v.txt

 1. vaag
  vague
 2. vaak
  often
 3. vaarwel
  farewell
 4. vaas; de
  vase
 5. vaat; de
  dishes; pans
 6. vacant
  vacant
 7. vacature; de
  vacancy
 8. vader; de
  father
 9. vaderland; het
  fatherland
 10. vaderlands
  native
 11. vagevuur; het
  purgatory
 12. vak; het
  compartment; pigeonhole
 13. vakantie; de
  holiday
 14. vakman; de
  craftsman; specialist
 15. val; de
  fall
 16. valk; de
  falcon
 17. vallei; de
  valley
 18. vallen
  to fall
 19. vals
  false
 20. vampier; de
  vampire
 21. van
  ofvanaf from; ever since
 22. vandaag
  today
 23. vandaan
  from
 24. vangen
  to catch
 25. vanwege
  on account of
 26. vanzelf
  of itself
 27. varen; de
  fern
 28. varen
  to sail; travel by boat
 29. variatie; de
  variation
 30. vari(e")ren
  to vary
 31. varken; het
  pig
 32. varkensvlees; het
  pork
 33. vast
  fast; fixed; steady
 34. vasthouden
  to hold fast
 35. vat; het
  vat; cask; barrel
 36. vatten
  to catch; understand
 37. vechten
  to fight
 38. vee; het
  cattle
 39. veel
  much; a lot
 40. veer; de
  feather; ferry
 41. veerkracht; de
  elasticity; resilience
 42. vegen
  to sweep; brush
 43. vegetarier; de
  vegetarian
 44. veilig
  safe; secure
 45. veiling; de
  auction
 46. vel; het
  skin; hide
 47. veld; het
  field
 48. veldspeler; de
  fielder
 49. vellen
  to fell
 50. venster; het
  window
 51. vent; de
  fellow; chap
 52. ver
  far
 53. veranderen
  to change
 54. verandering; de
  change
 55. veranderlijk
  changeable
 56. verantwoordelijk
  responsible; accountable
 57. verantwoordelijkheid; de
  responsibility
 58. verantwoorden
  to answer for
 59. verbaasd
  amazed
 60. verband; het
  connection; context; bandage
 61. verbazen
  to astonish
 62. verbazen zich
  to be astonished
 63. verbeelden
  to represent
 64. verbeelden zich
  to imagine
 65. verbeelding; de
  imiagination
 66. verbergen
  to hide
 67. verbeteren
  to make better
 68. verbetering; de
  improvement
 69. verbieden
  to forbit
 70. verbinden
  to conect; join; bandage
 71. verbinding; de
  connection
 72. verbitteren
  to embitter
 73. verbittering; de
  bitterness
 74. verblijfsvergunning; de
  residence permit
 75. verbod; het
  projibition
 76. verboden
  forbidden
 77. verbouwen
  to rebuild; alter
 78. verbranden
  to burn down
 79. verbreken
  to break off
 80. verdacht
  suspicious
 81. verdachte; de
  suspect; accused
 82. verdedigen
  to defend
 83. verdelen
  to divide; distribute
 84. verdeling; de
  division; distribution
 85. verdenken
  to suspect
 86. verdenking; de
  suspicion
 87. verder
  further
 88. verderop
  further on/up
 89. verdienen
  to earn
 90. verdieping; de
  storey; floor
 91. verdomme
  damn
 92. verdraagzaamheid; de
  tolerance; forbearance
 93. verdraaien
  to distort; twist
 94. verdrag; he
  treaty; convention
 95. verdragen
  to bear; tolerate
 96. verdwaald
  lost; stray
 97. verdwalen
  to lose one's way
 98. verdwijnen
  to disappear
 99. verenigd
  united
 100. verenigen
  to unite; combine
 101. vereniging; de
  union; society
 102. verf; de
  paint; dye
 103. vergaderen
  to meet; assemble
 104. vergadering; de
  meeting
 105. vergeefs
  vain; futile
 106. vergelijken
  to compare
 107. vergelijking; de
  comparison; equation
 108. vergeten
  to forget
 109. vergeven
  to forgive
 110. vergif; het
  prison; venom
 111. vergiftig
  poisonous (giftig)
 112. vergissen; zich
  to make a mistake
 113. vergissing; de
  mistake; error
 114. vergoeding; de
  compensation; damages
 115. verhaal; het
  story
 116. verhinderen
  to prevent
 117. verhoor; het
  hearing; interrogation
 118. verhoren
  to interrogate
 119. verhouding; de
  relationship
 120. verhuizen
  to move house
 121. verhuren
  to let; hire out
 122. verhuurder; de
  letter; landlord
 123. verjaardag; de
  birthday
 124. verkeer; het
  traffic
 125. verkeerd
  wrong
 126. verkeerslicht; het
  traffic light
 127. verkeren
  to be in
 128. verkiezen
  to prefer; elect
 129. verkiezing; de
  election; poll
 130. verklaren
  to explain; declare
 131. verklaring; de
  explanation
 132. verkleinwoord; het
  diminutive
 133. verkoop; de
  sale
 134. verkopen
  to sell
 135. verkouden worden
  to catch cold
 136. verkoudheid; de
  cold; (achoo)
 137. verlaten
  to leave; quit
 138. verleden
  past; last
 139. verleden; het
  past; record
 140. verlegen
  shy
 141. verlegenheid; de
  shyness; embarrassment
 142. verleiden
  to seduce; tempt
 143. verleiding; de
  seduction; temptation
 144. verlichten
  to light up; enlighten
 145. verliefd
  in love
 146. verlies; het
  loss
 147. verliezen
  to lose
 148. verlof; het
  leave (of absence); permission
 149. verloofd
  engaged
 150. verloofde; de
  fiance(e)
 151. verlopen
  to go; to pass
 152. verloren
  lost
 153. verloven (zich)
  to become engaged
 154. vermaken (zich)
  enterain
 155. vermelden
  to make mention of
 156. vermijden
  to avoid
 157. verminderen
  to lessen; decrease
 158. vermindering; de
  decrease
 159. vermissen
  to miss
 160. vermoeden
  to suspect; suppose
 161. vermoeien
  to tire
 162. vermoorden
  to murder
 163. vernietigen
  to destroy
 164. veronderstellen
  to suppose; assume
 165. verontwaardigd
  indignant
 166. veroordelen
  to condemn; sentence
 167. veroorloven
  to allow; give leave
 168. veroorzaken
  to cause
 169. verouderd
  obsolete
 170. veroveren
  to conquer
 171. verpesten
  to poison
 172. verplaatsen
  to move; transfer
 173. verpleegster; de
  nurseverplegen to nurse
 174. verplicht
  obligatory
 175. verraad; het
  treachery; treason
 176. verraden
  to betray
 177. verrassen
  to surprise
 178. verrassing; de
  surprise
 179. verrukkelijk
  delicious
 180. vers; het
  verse; poem
 181. vers
  fresh
 182. verscheidene
  several; various
 183. verscheuren
  to tear up
 184. verschijnen
  to appear; turn up
 185. verschijning; de
  appearance; apparition
 186. verschijnsel; het
  phenomenon
 187. verschil; het
  difference
 188. verschillen
  to differ
 189. verschillend
  different; several
 190. verschrikkelijk
  terrible
 191. versieren
  to decorate
 192. verslaafd aan
  addicted to
 193. verslaan
  to defeat; beat; cover
 194. verslag; het
  report
 195. verslaggever; de
  reporter
 196. verslapen zich
  to oversleep
 197. verslechteren
  to get/make worse
 198. versleten
  worn
 199. verslijten
  to wear out
 200. verslinden
  to devour
 201. verspreid
  scattered
 202. verspreiden
  to spread
 203. verspreken zich
  make a slip of the tongue
 204. verstaan
  to understand; hear
 205. verstand; het
  understanding; mind; reason
 206. verstandig
  sensible
 207. vertalen
  to translate
 208. vertaling; de
  translation
 209. verte; de
  distance
 210. vertegenwoordigen
  to represent
 211. vertegenwoordiger; de
  representative; agent
 212. vertegenwoordiging; de
  representation
 213. vertellen
  to tell
 214. verteren
  to consume
 215. vertolken
  to interpret; render
 216. vertoking; de
  interpretation
 217. vertonen
  to show; present
 218. vertraging; de
  delay
 219. vertrek; het
  departure
 220. vertrekken
  to leave; depart
 221. vertrektijd; de
  time of departure
 222. vertrouwen
  to trust
 223. vertrouwen; het
  trust; confidence
 224. vervangen
  to replace; substitute
 225. vervelen zich
  to be bored
 226. vervelend
  boring; annoying
 227. verveling; de
  boredom
 228. verven
  to paint
 229. vervoer; het
  transport
 230. vervoeren
  to transport
 231. vervolg; het
  continuation; sequel
 232. vervolgen
  to continue
 233. vervolgverhaal; het
  serial story
 234. vervuilen
  to pollute
 235. vervuiling; de
  pollution
 236. verwaand
  conceited
 237. verwaarlozen
  to neglect
 238. verwachten
  to expect
 239. verwachting; de
  expectation
 240. verwarmen
  to heat
 241. verwarming; de
  heating
 242. verwarring
  confusion
 243. verwelkomen
  to welcome
 244. verwennen
  to spoil; overindulge; pamper
 245. verwijderen
  to remove; send out
 246. verwijfd
  effeminate
 247. verwijt; het
  reproach; blame
 248. verwijten
  to reproach
 249. verwijzen
  to refer
 250. verwijzing; de
  reference
 251. verzamelen
  to collect; gather
 252. verzameling; de
  collection; math set
 253. verzekeren
  to assure; insure; ensure
 254. verzekering; de
  insurance; assurance
 255. verzet; het
  resistance
 256. verzetting zich
  to resist
 257. verzilveren
  to cash; realize
 258. verzoek; het
  request
 259. verzoeken
  to request; beg
 260. verzorgen
  to take care of
 261. verzorging; de
  care; maintenance
 262. verzwaren
  to make heavier; aggravate
 263. vest; het
  waistcoast; cardigan
 264. vestigen
  to establish
 265. vestiging; de
  establishment
 266. vet; het
  grease; fat
 267. vet
  fat; greasy
 268. veter; de
  shoelace
 269. veteraan; de
  veteran
 270. veulen; het
  foal; colt; filly
 271. vicieus
  vicious
 272. vieren
  to celebrate
 273. viering; de
  celebration
 274. vierhoek; de
  rectangle; square
 275. vierkant; het
  square
 276. vies
  dirty; smutty
 277. viezigheid; de
  dirt; filth; smut
 278. vijand; de
  enemy
 279. vijandschap; de
  enmity; animosity
 280. vijg; de
  gih
 281. vijver; de
  pond
 282. vinden
  to find; think
 283. vinger; de
  finger
 284. vis; de
  fish
 285. visioen; het
  vision
 286. visite; de
  visit
 287. vissen
  to fish
 288. visser; de
  fisherman
 289. visum; het
  visa
 290. vitamine; de
  vitamin
 291. vla; de
  custard; flan
 292. vlaai; de
  flan
 293. vlag; de
  flag
 294. vlak; het
  plane; area
 295. vlak
  flat; levle; smooth
 296. vlakgom; de
  rubber; eraser
 297. vlakte; de
  plain
 298. vlam; de
  flame
 299. vleermuis; de
  bat
 300. vlees; het
  flesh; meat
 301. vleien
  to flatter
 302. vleierij; de
  flattery
 303. vlek; de
  spot;stain
 304. vleugel; de
  wing; grand piano
 305. vlieg; de
  fly
 306. vliegdekschip; het
  aircraft carrier
 307. vliegen
  to fly
 308. vliegtuig; het
  aeroplane
 309. vliegveld; het
  airport
 310. vlies; het
  fleece; skin
 311. vlinder; de
  butterfly
 312. vlo; de
  flea
 313. vloed; de
  flood
 314. vloeien
  to flow
 315. vloek; de
  curse
 316. vloeken
  to curse
 317. vloer; de
  floor
 318. vlot; het
  raft
 319. vlot
  fluent; smooth
 320. vlotten
  to float; go smoothly
 321. vlucht; de
  flight
 322. vluchten
  to fly; flee
 323. vluchtig
  volatile; superficial
 324. vlug
  quick; fast
 325. vocaal; de
  vowel
 326. vocaal
  vocal
 327. vocht; het
  moisture; fluid
 328. vochtig
  moist; damp; humid
 329. voeden
  to feed
 330. voeding; de
  feeding; nutrition
 331. voedsel; het
  food
 332. voegwoord; het
  conjunction
 333. voelen
  to feel; sense
 334. voer; het
  fodder; feed
 335. voeren
  to feed
 336. voering; de
  lining
 337. voet; de
  foot
 338. voetballen
  to play football
 339. voetganger; de
  pedestrian
 340. vogel; de
  bird
 341. vol
  full
 342. voldoen
  to satify
 343. volgeling; de
  follower
 344. volgen
  to follow
 345. volgens
  according to
 346. volgorde; de
  order; sequence
 347. volhouden
  to keep up; persist
 348. volk; de
  people nation
 349. volkomen
  perfect; absolute(ly)
 350. volksvertegenwoordiger; de
  representative; MP
 351. volledig
  complete; full
 352. volmaakt
  perfect
 353. volop
  in abundance
 354. voltooien
  to complete; finish
 355. voltrekken
  to execute (a sentence); solemnize
 356. voluit
  in full
 357. volume; het
  volume
 358. volwassen; de
  grown up; adult
 359. vondeling; de
  foundling
 360. vonnis; het
  sentence; judgement
 361. voor
  before
 362. vooraan
  in front
 363. vooraf
  beforehand; previously
 364. vooral
  above all; particularly
 365. het voorbeeld
  example
 366. voorbereiden
  to prepare
 367. voorbereiding; de
  preparation
 368. voorbij
  past; bejond
 369. voorbijgaan
  to go past
 370. voordat
  before
 371. het voordeel
  advantage
 372. voordelig
  profitable; advantageous
 373. voordeur; de
  front door
 374. voordoen
  to show; arise
 375. voordringen
  to junp the queue
 376. voorgevoel; he
  premonition
 377. voorgoed
  for good
 378. voorgrond; de
  foreground
 379. voorhoofd; het
  forehead
 380. voorjaar; het
  spring
 381. voorkeur; de
  preference
 382. 'voorkomen
  to occur
 383. voor'komen
  to prevent
 384. voor'koming; de
  prevention
 385. voorlopig
  for the time being
 386. voormiddag; de
  morning
 387. voornaam; de
  first name
 388. voornaam
  distinguished
 389. voornaamwoord; het
  pronoun
 390. voornamelijk
  mainly
 391. vooroordeel; het
  prejudice
 392. voorover
  forward; face down
 393. voorrang; de
  precedence; right of way
 394. voorrangsweg; de
  major road
 395. voorrecht; het
  privilege
 396. voorshands
  for the present
 397. voorspellen
  to predict; foretell
 398. voorstel; het
  proposal
 399. voorstellen
  to propose; introduce
 400. voorstelling; de
  performance; idea
 401. voortaan
  in future; henceforth
 402. vooruit
  forward; ahead
 403. voorzichtig
  careful
 404. voorzitter; de
  chairman
 405. voren
  adv. naar voren forward
 406. vorig
  last; previous
 407. vork; de
  fork
 408. vorm; de
  form; shape
 409. vormgeving; de
  composition
 410. vorst; de
  frost
 411. vos; de
  fox; bay horse
 412. vouw; de
  fold; pleat
 413. vouwen
  to fold
 414. vraag; de
  question
 415. vragen
  to ask; call upon
 416. vrede; de
  peace
 417. vredig
  peaceful
 418. vreedzaam
  peaceable
 419. vreemd
  strange; foreign
 420. vrees; de
  fear
 421. vreselijk
  terrible; awful
 422. vreten
  to eat; feed on
 423. vreugde; de
  joy; gladness
 424. de vriend
  friend
 425. de vriendin
  female friend
 426. vriespunt; het
  freezing point
 427. vriezen
  to freeze
 428. vrij
  free; rather
 429. vrijen
  to court; neck
 430. vrijgevig
  liberal; generous
 431. vrijgezel; de
  bachelor; single
 432. vrijheid; de
  freedom
 433. vrijlaten
  to release
 434. vrijpostig
  bold; saucy
 435. vrijstellen
  to exempt; excuse
 436. vrijuit
  freely; frankly
 437. vrijwillig
  voluntary
 438. vrijzinnig
  liberal
 439. vroeg
  early
 440. vrolijk
  happy; jolly
 441. vroom
  pious; devout
 442. vrouw; de
  woman; wife
 443. vrouwelijk
  feminine
 444. vrucht; de
  fruit; foetus
 445. vruchtbaar
  fruitful; fertile
 446. Verenigde staten
  united states
 447. vuil
  dirty
 448. vuil; het
  dirt; filth
 449. vuilnis; het
  dirt; refuse
 450. vuiltje; het
  speck of dust
 451. vuist; de
  fist
 452. vulgair
  vulgar
 453. vullen
  to fill
 454. vulling; de
  filling; stuffing
 455. vulpen; de
  fountain pen
 456. vuur; het
  fire
 457. voorwerk; het
  fireworks
Author
kniknik
ID
267
Card Set
v.txt
Description
Dutch vocab
Updated