TTO N-E

The flashcards below were created by user bloembol on FreezingBlue Flashcards.

 1. Aanzichten
  Achtvlak
  Aflezen uit een grafiek
  Afronden
  Afronden naar beneden
  Afronden naar boven
  Afstand meten
  Afstand van een punt tot een lijn
  Afstand van een punt tot een punt
  Aftrekking met negatieve getallen
  Assenstelsel
  Assenstelsels tekenen
  • Elevations
  • Octahedron
  • Reading off from a graph
  • Rounding off
  • Rounding down
  • Rounding up
  • Measuring distance
  • Distance from a point to a line
  • Distance from a point to a point
  • Subtraction with negative numbers
  • Coordinate system
  • Drawing coordinate systems
 2. Balk
  Benen van een hoek
  Bordjes
  Bovenaanzicht
  Breuken
  Breuken vermenigvuldigen
  • Cuboid
  • Sides of an angle
  • Cards
  • Top-view
  • Fractions
  • Multiplying fractions
 3. Cijfer achter de komma
  Cirkel
  Constant
  Constructie met passer en liniaal
  Coördinaten
  Cubieke centimeter
  Cubieke decimeter
  Cubieke meter
  • Decimal place
  • Circle
  • Constant
  • Construction with compass and ruler
  • Coordinates
  • Cubic centimetre
  • Cubic decimetre
  • Cubic metre
 4. Dalen
  Decimale getallen
  Diagonaal
  Diepte
  Draaisymmetrie
  Driehoeken construeren
  Dubbele tabel
  • Fall
  • Decimal numbers
  • Diagonal
  • Depth
  • Rotational symmetry
  • Constructing triangles
  • Double table
 5. Egyptische breuken
  Eigenschappen van vierhoeken
  Evenwijdig
  • Egyptian fractions
  • Properties of quadrilaterals
  • Parallel
 6. Formules
  Formules bij rijen
  Formules korter schrijven
  Formules vergelijken
  • Formulas
  • Formulas of sequences
  • Shortening formulas
  • Comparing formulas
 7. Gelijkbenige driehoek
  Gelijksoortige termen
  Gelijkzijdige driehoek
  Geodriehoek
  Gestrekte hoek
  Getallenlijn
  Graad
  Grafieken
  Grafieken vergelijken
  Grafiekenpapier
  Groter dan
  • Isosceles triangle
  • Terms of the same type
  • Equilateral triangle
  • Geo-triangle
  • Straight angle
  • Number line
  • Degree
  • Graphs
  • Comparing graphs
  • Graph paper
  • Greater than
 8. Haakjes
  Handige maten
  Hoeken
  Hoeken berekenen
  Hoeken meten
  Hoeken tekenen
  Hoeken van een driehoek
  Hoeken van een vierhoek
  Hoekpunt
  Hoogte
  Horizontale as
  • Brackets
  • Handy units of measure
  • Angles
  • Calculating angles
  • Measuring angles
  • Drawing angles
  • Angles of a triangle
  • Angles of a quadrilateral
  • Vertex
  • Height
  • Horizontal axis
 9. Inhoud
  Inhoud
  Inhoud van een balk
  Inhoud van een kubus
  Inhoud van een piramide
  Inhoud van een prisma
  Inhoudsmaat
  Inhoudsmaat
  • Capacity
  • Volume
  • Volume of a cuboid
  • Volume of a cube
  • Volume of a pyramid
  • Volume of a prism
  • Measure of volume
  • Volume measure
 10. Kaarten
  Kijklijn
  Kleiner dan
  Koers
  Kompasroos
  Kubus
  Kubusbouwsel
  • Maps
  • View-line
  • Less than
  • Bearing
  • Compass rose
  • Cube
  • Cube constructions
 11. Lengte schatten
  Lengtematen
  Liters
  Loodrecht
  • Estimating length
  • Length measurements
  • Litres
  • Perpendicular
 12. Middelpunt
  Middelpuntshoek
  • Centre
  • Central angle
 13. Negatieve coördinaten
  Negatieve getallen
  Noemer
  Nullijn
  • Negative coordinates
  • Negative numbers
  • Denominator
  • Zero-line
 14. Omrekenen van inhoudsmaten
  Omrekenen van lengtematen
  Omrekenen van oppervlaktematen
  Omtrek
  Oorsprong
  Oplossing
  Oppervlakte
  Oppervlakte berekenen
  Oppervlakte van een driehoek
  Oppervlakte van een parallellogram
  Oppervlakte van een rechthoek
  Oppervlakte van een stomphoekige driehoek
  Oppervlaktemaat
  Optellen van negatieve getallen
  • Converting volume measurements
  • Converting length measurements
  • Converting area measurements
  • Perimeter
  • Origin
  • Solution
  • Area
  • Calculating area
  • Area of a triangle
  • Area of a parallelogram
  • Area of a rectangle
  • Area of an obtuse triangle
  • Area measure
  • Addition with negative numbers
 15. Parallellogram
  Passer
  Percentage
  Pijlenketting
  Piramide
  Plattegrond
  Positieve getallen
  Prisma's
  Procent
  Product
  • Parallelogram
  • Pair of compasses
  • Percentage
  • Arrow chain
  • Pyramid
  • Plan
  • Positive numbers
  • Prisms
  • Per cent
  • Product
 16. Rechte hoek
  Rechthoekige driehoek
  Redeneren met hoeken
  Regelmatige veelvlakken
  Regels in woorden
  Rekenpijl
  Ribben
  Richting
  Rijen van getallen
  Roosterlijnen
  Roosterpunten
  Ruimtefiguren
  Ruit
  • Right angle
  • Right-angled triangle
  • Reasoning with angles
  • Regular polyhedra
  • Rules in words
  • Computation arrow
  • Edges
  • Direction
  • Sequences
  • Grid lines
  • Grid points
  • Solids
  • Rhombus
 17. Schaal
  Schatten van het verdere verloop
  Schatten van tussenliggende waarden
  Scherpe hoek
  Scheurlijn
  Snijpunt
  Som
  Spiegelsymmetrie
  Stalactieten en stalagmieten
  Stambreuken
  Stapgrootte
  Stijgen
  Stompe hoek
  Straal
  Symmetrie
  Symmetrie-as
  • Scale
  • Estimating further the course
  • Estimating in between values
  • Acute angle
  • Zigzag
  • Intersection
  • Sum
  • Mirror symmetry
  • Stalactites and stalagmites
  • Stem fractions
  • Scale in a graph
  • Rise
  • Obtuse angle
  • Radius
  • Symmetry
  • Axis of symmetry
 18. Tabellen vergelijken
  Tegenoverliggende hoeken
  Tekenen van een grafiek
  Teller
  Termen samennemen
  Terug rekenen
  Tovervierkanten
  Trein-grafieken
  Tussen haakjes
  Tussenliggende waarden
  • Comparing tables
  • Opposite angles
  • Plotting a graph
  • Numerator
  • Collecting terms
  • Calculating backwards
  • Magic squares
  • Train graphs
  • Between brackets
  • In-between values
 19. Uitslag
  Cut-out
 20. Vak op een kaart
  Veelhoeken construren
  Veelvlak
  Verband
  Verdelen
  Verder verloop
  Vergelijkingen
  Vergelijkingen oplossen
  Verhouding
  Verhoudingstabel
  Vermenigvuldigen met negatieve getallen
  Vermenigvuldigingsteken
  Verschil
  Verticale as
  Vierhoek
  Vierkant
  Vierkante centimeters
  Vlakken
  Vlieger
  Volle hoek
  Vooraanzicht
  • Section
  • Constructing polygons
  • Polyhedron
  • Relation
  • Dividing up
  • Further course
  • Equations
  • Solving equations
  • Ratio
  • Ratio table
  • Multiplication with negative numbers
  • Multiplication sign
  • Difference
  • Vertical axis
  • Quadrilateral
  • Square
  • Square centimetres
  • Faces
  • Kite
  • Full rotation
  • Front-elevation
 21. x-as
  x-coördinaat
  • x-axis
  • x-coordinate
 22. y-as
  y-coördinaat
  • y-axis
  • y-coordinate
 23. Zijaanzicht
  Zijden
  • Side-elevation
  • Sides
Author
ID
263473
Card Set
TTO N-E
Description
tto
Updated
Show Answers