Motvation och psykosocial miljo

 1. Exempel på yttre motivationsfaktorer?
  • Målstyrning, deadlines
  • Beting, ackord
  • Tvång
 2. Exempel på inre motivationsfaktorer:
  att finna arbetsuppgifterna & arbetsförhållandenastimulerande & belönande

  att känna lojalitet med företaget till följd avbefogenheter & ansvarsfyllda uppgifter
 3. Effektivitetspåverkande faktorer?
  •  Teknisk styrning
  •  Yttre belöningar
  •  Ledarskap
  •  Arbetsinnehållet
  •  Sociala normer
 4. Drivkrafter till att arbeta
  • 1 Tvång
  • 2 Belöningar (tex lön)
  • 3 Beteenderegler/riktlinjer
  • -Relationer till andra
  • *social grupp
  • *ledare
  • -Finns ”inom” oss
  • *Ideologiska
  • *Moraliska(tex religiösa regler)
  • 4 Uppgiften/aktiviteten är stimulerande och utmanande
Author
blablablabla
ID
265628
Card Set
Motvation och psykosocial miljo
Description
Motvation
Updated