Hoa hoc scrap

The flashcards below were created by user lackhoa on FreezingBlue Flashcards.

  1. Uranium co may dong vi pho bien?
    2 dong vi : U235 va U 238
  2. Dong vi nao cua Uranium de xay ra phan ung phan hach?
    U235
  3. Ki hieu D la gi?
    La deuteri, hidro nang
Author
ID
260126
Card Set
Hoa hoc scrap
Description
Vietnamese
Updated
Show Answers