 112. zuurstof; de
  oxygen
 113. zuurtje; het
  acid drop
 114. zwaaien
  to swing; wave
 115. zwaar
  heavy; difficult
 116. zwaard; het
  sword
 117. zwager; de
  brother in law
 118. zwak
  weak
 119. zwaluw; de
  swallow (bird)
 120. zwanger
  pregnant
 121. zwart
  black
 122. zweep; de
  whip
 123. zweer; de
  ulcer; sore
 124. zweet; het
  sweat
 125. zwembad; het
  swimming pool
 126. zwembroek; de
  swimming trunks
 127. zwemmen
  to swim
 128. zwendelaar; de
  swindler
 129. zwendelen
  to swindle
 130. zweren
  to swear
 131. zwerven
  to wander; roam
 132. zwever; de
  wanderer; tramp
 133. zweten
  to sweat; perspire
 134. zweven
  to float; hover
 135. zwijgen
  to be silent
 136. zwijn; het
  pig; swine
Author
kniknik
ID
269
Card Set
z.txt
Description
Dutch vocab
Updated