Palliativ vård

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka omvårdnadsåtgärder kan man som sjuksköterska vidta för att förebygga urinvägsinfektioner?
  Försöka tömma blåsan ordentligt, hålla koll på reseurin. Dricka mer så att det är lättare att tömma blåsan. Ev tappning av sig själv om det inte smärtar mm???
 2. Hur kan man hjälpa patient som kissar ofta nattetid att lättare somna om?
  Flaska bredvid sängen så pat bara behöver sätta sig och kissa och sen lägga sig igen då, för promenerar man till toaletten så aktiveras man och det blir svårare att somna om
 3. Ange 5 tänkbara åtgärder för att lindra sömnproblem?
  • Utevistelse
  • Unvik koffeinhaltiga drycker kvälsstid
  • Kognitiva aktiviteter
  • Varva ned i tid på kvällen
  • Dämpa störande moment tex ljud
 4. Hur talar man med patient och närstående om sjukdomen och vad den ställer till med. Ge ex på hur du kan inleda samtalet  och vilket förhållningssätt du bör ha?
  • Fråga hur dom mår och hur dom upplever sjukdomen
  • Fråga om deras tankar och funderingar
  • Viktigt att känna av om dom vill prata utan att dom uttrycker det muntligt
  • Förhållningssättet ska vara emfatiskt men ändå med lite avstånd så dom inte tycker att man "kommer" för nära
  • Dom ska känna att man verkligen bryr sig, vara lyhörd och lyssna efter deras samtalsbehov
 5. Vilka reaktioner kan patienter visa vid svåra samtal? Förklara även reaktionerna...
  • Visar inga känslor - Kan vara jobbigt för patienten så patienten "stänger" av sina känslor
  • Rädsla - Patienten har vetat om att den är sjuk men kanske inte bearbetat, kanske blir rädd för döden och hur det kommer att vara
  • Sorg - Som ovan, inte bearbetat eller kanske inte förstått och helt plötsligt ska man försvinna, uppleva sorg för närstående
 6. Förklara skillnaden mellan a-fibrer och c-fibrer?
  • A-fibrer är tjocka myeliniserade nervfibrer, informationen "hoppar" fram på dessa vilket gör att informationen kommer fram snabbt (slår du i tån är det den första smärtan du upplever)
  • C-fibrer är tunna fibrer utan myelinskida vilket gör att det tar längre tid för informationen att ta sig fram (detta är de  smärtan som kommer efter att du slagit i tån, den dova dunkande känslan)
 7. Vad krävs för att smärta ska klassas som långvarig?
  Pågå längre än 6 månader (kan vara konstant eller intermittent)
 8. Ge exempel på procedur smärta?
  Smärta som uppstår tex vid ett nålstick/injektion
 9. Hur uppkommer neuropatisk smärta?
  Genom legion eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet
 10. Vad ör akut smärta?
  En varning om ett hotande tillstånd, våra reflexer gör först så att vi mobiliserar eller drar bort och sen kommer smärtan. Tex hand på spisplattan
 11. Vad menas med långvarig/kronisk smärta?
  Att smärtan pågår i mer en 6 månader men den behöver inte vara konstant utan kan även vara intermittent.
 12. Vilka nervbanor i kroppen är involverade vid smärta?
  • Impulserna skickas till  hjärnan via baksträngsbanorna och fortsätter sedan tillbaksträngskärnorna och till förlängda märgen
  • där dom omkopplas. Därefter korsar nervbanorna över till motsatt sida och impulserna skickas till thalamus och bal sensoriska cortex
 13. Ge 3 ex på vanliga perifera neurotiska smärtor?
  • Ischias
  • Diskbråck
  • Kirurgisk/mekanisk skada
 14. Ge 2 exempel på tillstånd som kan ge central neuropatisk smärta?
  • MS
  • Stroke
 15. Hur upplevs den neurotiska smärtan?
  • Den neurotiska smärtan känns i det område där nervänsluten är skadade, så skadan kan sitta någonannanstans i kroppen men smärtan upplevs från ett helt annat ställe.
  • Smärtan är ofta molande, brännande, stickande, huggande
  • (tex som att gå på nålar eller brinnande kol)
 16. Hur bör man behandla neuropatisk smärta?
  • Lm är vanligast förekommande och då använder man 
  • Tricykliska antidepressiva lm
  • SNRI
  • Antiepileptika kan också anv
 17. Vad ska en strukturerad smärtanalys innehålla?
  • Smärtanamnes bör inkludera info om:
  • Smärta - var, karaktär, hur länge, när mm
  • Komorbiditet - Andra sjukdomar, psykologiska symtom, kognitiva svårigheter missbruk
  • Smärthanteringsstrategier - Katastroftankar, rådslår
  • Förmågan att klara vardagliga rutiner
  • Familjesituation
  • Fritid
  • Arbete
  • Ekonomi
Author
ID
263094
Card Set
Palliativ vård
Description
palliativ
Updated
Show Answers