Modal Verbs B.txt

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nemohl najít koupelnu.
  He couldn't find the bathroom.
 2. Nemohli uvěřit mému příběhu.
  They couldn't believe my story.
 3. Bolelo mě v krku a nemohl jsem mluvit.
  I had a sore throat and I couldn't speak.
 4. Nedokázali jsme na mapě najít tvůj dům.
  We couldn't find your house on the map.
 5. Snažila se, ale nemohla zapomenout.
  She tried, but she couldn't forget.
 6. Nemohli jsme se rozhodnout, co dělat.
  We couldn't decide what to do.
 7. Byla tak šokována, že nemohla mluvit.
  She was so shocked (that) she couldn't speak.
 8. Byl jsem tak sytý, že jsem ani nemohl dopít kávu.
  I was so full that I couldn't even finish my/the coffee.
 9. Ta krabice byla tak těžká, že ji ani nezvedl.
  The box was so heavy (that) he couldn't even lift it.
 10. Je mi líto, ale nemohl jsem udělat úkol. Byl moc těžký.
  I'm sorry, but I couldn't do the homework. It was too difficult.
 11. Museli jsme si vzít taxi.
  We had to take a taxi.
 12. Nemusel koupit lístek.
  He didn't have to buy a ticket.
 13. Musel jsem si půjčit peníze od přítele.
  I had to borrow (the/some) money from a/my friend.
 14. Museli jsme čekat čtyřicet pět minut.
  We had to wait (for) forty-five minutes.
 15. Včera jsem musel koupit nový budík.
  I had to buy a new alarm clock yesterday.
 16. Nemusela mu s tím dopisem pomoct.
  She didn't have to help him with the letter.
 17. Můj starší bratr se ve škole musel učit latinu.
  My older brother had to study Latin at school.
 18. Nemusel jsem použít slovník.
  I didn't have to use a/the dictionary.
 19. Museli zavolat lékaře.
  They had to call a/the doctor.
 20. Museli jsme začít znovu.
  We had to start/begin again.
 21. Při zkoušce jsme nesměli používat slovník.
  We weren't allowed to use dictionaries in the exam.
 22. Nesměl jít ven, protože měl hodně úkolů.
  He wasn't allowed to go out because he had a lot of homework.
 23. Děti nesměly jít ven. Byla už tma.
  The children weren't allowed to go out. It was already dark.
 24. Byl tak nemocný, že ho nikdo nesměl navštěvovat.
  He was so ill that nobody was allowed to visit him.
 25. Nesměla chodit s kluky, dokud jí nebylo devatenáct.
  She wasn't allowed to go out with boys until she was nineteen.
 26. Doufáme, že budeš moct přijít na naši svatbu.
  • We hope you'll be able to come to our wedding.
  • We hope you're going to be able to come to our wedding.
 27. Konečně si budu moct koupit nové kolo.
  • At last I'll be able to buy a new bicycle.
  • At last I'm going to be able to buy a new bicycle.
 28. Za pár měsíců budeš umět mluvit velmi dobrou angličtinou.
  • In a few months you'll be able to speak very good English.
  • In a few months you're going to be able to speak very good English.
 29. Nikdy mu nebudou moct odpustit.
  • They'll never be able to forgive him.
  • They won't ever be able to forgive him.
  • They're never going to be able to forgive him.
 30. Obávám se, že zítra nebudu moct přijít do školy.
  • I'm afraid I won't be able to come to school tomorrow.
  • I'm afraid I'm not going to be able to come to school tomorrow.
 31. Říká, že na nás nebude moct počkat. [ona]
  • She says she won't be able to wait for us.
  • She says she's not going to be able to wait for us.
 32. Tohle nebudu moct přeložit. Je to velmi těžké.
  • I won't be able to translate this. It’s very difficult.
  • I'm not going to be able to translate this. It’s very difficult.
 33. Nebudeš ty knihy moct vrátit dnes odpoledne. Knihovna je dnes zavřená.
  • You won't be able to return the books this afternoon. The library's closed today.
  • You're not going to be able to return the books this afternoon. The library's closed today.
 34. Budeš to moct udělat do rána?
  • Will you be able to do it by the morning?
  • Are you going to be able to do it by the morning?
 35. Myslíte, že mi váš bratr bude moct poradit?
  • Do you think your brother will be able to advise me?
  • Do you think your brother is going to be able to advise me?
 36. Budeš se muset snažit.
  You'll have to try.
 37. Budeme si muset najít hotel.
  We'll have to find a hotel.
 38. Budu o tom muset přemýšlet.
  I'll have to think about it.
 39. Bude muset být trpělivá.
  She'll have to be patient.
 40. Budeme jim to muset navrhnout.
  We'll have to suggest it to them.
 41. Nebudeš pro nás muset vařit. Půjdeme ven.
  You won't have to cook for us. We'll go out.
 42. Nebudeme muset dlouho čekat.
  We won't have to wait long.
 43. Nebudete muset nic říkat.
  You won't have to say anything.
 44. Nebudeme muset platit okamžitě.
  We won't have to pay immediately.
 45. Nebudeš muset jít daleko.
  You won't have to go far.
 46. Budu muset nosit kravatu?
  Will I have to wear a tie?
 47. Budeme muset jít pěšky?
  Will we have to walk/go on foot?
 48. Bude si muset najít nový byt? [ona]
  Will she have to find a new flat?
 49. Budeš tam muset zůstat?
  Will you have to stay there?
 50. Budeme muset informovat policii?
  Will we have to inform the police?
 51. Budeme ho smět v nemocnici navštívit?
  • Will we be allowed to visit him in (the) hospital?
  • Are we going to be allowed to visit him in (the) hospital?
 52. Nebude s námi smět jít. Je jí teprve čtrnáct.
  • She won't be allowed to go with us. She's only fourteen.
  • She's not going to be allowed to go with us. She's only fourteen.
 53. Tatínek kupuje nové auto. Bohužel si ho nebudu smět půjčovat.
  • My Dad’s buying a new car. Unfortunately I won't be allowed to borrow it.
  • My Dad’s buying a new car. Unfortunately I'm not going to be allowed to borrow it.
 54. Nebude ji už smět vídat. [on]
  • He won't be allowed to see her any more.
  • He's not going to be allowed to see her any more.
 55. Budu si smět přivést přítele?
  • Will I be allowed to bring [směrem sem]/take [směrem tam] a friend?
  • Am I going to be allowed to bring/take a friend?
 56. Mohl bych použít váš telefon?
  Could I use your telephone?
 57. Mohl bys zavřít okno?
  Could you close/shut the window?
 58. Mohl bych mluvit s paní Lloydovou, prosím?
  Could I speak to/with Mrs Lloyd, please?
 59. Mohl byste mi říct, jak se dostanu na nádraží, prosím?
  Could you tell me how to get to the station, please?
 60. Mohl bych dostat [mít] účtenku, prosím?
  Could I have a receipt, please?
 61. Mohla byste se tady podepsat, prosím?
  Could you sign here, please?
 62. Mohl bych objednat dva výtisky [dvě kopie] této knihy, prosím?
  Could I order two copies of this book, please?
 63. Mohl byste mi říct, kdy odjíždí příští vlak?
  Could you tell me when the next train leaves?
 64. Mohl bych dostat [mít] pět známek na pohledy do České republiky, prosím?
  Could I have five stamps for postcards to the Czech Republic, please?
 65. Mohl byste tu gramatiku vysvětlit ještě jednou, prosím?
  Could you explain the grammar once again/once more, please?
 66. Mám udělat kávu?
  Shall I make some coffee?
 67. Mám na tebe počkat venku?
  Shall I wait for you outside?
 68. Mám otevřít okno?
  Shall I open the window?
 69. Mám zapnout topení?
  Shall 1 turn on the heating/turn the heating on?
 70. Mám jim ukázat fotky z dovolené?
  Shall I show them my holiday photos?
 71. Pozveme Sally?
  Shall we invite Sally?
 72. Půjdeme dnes večer ven na večeři?
  Shall we go out for dinner/supper this evening?
 73. Navštívíme zítra ten hrad?
  Shall we visit the castle tomorrow?
 74. Koupíme jí kytku?
  Shall we buy her some flowers?
 75. Objednáme si zákusek?
  Shall we order a/some dessert?
Author
ID
256863
Card Set
Modal Verbs B.txt
Description
Polyglot,Modal Verbs
Updated
Show Answers