Ka Papa Olelo #4

 1. God
  Ke akua
 2. Hole in ground to kalua
  Ka imu
 3. Caucasian
  Ka Haole
 4. Work
  Ka hana
 5. Song
  Ka h[i]meni
 6. Weekend
  Ka hopena pule
 7. Morning
  Ka kakahiaka
 8. Candy
  Ke kanak[e]
 9. Excrement
  Ke k[u]kae
 10. Birthday
  Ka l[a] h[a]nau
 11. Laulau
  Ka laulau
 12. Holiday
  Ka l[a] nui
 13. Dirt
  Ka lepo
 14. Pit, hole
  Ka lua
 15. Grandchild
  Ka mo'opuna
 16. Mu'umu'u
  Ka mu'umu'u
 17. Chili pepper
  Ka n[i]oi
 18. Refrigerator
  Ka pahuhau
 19. Hat
  Ka p[a]pale
 20. Head
  Ke po'o
 21. Cube sized chunks
  Ka poke
 22. Rock, stone
  Ka p[o]haku
 23. Pig
  Ka pua'a
 24. Door, entrance, hole
  Ka puka
 25. Foot, leg
  Ka w[a]wae
 26. Rear end, buttocks
  Ka '[e]lemu
 27. Family, relative
  Ka 'ohana
 28. buttocks
  Ka '[o]kole
 29. 'ukulele
  Ka 'ukulele
 30. Carry, lift
  Ka h[a]pai
 31. To turn over
  Ka ho'ohuli
 32. To turn off, extinguish
  Ka ho'opio
 33. To cook in an imu
  Ke k[a]lua
 34. Pray
  Ka pule
 35. Unfasten, open
  Ka wehe
 36. Ride around or walk around for fun
  Ka holoholo
 37. Turn a corner, face a different direction
  Ka huli
 38. Shower, bathe, swim in the water
  Ka 'au'au
 39. Pregnant
  Ka h[a]pai
 40. Loose, unfastened
  Ka hemo
 41. Stink, smelly
  Ka hohono
 42. Forbidden, taboo
  Ke kapu
 43. Sloppy, poorly done
  Ke k[a]pulu
 44. Rascal
  Ke kolohe
 45. Dumb
  Ka l[o]l[o]
 46. Used up, over, end
  Ka pau
 47. Out as a light or fire
  Ka pio
 48. Terribly stink
  Ka pilau
 49. In trouble
  Ka pilikia
 50. Correct
  Ka pololei
 51. Crazy
  Ka pupule
 52. Angry
  Ka huh[u]
 53. Ask many questions
  Ka n[i]ele
Author
gabehano
ID
26096
Card Set
Ka Papa Olelo #4
Description
Vocabulary #4
Updated