Science and Technology

 1. astronom
  astronomer
 2. czarna dziura
  black hole
 3. gwiazdozbiór
  constellation
 4. zaćmienie
  eclipse
 5. zrównanie dnia z nocą
  equinox
 6. rozszerzać się
  expand
 7. galaktyka
  galaxy
 8. rok świetlny
  light year
 9. 1. orbita
  2. obieg (np. wokół Słońca)
  orbit
 10. obracać się wokół (np. Słońca)
  orbit
 11. czerwony olbrzym
  red giant
 12. obracać się dookoła własnej osi
  rotate
 13. układ słoneczny
  solar system
 14. przesilenie (letnie lub zimowe)
  solstice
 15. wszechświat
  universe
 16. jednostka odległości / czasu
  unit of distance / time
 17. biały karzeł
  white dwarf
 18. równik
  equator
 19. szerokość geograficzna
  latitude
 20. długość geograficzna
  longitude
 21. południk
  meridian
 22. północna / południowa półkula
  northern / southern hemisphere
 23. zwierzę mięsożerne
  carnivore
 24. komórka
  cell
 25. kod genetyczny
  genetic code
 26. genetyka
  genetics
 27. modyfikowany genetycznie
  GM (genetically modified)
 28. zwierzę roślinożerne
  herbivore
 29. organy wewnętrzne
  internal organs
 30. drapieżnik
  predator
 31. rozmnażanie płciowe
  sexual reproduction
 32. gatunek
  species
 33. budowa DNA
  structure of DNA
 34. tkanka
  tissue
 35. palnik bunsenowski
  Bunsen burner
 36. związek chemiczny
  chemical compound
 37. reakcja chemiczna
  chemical reaction
 38. chemik
  chemist
 39. chlor
  chlorine
 40. miedź
  copper
 41. kryształ
  crystal
 42. pierwiastek
  element
 43. kwas solny
  hydrochloric acid
 44. wodór
  hydrogen
 45. sole mineralne
  mineral salts
 46. cząsteczka
  molecule
 47. kwas azotowy
  nitric acid
 48. dwutlenek azotu
  nitrogen dioxide
 49. tlen
  oxygen
 50. układ okresowy (pierwiastków)
  periodic table
 51. wytrącić
  precipitate
 52. roztwór
  solution
 53. probówka
  test tube
 54. dodawać
  add
 55. dodawanie
  addition
 56. działanie arytmetyczne
  arithmetic operation
 57. współczynnik
  coefficient
 58. stała
  constant
 59. układ współrzędnych
  coordinate system
 60. dzielić
  divide
 61. dzielenie
  division
 62. równanie
  equation
 63. matematyk
  mathematician
 64. mnożenie
  multiplication
 65. tabliczka mnożenia
  multiplication table
 66. mnożyć
  multiply
 67. równanie kwadratowe
  quadratic equation
 68. odejmować
  subtract
 69. odejmowanie
  subtraction
 70. zmienna
  variable
 71. przyciągać
  attract
 72. cząstka elementarna
  elementary particle
 73. grawitacja
  gravity
 74. masa
  mass
 75. ładunek ujemny / dodatni
  negative / positive charge
 76. fizyk
  physicist
 77. teoria kwantów
  quantum theory
 78. prędkość światła
  the speed of light
 79. prędkość
  velocity
 80. udostępnić coś komuś
  allow sb access to sth
 81. archeolog
  archeologist
 82. sekcja zwłok
  autopsy
 83. analizować wyniki badań
  analyse findings
 84. dowody, materiał dowodowy
  (body of) evidence
 85. historia choroby
  case history
 86. przeprowadzić eksperyment
  carry out an experiment
 87. chemik
  chemist
 88. współpracować (z kimś) nad projektem
  collaborate (with sb) on a project
 89. potwierdzić / sformułować hipotezę
  confirm / formulate a hypothesis
 90. grupa kontrolna
  control group
 91. zależność
  correlation
 92. wykazać
  demonstrate
 93. (prowadzić) badania
  (do) research
 94. prowadzić wykopaliska
  excavate
 95. badać
  investigate
 96. związek (pomiędzy)
  link (between)
 97. istotna praca naukowa
  major study
 98. opublikować raport / badania
  publish a report / study
 99. psycholog
  psychologist
 100. dokumentacja
  records
 101. odrzucić pomysł
  reject an idea
 102. czynnik ryzyka
  risk factor
 103. rozgałęźnik,  przejściówka
  adapter
 104. sprzęt
  apparatus
 105. elektryczna maszynka do golenia
  electric shaver
 106. urządzenie elektryczne
  electrical appliance/device
 107. przedłużacz
  extension lead
 108. zbiornik na paliwo
  gas tank
 109. suszarka
  hairdryer
 110. żarówka
  light bulb
 111. wtyczka
  plug
 112. gniazdko
  socket
 113. pojazd
  vehicle
 114. prąd zmienny
  alternating current
 115. proch (strzelniczy)
  gunpowder
 116. silnik spalinowy
  internal combustion engine
 117. silnik odrzutowy
  jet engine
 118. soczewka
  lens
 119. mikroczip
  microchip
 120. prasa drukarska
  printing press
 121. maszyna parowa
  steam engine
 122. pogarszanie się umiejętności czytania i pisania
  decline in literacy skills
 123. gapić się na ekran
  gape at the screen
 124. w nadmiarze
  in excess
 125. z umiarem
  in moderation
 126. oszustwo internetowe
  internet scam
 127. agresja fizyczna i słowna
  physical and verbal aggression
 128. cierpieć na bezsenność
  suffer from insomnia
 129. ludzie uzależnieni od telewizji
  TV addicts
 130. zdobywać wiedzę
  acquire knowledge
 131. przyswajać sobie dane
  assimilate data
 132. poprawiać szybkość reakcji
  enhance reaction speed
 133. wolny przepływ informacji
  free flow of information
 134. angażować uwagę użytkownika
  involve the user
 135. zajmować się kilkoma zadaniami równocześnie
  multi-task
 136. oferować rozmaite możliwości
  provide diverse opportunities
 137. spowolnić proces starzenia się mózgu
  slow down the ageing of the brain
 138. świadomość przestrzenna
  spatial awareness
 139. stymulować, pobudzać
  stimulate
 140. szerokopasmowe łącze internetowe
  broadband
 141. nagrywać dane na płytę CD
  burn data to a CD
 142. baza danych
  database
 143. pulpit
  desktop
 144. przeciągnąć ikonkę
  drag the icon
 145. rozwijane menu (w programach komputerowych)
  drop-down menu
 146. rozszerzenie pliku
  file extension
 147. zapora sieciowa
  firewall
 148. zawiesić się
  freeze up
 149. protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
  http (hypertext transfer protocol)
 150. dostęp do internetu
  internet access
 151. skrzynka odbiorcza
  inbox
 152. sieć lokalna
  LAN (local area network)
 153. wyświetlacz ciekłokrystaliczny
  LCD (liquid crystal display)
 154. połączyć się z internetem
  log on to the internet
 155. karta pamięci
  memory stick
 156. urządzenia peryferyjne
  peripherals
 157. pamięć RAM
  RAM (Random Access Memory)
 158. uruchomić ponownie komputer
  reboot
 159. rozdzielczość ekranu
  screen resolution
 160. przewijać (teks na ekranie komputera) w górę / dół
  scroll up / down
 161. przestać reagować na komendy użytkownika
  stop responding
 162. przesyłać dane z komputera
  upload
Author
Ania
ID
263440
Card Set
Science and Technology
Description
words
Updated