Gastforeläsning lean

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriv lean med en mening?
  Hushållning av resurser.
 2. •"The shortest time is the easiest method.
  "•"Costs do not exist to be calculated. Costs exist to be reduced."
  •"Times do not exist to be studied. Times exist to be reduced."
  Snyggt!
 3. Vad är vikten av ledarskap?
  • •Visioner
  • •En effektiv kommunikationsstrategi
  • •En förmåga att skapa en känsla av att det är bråttom
  • •Samråd mellan olika intressenter
  • •En förmåga att inspirera och motivera
 4. Vad innebär bojanalogin?
  Informella ledarna, oskrivna regler, gamla strider, rivaliteter, oskrivna regler är fundamentet

  maskiner, mål, material, verktyg, mätsystem, lokaler,  beskrivning av arbetsuppgifter är bojen
 5. Vart tar Tid och Pengar vägen?
  • Lager
  • Omarbete
  • Transporter
  • Överproduktion
  • Överarbete
  • Rörelse
  • Väntan

  Väre till kund - 10%
 6. 5S Viktig del i Lean Production, vilka är de?
  1.Sortera verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt, från det som inte är det.

  2.Systematisera det som är nödvändigt så att det är lätt tillgängligt. Alla verktyg och hjälpmedel placeras på lämplig plats och märkes upp.

  3.Städa allt. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka. Anläggningen rengörs grundligt. Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier definierar den nya nivån.

  4.Standardisera de dagliga rutinerna. Använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler.

  5.Se till allt. Sköt om att ordningen hålls. Förbättra att-göra-listorna steg för steg. Revisioner genomförs med en engagerad ledningsorganisation
 7. Vad kännetecknar ett bra ledarskap?
  • Tydligt definiera en vision och strategi för att flytta ditt företag framåt, och dela den med anställda.
  • engagera dem i beslutsfattandet.
  • sedd och uppskattad
  • Lyssna
  • Var ärlig
  • fira
  • Ge beröm.
  • innovativa idéer
  • positiv attityd
 8. Karaktäristiskt för lean?
  • Kunder
  • Enkelhet
  • Slöseri
  • Processer
  • Synlighet
  • Regelbundenhet
  • Flöden
  • Dragande system
  • Fördröjningar
  • Förebyggande
  • Tiden
  • Ständiga förbättringar
  • Partnerskap
  • Arbetsplatsen
  • Reducera variationer
  • Allas medverkan
  • Tänka småskaligt
  • Förtroende
  • Kunskaper
Author
ID
265620
Card Set
Gastforeläsning lean
Description
lean med hans reich
Updated
Show Answers