2014-03-04

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. sich verhalten
  správať sa
 2. sich trauen
  • odvážiť sa
  • veriť si
  • trúfať si
 3. trauen
  • veriť
  • dôverovať
  • sobášiť
 4. sich bemühen
  • usiovať sa
  • snažiť sa
 5. zittern
  triasť sa
 6. (sich) streiten
  • hádať sa
  • škriepiť sa
 7. stolpern
  potknúť sa
 8. sich sehnen
  túžiť
 9. reden
  čítať
 10. durcheinander sein
  • byť mimo
  • mať zmätok v hlave
 11. Ich bin durcheinander darauf.
  • Som z toho mimo.
  • Mám v tom zmätok.
 12. durcheinander bringen
  • popliecť
  • pomotať
 13. schreiten
  • kráčať
  • stúpiť
 14. felsenfest
  skalopevne
 15. r Felsen, -
  • skala
  • bralo
  • balvan
 16. fest
  • pevný
  • pevne
 17. verwirren
  • dezorientovať
  • popliesť
  • zmiasť
 18. sich sehnen nach
  túžiť po
 19. r/e Außerirdische, -n
  • mimozemsťan
  • mimozemšťanka
 20. r Engel, -
  anjel
 21. e Fee, -n
  víla
 22. r Geist, -er
  • duša
  • duch
 23. r Hellseher, -
  jasnovidec
 24. e Hexe, -n
  • bosorka
  • čarodejnica
 25. r Vampir, -e
  • upír
  • vampír
 26. holen
  • vziať
  • priniesť
 27. erschöpfen
  • unaviť
  • vyčerpať
 28. erschöpft
  • vyčerpaný
  • unavený
 29. ewig
  • večný
  • naveky
 30. verstopfen
  • upchať
  • zapchať
 31. verstopft
  • upchatý
  • zapchatý
 32. quälen
  • trápiť
  • mučiť
 33. s Feld, -er
  • pole
  • roľa
 34. Sie waren zu viert.
  Boli štyria.
 35. r Bote, -n
  posol
 36. (sich) schwitzen
  potiť sa
 37. gleichzeitig
  • zároveň
  • súčasne
 38. Sie lachen mich aus.
  Smiali sa zo mňa.
 39. aus-lachen
  vysmievať sa niekomu
 40. Ich lache dich aus.
  Vysmievam sa ti.
 41. rasen
  • uháňať
  • trieliť
  • hnať sa
 42. Wer immer sie waren...
  Nech už boli ktokoľvek...
 43. Wer immer du bist...
  Nech už si ktokoľvek...
 44. vergeblich
  • márne
  • nadarmo
  • zbytočne
 45. verschwinden
  • zmiznúť
  • stratiť sa
 46. Das schlechte Gewissen
  zlé svedomie
 47. unheimlich
  • príšerný
  • nepríjemný
Author
ID
265963
Card Set
2014-03-04
Description
German Vorter
Updated
Show Answers