Francuski - Czasowniki - Ogólne

 1. être (być)
  • Present:
  • je suis;
  • tu es;
  • il/elle est;
  • nous sommes;
  • vous êtes;
  • Ils/Elles sont
  • Passe compose:
  • J'ai été
  • tu as été
  • il/elle a été
  • nous avons été
  • vous avez été
  • ils/elles ont été
  • Imparfait:
  • j'étais
  • tu étais
  • il/elle était
  • nous étions
  • vous étiez
  • iles/elles étaient
  • Futur Proche:
  • Ja vais être
  • Tu vas être
  • Il/elle être
  • Nous allons être
  • Vous allez être
  • Ils/Elles vont être
 2. Avoir (mieć)
  • Present:
  • J'ai
  • Tu as
  • Il/Elle a
  • Nous avons
  • Vous avez
  • Ils/Elles ont
  • Passe compose
  • J'ai eu
  • Tu as eu
  • Il/elle a eu
  • Nous avons eu
  • Vous avez eu
  • Ils/elles ont eu
  • Imparfait:
  • J'avais
  • Tu avais
  • Il/elle avait
  • Nous avions
  • Vous aviez
  • Ils/elles avaient
  • Futur proche:
  • Je vais avoir
  • Tu vas avoir
  • Il/elle va avoir
  • Nous allons avoir
  • Vous allez avoir
  • Ils/Elles vont avoir
 3. Present:
  • I GR - za "er"
  • - e, - es, - e, - ons, - ez, - ent, 
  • II GR - za "ir"
  • - is, - is, - it, - issons, - issez, - issent 
  • III GR - różnie
 4. Passe compose - cz. przeszły dokonany
  • -Wyrażanie czynności dokonanych
  • -wyrażania zdarzeń o ograniczonej długości trwania
  • -następstwo czasów

  • Budowa:
  • Avoir/etre + participe passe
  • (na ogół avior; z etre zwrotne i uzgodnić)
  • Tworzenie participe passe:
  • I GR - zamiast "er" - é
  • II GR - zamiast "ir" - i
  • III Gr - nieregularne
 5. L'imparfait - cz. przeszły niedokonany
  • -opisywanie (krajobraz,stan,pogoda itp.)
  • -wyrażania czynności regularnie powtarzających się w przeszłości
  • -Czas ten jest tłem dla innej czynności przeszłej 
  • -sytuacje, które trwają
  • Tworzenie:
  • Tematem czasownika forma 1 os. l.mn - zamiast ons dajemy:
  • - ais, - ais, - ait, - ions, - iez, - aient
 6. Futur proche - cz. przyszły bliski
  • [Trochę jak going to]
  • Budowa:
  • aller (odmieniony w l.poj) + bezokolicznik
  • W zaprzeczeniu zaprzeczami "aller", bezokolicznik pozostaje na zewnątrz

  • Aller:
  • je vais
  • tu vas
  • il/elle va
  • nous allons
  • vous allez
  • ils/elles vont
 7. Futur simple - cz. przyszły prosty
  • Mówienie o rzeczach dość odległych w przyszłości raczej lub ogólnie przyszłości.
  • Budowa:
  • DLA I i II grupy:
  • -ai; -as; -a; -ons; -ez; -ont
  • DLA III grupy:
  • Końcówki j.w., ale zamiast "e"
 8. PQP
  Avoir/etre w imparfait + imiesłów
 9. Cont. present
  Temat futur + końcówka imparfait
 10. Mowa zależna, zamiany
  • Present > Imparfait
  • Passe compose > PQP
  • Futur simple > Conditionell present
Author
riatoz96
ID
265199
Card Set
Francuski - Czasowniki - Ogólne
Description
Czasowniki
Updated