Psykboken - kap 6

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad menas med organisationsutveckling?
  • Alla insatser för att öka organisationens effektivitet och hälsotillstånd
  • a) genom planerade och överenskomna åtgärder mot organisationens mål
  • b) och utnyttjar beteendevetenskapliga metoder, bl.a. genom att engagera medarbetare vill planering, genomförande och uppföljning.
 2. Inom vilka områden sker oftast förändringar och hur bestäms fokus?
  Förändringar oftast i styrsystem, struktur och samarbete

  Tyngdpunkten bestäms ofta på hur pass konkret och målinriktad man är samt vilken människosyn som omfattas av dem som står för utvecklingen.
 3. Ge exempel på åtgärder gällande styrsystem ( administrativa resursfördelningssystem)
  • 1. Budgetsystem
  • 2. Belöningssystem
  • 3. Produktionstekniska system
  • 4. Långsiktsplaneringsystem
 4. Ge exempel på åtgärder gällande struktur ( roller och formell organisation)
  • 1. Ansvars- och befogenhetsfördelning
  • 2. Organisationsplaner.
  • 3. Arbets- och befattningsbeskrivningar
  • 4. Formella samrådsorgan

  Även omorganisation. Till skillnad från en sådan som brukar gå ganska långsamt kan punkt 1 genomföras mycket snabbare.
 5. Ge exempel på åtgärder gällande samarbete ( relationer)
  • 1. Teambuildning
  • 2. Personal- och ledarutveckling
  • 3. Kommunikation
  • 4. Upplevelsebaserad inlärning
 6. Varför kan ändringar i organisationsformer vara så kontroversiellt för de anställda och hur kan man motverka detta?
  Jo, förr eller senare bildas normer och sociala regler inom arbetargrupperna. Dessa skapar en trygghet i vardagen och fungerar som en effektiv spärr mot förändringar. Lösningen kan vara att upplysa arbetarna om deras egna känslor, värderingar och attityder och fordrar en individs självinsikt.
 7. “Man kan aldrig förvänta sig att en
  individ engagerar sig i organisationen om inte organisationen
  engagerar sig i individen.
  Så sant
 8. Vad står EB = K x A för?
  Ett mått på effektivitet av ett beslut.

  K är kvaliteten av beslutet

  A är acceptansen bland de personer som påverkas
Author
ID
261185
Card Set
Psykboken - kap 6
Description
.
Updated
Show Answers