Lesson 33

The flashcards below were created by user firstseadog on FreezingBlue Flashcards.

 1. to increase
  yükselmek
 2. to think
  düşünmek
 3. to increase
  artmak
 4. an increase
  artış
 5. to die
  ölmek
 6. death
  ölüm
 7. to cause
  sebep olmak,   neden olmak
 8. to affect
  etkilemek
 9. welfare system
  sosyal güvence sistemi
 10. both
  ikiside
 11. country
  ülke
 12. your opinion
  sence
 13. even
  bile
 14. to build
  inşa etmek
 15. to become assimilated
  asimile olmak
 16. 50 years of immigration
  50 yıllık göç
 17. to accommodate
  yeleştirmek
 18. Syria
  Suriye
 19. refugee
  mülteci
 20. possible (adjective)
  olası
 21. to negotiate
  görüşmek
 22. arms, armament
  silahlı kuvvetler
 23. rebel
  asi
 24. terrorist
  terörist
 25. poison gas
  zehirli gaz
 26. Russia
  Rus meşini
 27. Iran
  İran
 28. oil
  yağ
 29. balance
  balans
 30. power
  kuvvet
 31. balance of power
  kuvvetler dengesi
 32. Islamic
  İslamla ilgili
 33. Arab (noun or adjective)
  Arap
 34. independent
  bağımsız
 35. martial law
  sıkıyönetim durumu
 36. tension
  Gerginlik
 37. minority
  azınlık
 38. mainly
  başlıca
 39. rebellion
  isyan
 40. rebel (noun)
  İsyancı
 41. to remove
  kaldırmak
 42. hatred
  nefret
 43. percent
  yüzde
 44. to prevail
  üstün gelmek
 45. to support
  desteklemek
 46. power bloc
  güç bloku
 47. outcome
  sonuç
 48. global
  küresel
 49. probably
  Muhtemelen
 50. negotiation
  görüşme
 51. concession
  kabul
 52. nobody
  hiç kimse
Author
ID
262397
Card Set
Lesson 33
Description
Vocabulary
Updated
Show Answers