Teach Yourself Norwegian chp. 1 vocab and phrases

 1. bor (å bo)
  live / lives
 2. du
  you
 3. engelsk
  English
 4. er (å være)
  am / are / is
 5. fra
  from
 6. hei!
  hi!
 7. heter (å hete)
  am called / are called / is called
 8. hva
  what
 9. hvor
  where
 10. i
  in
 11. ikke
  not
 12. ja
  yes
 13. jeg
  I
 14. kommer (å komme)
  come / comes
 15. men
  but
 16. Norge
  Norway
 17. norsk
  norwegian
 18. now
 19. bil (en)
  car
 20. fly (et)
  airplane
 21. har (å ha)
  have / has
 22. i sommer
  this summer
 23. lærer (å lære)
  learn / learns
 24. med
  with / by
 25. motorsykkel (en)
  motorbike
 26. nei
  no
 27. når
  when
 28. og
  and
 29. reise
  travel
 30. student (en)
  student
 31. sykkel (en)
  bicycle
 32. til
  to
 33. vil
  will
 34. vil gjerne
  would like to
 35. au pair (en)
  au pair
 36. bare
  only / just
 37. bra
  well / fine
 38. deg
  you
 39. det
  it
 40. en
  a (en words)
 41. et
  a (et words)
 42. fint
  fine
 43. glass (et)
  glass
 44. ha det!
  bye bye! (literally: have it!)
 45. han
  he
 46. hun
  she
 47. hvordan
  how
 48. kaffe (en)
  coffee
 49. kopp (en)
  cup
 50. møte
  meet
 51. øl
  beer
 52. pub (en)
  pub
 53. ser (å se)
  see / sees
 54. skal
  shall
 55. takk
  thank you
 56. tog (et)
  train
 57. å
  to
 58. medisin
  medicine
 59. Nord-Norge
  north Norway
 60. studerer (å studere)
  study / studies
 61. Jeg vil gjerne ________
  I would like to __________
 62. Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
  I would like a cup of coffee.
 63. Jeg vil gjerne ha et glass øl.
  I would like a glass of beer.
 64. Jeg vil gjerne ha et glass øl til.
  I would like another glass of beer.
 65. Hva heter du?
  What is your name?
 66. Hvor kommer du fra?
  Where do you come from?
 67. Er du norsk?
  Are you Norwegian?
 68. Er du engelsk?
  Are you English?
 69. Jeg heter _______(name).
  I am called __________(name).
 70. Han heter Odd.
  He is called Odd.
 71. Hun heter Randi.
  She is called Randi.
 72. Jeg er student.
  I am a student.
 73. Han kommer fra Oslo.
  He comes from Oslo.
 74. Hei, Sue!
  Hi/hello Sue!
 75. Ha det!
  Bye bye! (literally - Have it!)
 76. Jeg vil gjerne reise til Norge.
  I would like to travel to Norway.
 77. Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
  I would like a cup of coffee.
 78. Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe til.
  I would like another cup of coffee.
 79. John er student.
  John is a student.
 80. Bente er au pair.
  Bente is an au pair.
 81. Hun er lærer.
  She is a teacher.
 82. John er engelsk.
  John is English.
 83. Han er engelsk.
  He is English.
 84. Bente kommer fra Norge.
  Bente comes from Norway.
 85. Hun kommer fra Norway.
  She comes from Norway.
 86. Han er Norsk.
  He is Norwegian.
 87. Han er ikke norsk.
  He is not Norwegian.
 88. Er han norsk?
  Is he Norwegian?
 89. Hva heter hun?
  What is she called?
 90. Hun heter Kari.
  She is called Kari.
 91. Hun heter ikke Kari.
  She is not called Kari.
 92. god dag
  • good day
  • hello
  • how do you do?
 93. god morgen
  good morning
 94. god kveld
  good evening
 95. god aften
  good evening
 96. ha det bra
  goodbye (literally - have it good)
 97. ha det godt
  goodbye (literally - have it good)
 98. ha det
  bye bye (literally - have it)
 99. morna
  bye bye
 100. adjø
  • adieu
  • goodbye (very formal)
 101. på gjensen
  looking forward to seeing you again
 102. god natt
  good night (when going to bed)
 103. god reise
  have a good trip/journey
 104. hvordan har du det?
  how are you?
 105. hvordan går det?
  how goes it?
 106. takk, bare bra
  thank you, just fine
 107. takk, fint
  thank you, fine
 108. takk
  thank you
 109. mange takk
  many thanks
 110. tusen takk
  a thousand thanks
Author
iduna
ID
25690
Card Set
Teach Yourself Norwegian chp. 1 vocab and phrases
Description
Norwegian vocabulary for Teach Yourself Norwegian chapter 1 - english and Norwegian
Updated