Chương 1 : Động học chất điểm

The flashcards below were created by user lackhoa on FreezingBlue Flashcards.

 1. Chuyển động tịnh tiến la gì?
  Khi vật chuyển động tịnh tiến, mọi điểm của nó có quỹ đạo giống hệt nhau, có thể chồng khít lên nhau được.
 2. Quỹ đạo của một vật chuyển động tịnh tiến có thể là một đường cong đuợc không?
  Có thể
 3. Gia tốc trung bình đuợc tính như thế nào?
  a(tb) = (v2 - v1):(t2 - t1)
 4. Vận tốc tức thời trong chuyển động cong có phương, chiều và độ lớn như thế nào?
  Phương trùng với tiếp tuyến quỹ đạo tại M, cùng chiều chuyển động và có độ lớn v = (s2-s1):(t2-t1) khi t2-t1 rất nhỏ
 5. Thế nào là chuyển động tròn đều?
  Chuyển động tròn đều là khi chất điểm đi được những cung tròn có độ dài bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau tùy ý
 6. Tính v theo T?
  v=2*pi*r/T
 7. Tính T theo v?
  T=2.pi.r/v
 8. Tính f theo T?
  f=1/T
 9. Tính vận tốc dài theo tốc độ góc?
  v=r.omega
 10. Tính tốc độ góc theo vận tốc dài?
  omega=v/r
 11. Tính tốc độ góc theo chu kì?
  omega=2.pi/T
 12. Tính chu kì theo tốc độ góc?
  T=2.pi/omega
 13. Tính tốc độ góc theo tần số?
  omega=2.pi.f
 14. Tình tần số theo tốc độ góc?
  f=omega/2.pi
 15. Tính gia tốc hướng tâm theo tốc độ dài?
  a(ht) = v^2/r
 16. Tính gia tốc hướng tâm theo tốc độ góc?
  a(ht) = (omega)^2.r
 17. Co cai cot den cao a(m)
  Nguoi cao b(m) di ra xa khoi den voi van toc v
  Hoi van toc v' cua cai bong la bao nhieu?
  Neu van toc dai ra cua cai bong?
  (Neu huong lam luon)
  • Huong lam : moi vao dung dua ra vi du cu the, ma xet trong mot thoi gian t va nguoi di duoc mot doan l.
  • Dap so : v' = (a.v)/(a-b)
  • V" = (b.v)/(a-b), va cai bong se dai ra
Author
ID
259758
Card Set
Chương 1 : Động học chất điểm
Description
anything
Updated
Show Answers