Modal Verbs C.txt

 1. Měl bys dříve vstávat.
  You should get up earlier.
 2. Měli bychom jim ty peníze dát zítra.
  We should give them the money tomorrow.
 3. Měl bys přijít častěji.
  You should come more often.
 4. Měli bychom na ně počkat tady.
  We should wait for them here.
 5. Měla by si hledat novou práci.
  She should look for a new job.
 6. Neměl bys být tak líný.
  You shouldn't be so lazy.
 7. Neměla by být tak netrpělivá.
  She shouldn't be so impatient.
 8. Neměl bys utrácet tolik peněz.
  You shouldn't spend so much money.
 9. Neměl by tolik kouřit.
  He shouldn't smoke so much.
 10. Neměli byste dělat chyby v přítomném čase.
  You shouldn't make mistakes with/in present tense.
 11. Měli bychom mu napsat?
  Should we write to him?
 12. Měl bych jít s tebou?
  Should I go with you?
 13. Měli bychom jí o tom říct?
  Should we tell her about it?
 14. Myslíš, že bychom měli pomoct?
  Do you think we should help?
 15. Myslíš, že bych ho měl pozvat?
  Do you think I should invite him?
 16. Neměli bychom se zeptat na informacích?
  Shouldn't we ask at the information desk?
 17. Neměl bys jí to zkusit vysvětlit?
  Shouldn't you try to explain it to her?
 18. Neměli bychom to vzít na policii?
  Shouldn't we take it to the police?
 19. Proč by o tom neměl vědět?
  Why shouldn't he know about it?
 20. Proč by s námi neměla jít?
  Why shouldn't she go/come with us?
 21. Bez těchto brýlí vůbec nevidím.
  Without these glasses I can't see at all.
 22. Něco se pálí. Cítíš to?
  Something's burning. Can you smell it?
 23. Mluvil tak rychle, že jsem nerozuměl, co říká.
  He spoke so quickly that I couldn't understand what he was saying.
 24. Joan? Jste to vy? Nemohu tomu uvěřit!
  Joan? Is that you? I can't believe it!
 25. Byla taková tma. Nic jsme neviděli.
  It was so dark. We couldn't see anything.
 26. Nemohu si vzpomenout na jeho příjmení.
  I can't remember his surname.
 27. Robině? Slyšíš mě?
  Robin? Can you hear me?
 28. Ano, je v tom hodně česneku. Necítíš to? [chutí]
  Yes, there's a lot of garlic in it. Can't you taste it?
 29. Cítím to v kostech.
  I can feel it in my bones.
 30. Nevěřil jsem svým očím.
  I couldn't believe my eyes.
 31. Musel sis někdy stěžovat v restauraci?
  Have you ever had to complain in a restaurant?
 32. Vždycky musela velmi těžce pracovat.
  She has always had to work very hard.
 33. Toto jsem musel udělat mnohokrát.
  I have had to do that many times.
 34. V Praze jsem nikdy nemusela použít svou němčinu.
  I've never had to use my German in Prague.
 35. Musí nosit brýle od pěti let [od té doby, co mu bylo pět].
  He's had to wear glasses since he was five.
 36. Vždycky uměl dobře zpívat.
  He has always been able to sing well.
 37. Umí číst noty od sedmi let [od té doby, co jí bylo sedm].
  She's been able to read music since she was seven.
 38. Nikdy jsem nemohl pít vodku.
  I've never been able to drink vodka.
 39. Jak dlouho už umíš řídit?
  How long have you been able to drive?
 40. Dovedl ses vždycky dotknout jazykem nosu?
  Have you always been able to touch your nose with your tongue?
 41. Vždycky směl dělat, co chce.
  He's always been allowed to do what(ever) he wants/likes.
 42. Nikdy nesměla chodit s kluky.
  She's never been allowed to go out with boys.
 43. Nikdy nesměl pít doma alkohol.
  He's never been allowed to drink alcohol at home.
 44. Jak dlouho už smí chodit sama ze školy domů?
  How long has she been allowed to walk home from school alone?
 45. Směl vždycky takhle mluvit k rodičům?
  Has he always been allowed to speak like that to his parents/to speak to his parents like that?
 46. Možná bychom dnes večer mohli jít do kina.
  Perhaps we could go to the cinema this evening.
 47. Mohli bychom je vzít do té nové francouzské restaurace.
  We could take them to that new French restaurant.
 48. Vždycky bys mohl strávit noc tady.
  You could always spend the night here.
 49. Mám takový hlad, že bych mohl sníst dvacet knedlíků.
  I'm so hungry (that) I could eat twenty dumplings.
 50. Co bychom mohli koupit Chrisovi k narozeninám?
  What could we buy Chris for his birthday?
 51. Koho bych se na to mohl zeptat?
  Who could I ask about it?
 52. Jak bychom mohli dostat tu informaci?
  How could we get the information?
 53. Nemohli bychom najít něco levnějšího?
  Couldn't we find something cheaper?
 54. Udělal bych to, i dybych mohl, ale nemohu.
  I'd do it if I could, but I can't.
 55. Byla by šťastnější, kdyby se mohla soustředit na svou práci.
  She'd be happier if she could concentrate on her work.
 56. Půjčil bych ti tu desku (gramofonovou), kdybych ji mohl najít.
  I'd lend you the record if I could find it.
 57. Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat?
  Where would you live if you could choose?
 58. Mohl bych si najít zajímavější práci, kdyby byla moje angličtina lepší.
  I could find a more interesting job if my English were better.
 59. Pozval bych tě na oběd, kdybych uměl vařit, ale neumím.
  I’d invite you to/for lunch if I could cook, but I can't.
 60. Kdybych jen uměl mluvit perfektně anglicky.
  If only I could speak/I wish I could speak perfect English.
 61. Zeptal se, jestli může dál [dovnitř].
  He asked if he could come in.
 62. Řekla, že tomu nemůže uvěřit.
  She said she couldn't believe it.
 63. Myslel jsem si, že umíš plavat!
  I thought you could swim!
 64. Řekli, že s námi nemohou jít.
  They said they couldn't go with us.
 65. Řekl jsem mu, že nic nevidím.
  I told him I couldn't see anything.
 66. Ale on věděl, že v pondělí nemohu přijít!
  But he knew I couldn't come on Monday!
 67. Řekl jí, že bez ní nemůže žít.
  He told her he couldn't live without her.
 68. Vysvětlila jim, proč už je nemůže navštěvovat.
  She explained to them why she couldn't visit them any more.
 69. Viděl, že ten kufr nemůže unést, a šel jí pomoct.
  He saw (that) she couldn't carry the suitcase and went to help her.
 70. Zeptala se mě, jestli smí v mé kanceláři kouřit, a já řekl, že ne.
  She asked me if she could smoke in my office and I said she couldn't.
 71. Vypadá hrozně. Musí být nemocná.
  She looks terrible. She must be ill.
 72. Není tady. Musí být ve škole, [on]
  He's not here. He must be at school.
 73. Musí být krásné bydlet na lodi.
  It must be beautiful to live on a boat.
 74. Musíš na ni být velmi hrdá.
  You must be very proud of her.
 75. Čeština musí být pro cizince velmi těžká.
  Czech must be very difficult for foreigners.
 76. To byla dlouhá cesta. Musíte být unaveni.
  That was a long journey. You must be tired.
 77. Každý rok jezdí třikrát na dovolenou do [mají tři dovolené v] zahraničí. Musí být docela bohatí.
  They have three holidays abroad every year. They must be quite rich.
 78. Musí si myslet, že je už nechceme vidět, [oni]
  They must think we don't want to see them any more.
 79. Nemůžeš mít hlad! Obědvali jsme před půl hodinou.
  You can't be hungry! We had lunch half an hour ago.
 80. Nevěřím ti. Nemůže to být tak špatné.
  I don't believe you. It can't be that bad.
 81. Ale to není možné! Ještě nemůže být sedm hodin!
  But that’s not possible! It can't be seven o'clock yet!
 82. Lidé v těchto horských vesnicích nemohou mít jednoduchý život.
  The people in these mountain villages can't have an easy life.
 83. Nemůže se jim moc líbit. Nikdy ho nezvou na své večírky.
  They can't like him (very) much. They never invite him to their parties.
 84. Nemůže se o něj moc zajímat. Nikdy nevolá ani nepíše, [ona]
  She can't be very interested in him. She never phones/calls or writes.
 85. Jsem si jist, že to není pravda. Nemůže to být pravda.
  I'm sure it’s not true. It can't be true.
 86. Možná, že je to pravda.
  It might/may be true.
 87. Možná, že je ve vaně. [on]
  He might/may be in the bath.
 88. Možná, že je nastydlá.
  She might/may have a cold.
 89. Možná, že mají raději červené.
  They might/may prefer red.
 90. Možná, že potřebuje naši pomoc. [ona]
  She might/may need our help.
 91. Možná, že o tom nevědí.
  They might/may not know about it.
 92. Možná, že ti nerozumí. [ona]
  She might/may not understand you.
 93. Možná, že mě nechce vidět. [on]
  He might/may not want to see me.
 94. Možná, že se jim jeho hudba nelíbí.
  They might/may not like his music.
 95. Možná, že nemá zájem. [ona]
  She might/may not be interested.
 96. Možná, že se na to těší. [ona]
  She might/may be looking forward to it.
 97. Možná, že se nás pokoušejí zkontaktovat.
  They might/may be trying to contact us.
 98. Možná, že nás hledá. [on]
  He might/may be looking for us.
 99. Možná, že čekají uvnitř.
  They might/may be waiting inside.
 100. Možná, že čeká dítě.
  She might/may be expecting a baby.
 101. Možná, že nás neočekává. [on]
  He might/may not be expecting us.
 102. Možná, že už spolu nechodí.
  They might/may not be going out together/going out with each other any more.
 103. Možná, že se nesměje tobě. [ona]
  She might/may not be laughing at you.
 104. Možná, že se nedívá na nás. [on]
  He might/may not be looking at us.
 105. Možná, že nemluvíme o tom samém člověku.
  We might/may not be speaking/talking about the same person.
Author
Ahijada
ID
256865
Card Set
Modal Verbs C.txt
Description
Polyglot,Modal Verbs
Updated