Kompendie 2

 1. Beskriv skillnaden mellan en process och en operation?
  • Operation: as an activity or activities performed on a product or service
  • by a single machine or person.

  • Process: a sequence of operations (consisting of people, machines,
  • materials, and methods) for the design, manufacture, and delivery of a
  • product or service. 
 2. Ett procesståg kan bestå av t.ex. bearbetning, inspektion, transport och lagring. Vilka två typer av lagring finns det?
  • 1. Lagring mellan olika processer
  • 2. Lagring på grund av seriens sorlek (hela serien kan inte vara i maskinen samtidigt, utan delas in i icke-bearbetade och bearbetade)
 3. (Vet ej om behövs men)
  Vad står de olika symbolerna för för processer?

  Cirkel
  Romb
  Högerpil
  Uppochnervänd triangel
  Judestjärna
  • Cirkel - bearbetning
  • Romb - inspektion
  • Högerpil - transport
  • Uppochnervänd triangel - lagring mellan processer
  • Judestjärna - lagring pga seriestorlekar.
 4. Vid förbättring av en process bör man svara på två frågor, vilka?
  • Hur ska produkten utformas?
  • Hur ska produkten tillverkas?
 5. Varje processanalys bör starta med en värdeanalys. I nästa steg analyseras själva tillverkningsprocessen ur vilka två synvinklar?
  • 1. Kan man förbättra de tillverkningsteknologiska förutsättningarna. Rätt temperatur för smide, njutning etc?
  • 2. Produktionsteknologiska förbättringar, vakuumformning, snabbtorkning etc?
 6. Det finns två olika typer av inspektion vad gäller felaktiga produkter. Vilka? Vad är huvudprincipen för fel?
  • Kasationsinspektion - hitta felaktiga detaljer och kassera dessa.
  • Informativ inspektion - hitta felaktiga detaljer och informera om vad som fungerar mindre bra och ordinera en lösning.

  Kontrollera inte för att upptäcka fel, utan för att rätta till fel.
 7. Här följer några principer inom informativ inspektion
  Ok
 8. Vad innebär successiv inspektion?
  Operatören i operation 2 inspekterar operatör 1:s produkt.
 9. Självinspektion innebär?
  Att man inspekterar sina egna fel. Två nackdelar: man kollar sina egna grejer, så man kanske är mer strikt. Och så kan rena inspektionsfel förekomma. Bäst vore att upptäcka felen innan de förekommer, exempelvis med detektorer.
 10. Inspektion vid källan innebär?
  • Förhindring av fel genom att kontinuerligt övervaka de faktorer som kan leda till att fel uppstår. Kontrollen kan göras
  • Vertikalt - dvs man går tillbaka i processen och korrigerar
  • Horisontellt - dvs man söker komma underfund med faktorerna i processen som är avgörande.
 11. Vad är Poka-Yoke-metoden? Vilka tre olika typer finns det?
  Innebär idiotsäkert. En anordning kan stanna eller avge signaler när något går fel.

  • 1. Kontakttypen (exempelvis såna där fyrkantiga batterier)
  • 2. Konstant antal. Checkar om ett antal rörelser gjorts
  • 3. Upptäcker om ett givet antal processteg utförts eller inte
Author
blablablabla
ID
261435
Card Set
Kompendie 2
Description
andra utdraget
Updated