Ka Papa Olelo #3

 1. Ke akule
  Type of fish
 2. Ke ali'i
  Noble, royal
 3. Ke apolima
  Bracelet
 4. Ka uaki
  Watch, clock
 5. Ka hema
  Left, south
 6. Ka hoe
  Paddle
 7. Ka h[o]kele
  Hotel
 8. Ka hui
  Club, Organization
 9. Ka kalipa
  Slipper
 10. Ka k[a]ma'a
  Shoe
 11. Ke k[a]Pena
  Captain
 12. Ke ki'i
  Picture
 13. Ke kini
  Can
 14. Ke koa
  Type of wood
 15. Ka maka aniani
  Eyeglasses
 16. Ka m[a]ka'i
  Police officer
 17. Ka mea
  Thing, person, one
 18. Ka mele
  Song
 19. Ka meakanu
  Plant
 20. Ka paia
  Wall of house
 21. Ka papahele
  Floor
 22. Ka papa 'ele'ele
  Blackboard
 23. Ka p[a]
  Fence, wall, yard
 24. Ka p[a]lule
  Shirt
 25. Ka pia
  Beer
 26. Ka poi
  Poi
 27. Ka pua m[e]lia
  Plumeria
 28. Ka puka aniani
  Window
 29. Ka wai ho'olu'u
  Color
 30. Ka wa'a
  Canoe
 31. Ka '[a]ina
  Land
 32. Ka '[a]kau
  Right, north
 33. Ke 'eke
  Bag, purse
 34. Ka '[o]p[u]
  Stomach
 35. Makemake
  Want, desire, like
 36. Hoe
  Use a paddle
 37. Hoe wa'a
  Paddle canoe
 38. Ho'olohe
  Listen
 39. N[a]n[a]
  Look, watch, observe
 40. Maopopo
  Clear, understood
 41. Maku'e
  Brown
 42. Pol[u]
  Blue
 43. Poni
  Purple
 44. P[o]kole
  Short
 45. 'alani
  Orange
 46. '[a]kala
  Pink
 47. 'ula'ula
  Red
 48. Melemele
  Yellow
 49. Ke'oke'o
  White
 50. '[o]ma'oma'o
  Green
 51. He
  A/an
 52. K[e]n[a]
  That (near)
 53. K[e]l[a]
  That (far)
 54. K[e]ia
  This
 55. Mau
  Plural marker
 56. K[e]n[a] mau...
  Those (near)
 57. K[e]l[a] mau...
  Those (far)
 58. K[e]ia mau...
  He mau...
  These
Author
gabehano
ID
26097
Card Set
Ka Papa Olelo #3
Description
Vocabulary #3
Updated