as 2 verb

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. overflow
  taşmak
 2. disarm
  silahssızlanmak
 3. diverge
  ayrılmak
 4. refresh
  yenilemek
 5. repress
  baskı altında tutmak (bastırmak)
 6. diffuse
  yayılmış (dağılmış)
 7. repudiate
  kabul etmemek
 8. pervade
  istila etmek
 9. tame
  evcilleştirilmiş
 10. subtract
  çıkarmak
 11. scold
  azarlamak
 12. err
  hata etmek
 13. lever
  kaldırmak
 14. orientate
  yönlendirmek
 15. hijack
  (uçak-gemi) kaçırmak
 16. degenerate
  yozlaşmış
 17. vibrate
  titretmek
 18. ditch
  yüzüstü bırakmak(terk etmek)
 19. fatten
  şişmanlatmak
 20. scorn
  küçümsemek
 21. oppress
  sıkıştırmak
 22. interlock
  birbirine bağlamak (kenetlemek)
 23. roast
  (ateşte-fırında) kızartmak
 24. deviate
  sapmak
 25. superimpose
  üst üste yapmak (üstüne koymak)
 26. ripen
  (meyve) olgunlaşmak
 27. incite
  kışkırtmak
 28. sadden
  kederlendirmek
 29. veil
  saklamak (maskelemek)
 30. esteem
  saygı duymak
 31. intoxicate
  sarhoş etmek
 32. forgo
  vazgeçmek bırakmak
 33. converse
  sohbet etmek
 34. intersect
  kesişmek
 35. reprimand
  azarlamak
 36. interrelate
  ilişki kurmak (alakası olmak)
 37. saw
  (testere ile) kesmek
 38. groove
  oluk açmak
 39. perpetrate
  (suç vb.) işlemek
 40. saturate
  doyurmak
Author
ID
268911
Card Set
as 2 verb
Description
as 2 verb
Updated
Show Answers