Gruppe 3 - S. 25-28

 1. Hvorfor virker N-methylmorfin kun hvis det bliver sprøjtet direkte ind i hjernen?
  Fordi når N-methylmorfin sprøjtes direkte ind i hjernen, kommer det forbi fedtmembranen som omgiver centralnervesystemet og derinde kan N-methylmorfin give den ønskede virkning.
 2. Hvorfor kan nitrogenatomet optræde som en base?
  Morfin kan optræde som en base, hvis den kan optage en hydron. Når morfin er på baseform er den neutral og har ingen virkning.
 3. Hvorfor skal nitrogen have en bestemt placering i forhold til benzenringen?
  Den skal sidde 3 carbonatomer væk fra benzenringen, fordi ellers kan receptoren i hjernen ikke optage morfinen, da morfinen ikke kan passe ind i formen, og den vil derfor ikke have den ønskede virkning.
 4. Hvorfor er den positive ladning omkring den kvartenære amin i N-methylmorfin afgørende for den smertestillende virkning?
  • Morfin på baseform er neutral og har færre polære grupper, derfor kan den nemmere komme fordi fedtmembranen over til cellen. Morfin har den ingen virkning på nervecellerne når den er på baseform.
  • Hvis morfin er på syreform kan den ikke komme forbi membranen, da den er positiv ladet.
  • Da væsken inde i cellen er sur, kan den neutrale morfin optage en hydron, så den kommer på syreform. Den positivt ladede morfin (syreform) har en effektiv smertestillende virkning på nervecellerne.
 5. Hvilken dobbeltrolle kan aminogruppen i morfin spille, når den skal passere de fedtholdige membraner ind til hjernen?
  En aminogruppe kan spille dobbeltrolle. Den kan både være neutral når den passerer fedtmembranen og når den skal have en positivt ladet atomgruppe, når den er inde i centralnervesystemet.
 6. Hvis blod har en pH-værdi på 7.4. Hvilken form er dominerende for morfin?
  Syreformen, men der vil altid være en lille smule på baseform også.
 7. Hvad sker der når morfin er kommet igennem fedtmembranen og den har optaget et hydron?
  Så bliver morfin omdannet til en korresponderende positivt ladede syreform, der nu kan påvirke nervecellen.
 8. Hvordan virker nalorfin?
  Nalorfin og morfin reagerer det samme sted i hjernen. Hvis nalorfin og morfin gives samtidig ophæver nalorfinen morfins virkning i kroppen. Hvis nalorfin gives for sig selv, findes der ingen virkning.
 9. Hvad er en antidot?
  En antidot er et stof der ophæver virkningen af et andet. F.eks. ophæver nalorfin morfins virkning.
Author
Anonymous
ID
267215
Card Set
Gruppe 3 - S. 25-28
Description
Det er om aminosyre.
Updated