פיזיקה ב

The flashcards below were created by user justsivan on FreezingBlue Flashcards.

 1. מהו קיבול?
  קיבול הינו היחס בין המטען המצטבר למתח, הקיבול הינו קבוע לכל קבל נתון. קיבול= כמה מטען מצטבר על לוחות הקבל בהינתן מתח מסויים.

  • Image Upload 1
  • קיבול נמדד ביחידה הנקראת פאראד F
  • Image Upload 2
 2. במה תלוי הקיבול?
  • הקיבול הוא גיאומטרי ולכן תלוי במבנה הקבל. 
  • שים ♡ הקיבול אינו תלוי במתח או במטען שעליו!!!! אלו ישתנו אחד עקב שינוי השני אבל הקיבול יישאר קבוע.
  • הקיבול תלוי בשטח הלוחות, במקדם הדיאלקטרי של החומר בין הלוחות ובמרחק בינהם.
  • C= (∈r0xS)/ d
 3. מהי הנוסחה של חיבור קבלים במקבלים?
  Image Upload 3

  כיוון שבחיבור במקבלים המתח על כל סעיף שווה המטען שיצטבר על כל קבל יהיה בהתאם לקיבולו, ולכן קיבול הקבל השקול יהיה שווה לסכום הקיבולים.
 4. מהי הנוסחא של קבל המכיל חומר דיאלקטרי?
  Image Upload 4
 5. מהי הנוסחא לחיבור קבלים בטור?
  Image Upload 5


  בחיבור בטור המטען על כל הקבלים שווה והמתח השקול שווה לסכום המתחים לכן הקיבול השקול יהיה שווה לסכום מנת הקיבולים.
 6. כיצד נע מטען שלילי?
  מטען שלילי נע מפוטנציאל נמוך לפוטנציאל גבוה
 7. מהו מוליך?
  מוליך הינו חומר בו יש מספר רב של אלקטרונים חופשיים
 8. מהו זרם חשמלי?
  • רם חשמלי הינו תנועה מכוונת של מטענים חשמליים. זרם חשמלי נוצר כאשר המטענים בתוך מוליך נעים בכיוון מסויים. 
  • זרם חשמלי- כמות המטען החשמלי העוברת במוליך ביחידת זמן
 9. כיצד מחושב זרם?
  Image Upload 6
 10. כיצד נמדד הזרם?
  • הזרם נמדד ביחידה הקרוייה אמפר [A]
  • 1A= 1c/ 1sec
 11. מה הקשר בין זרם למהירות?
  ככל שהזרם גדול יותר מהירות התנועה של המטענים גבוהה יותר
 12. מהם תפקידי מקור המתח?
  • ליצור הפרש פוטנציאלים התחלתי כדי שיזרום זרם.
  • להחזיר את המטענים שהגיעו לפוטנציאל הנמוך אל הפטנציאל הגבוה
 13. מהם המרכיבים הדרושים ליצירת מעגל חשמלי?
  • מוליכים שיהוו מעגל סגור
  • מקור מתח חשמלי שיגרום לתנועת מטענים
 14. מהי התנגדות?
  • התנגדות- יכולת המוליך למנוע מעבר זרם דרכו
  • התנגדות- היחס בין המתח והזרם על מוליך
  • התנגדות מסומנת באות R
 15. מהו חוק אוהם?
  Image Upload 7
 16. באלו יחידות נמדדת התנגדות?
  • היחידה בה נמדדת התנגדות היא אוהם [Ω]
  • 1Ω=1V/1A
 17. באילו פרמטרים תלוייה ההתנגדות?
  • ההתנגדות תלוייה בממדי המוליך ההתנגדות הסגולית
  • ככל שאורך המוליך L יהיה גדול יותר ההתנגדות תהיה גדולה יותר
  • ככל ששטח החתך של המוליך יהיה גדול יותר ההתנגדות תהיה קטנה יותר 
  • ככל שההתנגדות הסגולית ρ תהה גדולה יותר ההתנגדות תהיה גדולה יותר
  • Image Upload 8
Author
ID
267657
Card Set
פיזיקה ב
Description
תיאור מושגים למבחן בפיזיקה ב ונוסחאות דרושות
Updated
Show Answers