2014-02-19 + predlozkove vazby

 1. informieren nach
  informovať o
 2. sich auf-regen über
  hnevať sa
 3. überzeugen von
  presvedčiť o
 4. achten auf
  dávať pozor na
 5. erkundigen nach
  informovať o
 6. zu-stehen
  • patriť
  • prináležať
 7. hoffen auf
  • dúfať v
  • dufať na
 8. zweifeln an / auf
  pochybovať o
 9. sich verzichten auf
  • vzdať sa niečoho
  • zriecť sa niečoho
 10. teil-nehmen an
  zúčastniť sa na (niečom)
 11. glauben an
  • veriť v
  • veriť na
 12. verlassen
  opustiť
 13. sich verlassen auf
  • spoliehať sa na
  • spoľahnúť sa na
 14. arbeiten an
  pracovať na
 15. verstehen von
  rozumieť niečomu
 16. sich wundern über
  diviť sa komu / čomu
 17. träumen von
  snívať o
 18. Er träumt von ihr.
  (On) sníva o nej.
 19. schweigen
  • mlčať
  • čušať
 20. schweben
  • vznášať sa
  • voľne visieť
 21. schweigen über
  mlčať o
 22. sich verabreden
  dohodnúť sa
 23. Ich verabredete mich mit ihr.
  Dohodol som sa s ňou (na stretnutí).
 24. vertrauen
  dôverovať
 25. e Wahrheit
  pravda
 26. Nase voll von etwas haben
  mať niečoho plné zuby
 27. Ich habe die Nase voll von ihm.
  Mám ho plné zuby.
 28. bis über beide Ohren verliebt sein
  byť zaľúbený až po uši
 29. Er ist bis über beide Ohren in Jane verliebt.
  Je až po uši zaľúbený do Jane.
 30. sich scheiden lassen
  nechať sa rozviesť
 31. Er will sich von ihr scheiden lassen.
  Chce sa s ňou nechať rozviesť.
 32. sich trennen
  • rozchádzať sa
  • rozísť sa
 33. sich trennen von
  rozísť sa s
 34. getrennt sein (von)
  byť rozídený (s)
 35. geschieden sein (von)
  byť rozvedený (s)
 36. verlobt sein (mit)
  byť zasnúbený (s)
 37. verhairatet sein (mit)
  byť ženatý (s)
 38. sich verloben
  zasnúbiť sa
 39. sich verlieben
  zaľúbiť sa
 40. verliebt sein (in)
  byť zaľúbený (do)
 41. e Ehe, -n
  • manželstvo
  • manželský
 42. wissen von
  vedieť o
 43. Ich will nicht von ihm wissen.
  • Nechcem o ňom vedieť.
  • Nechcem o ňom počuť.
 44. lachen über
  smiať sa z / na
 45. staunen
  • žasnúť
  • čudovať sa
 46. staunen über
  • žasnúť na
  • čudovať sa na/z
 47. überraschen
  prekvapiť
 48. überraschend
  • prekvapujúci
  • udivujúci
 49. betrügen
  klamať
 50. r Betrüger, -
  klamár
Author
balu_1
ID
265438
Card Set
2014-02-19 + predlozkove vazby
Description
German Vorter
Updated