Teamdesign

 1. Varför jobba i grupp?
  Det går ej att skapa individarbeten p.g.a. fysiska ellerkompetensmässiga restriktioner.

  Enskilda individer mäktarinte med uppgiften.Effektiv kommunikation.

  Ökad flexibilitet genom kompetensspridning

  Tekniska eller administrativa restriktioner medför att individuella arbetsuppgifter ej uppfyller individensgrundläggande krav på arbetsinnehållet (jfr motivation.. ).

  Social kontroll via gruppnormer

  Totaleffektiviteten gynnas av grupparbete.
 2. På gruppnivå skall arbetet arrangeras så att:
  • • Det skall finnas ett ömsesidigt beroende iarbetet
  • • Individuella arbetsuppgifter får en högstressnivå
  • • Individuella uppgift
 3. • Om olika arbeten kombineras till engruppuppgift skall de:‐
  • - Uppfattas som en gemensam uppgift med tydlig koppling till nytta för kund
  • ‐ Medge att prestationsnormer sätts och att feedback kan ges
  • ‐ Medge någon form av påverkan på angränsande uppgifter
 4. Vad påverkar effektiviteten i en grupp?
  • Ansträngning
  • Kunskap/Skicklighet
  • Prestationsstrategi
 5. Utformningsvariabler
  • Uppgiftsstruktur
  • Sammansättning
  • Regler för arbetets utförande
Author
blablablabla
ID
265641
Card Set
Teamdesign
Description
Teamdesign
Updated