Modal Verbs A.txt

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. Můžeme přijít v sedm.
  We can come at seven.
 2. Můžeš se zeptat mého otce.
  You can ask my father.
 3. Mohu ti pomoct.
  I can help you.
 4. Můžeš použít můj slovník.
  You can use my dictionary.
 5. Můžeme to udělat společně.
  We can do it together.
 6. Umím mluvit anglicky.
  I can speak English.
 7. Umí mluvit čtyřmi jazyky, [on]
  He can speak four languages.
 8. Umí jezdit na koni. [ona]
  She can ride a horse.
 9. Umí hrát na kytaru. [on]
  He can play the guitar.
 10. Umím používat anglická modální slovesa.
  I can use English modal verbs.
 11. Nemohu to vysvětlit.
  I can't explain it.
 12. Nemůže ji najít. [on]
  He can't find her.
 13. Nemůže to udělat. [ona]
  She can't do it.
 14. Nemohou tomu věřit.
  They can't believe it.
 15. Nemůže si vzpomenout. [ona]
  She can't remember.
 16. Nemohu odpovědět na tyto otázky.
  I can't answer these questions.
 17. Neumím plavat!
  I can't swim!
 18. Neumí vařit. [ona]
  She can't cook.
 19. Neumí lyžovat. [on]
  He can't ski.
 20. Neumíme zpívat.
  We can't sing.
 21. Může přijít také? [on]
  Can he come too?
 22. Mohou nám pomoct?
  Can they help us?
 23. Může nás vzít na letiště? [ona]
  Can she take us to the airport?
 24. Můžeme tady kouřit?
  Can we smoke here?
 25. Mohu teď jít domů?
  Can I go home now?
 26. Můžeš pro mě tohle přeložit?
  Can you translate this for me?
 27. Mohu vám pomoct?
  Can I help you?
 28. Umí hrát na hudební nástroj? [on]
  Can he play a musical instrument?
 29. Umí jezdit na kole? [ona]
  Can she ride a bicycle?
 30. Můžete mi dát jeho telefonní číslo?
  Can you give me his telephone number?
 31. Cožpak se jí nemůžeš zeptat?
  Can't you ask her?
 32. Cožpak nemohou přijet vlakem?
  Can't they come by train?
 33. Cožpak se nemůžeš snažit?
  Can't you try?
 34. Cožpak neumí mluvit česky? [on]
  Can't he speak Czech?
 35. Cožpak mi to nemůžete říct?
  Can't you tell me?
 36. Musíme tam být.
  • We must be there.
  • We have to be there.
  • We've got to be there.
 37. Musím vám říct něco důležitého.
  • I must tell you something important.
  • I have to tell you something important.
  • I've got to tell you something important.
 38. Peter musí v sobotu pracovat.
  • Peter must work on Saturday.
  • Peter has to work on Saturday.
  • Peter's got to work on Saturday.
 39. Musíš se zeptat sekretářky.
  • You must ask the secretary.
  • You have to ask the secretary.
  • You've got to ask the secretary.
 40. Musím odejít o půl desáté.
  • I must leave at half past nine.
  • I have to leave at half past nine.
  • I've got to leave at half past nine.
 41. Nemusíš se ptát.
  • You don't have to ask.
  • You haven't got to ask.
  • You needn't ask.
 42. Nemusí přijít, [on]
  • He doesn't have to come.
  • He hasn't got to come.
  • He needn't come.
 43. Nemusí to být drahý dárek.
  • It doesn't have to be an expensive present.
  • It hasn't got to be an expensive present.
  • It needn't be an expensive present.
 44. Nemusíš nic nosit.
  • You don't have to bring anything.
  • You haven't got to bring anything.
  • You needn't bring anything.
 45. Nemusí nám vařit. [ona]
  • She doesn't have to cook for us.
  • She hasn't got to cook for us.
  • She needn't cook for us.
 46. Nemusí na nás čekat. [on]
  • He doesn't have to wait for us.
  • He hasn't got to wait for us.
  • He needn't wait for us.
 47. Nemusíte to vysvětlovat.
  • You don't have to explain (it).
  • You haven't got to explain (it).
  • You needn't explain (it).
 48. Nemusíme odjet dnes.
  • We don't have to leave
  • We haven't got to leave
  • We needn't leave today.
 49. Nemusíš se omlouvat.
  • You don't have to apologize.
  • You haven't got to apologize.
  • You needn't apologize.
 50. Nemusí sedět spolu.
  • They don't have to sit together.
  • They haven't got to sit together.
  • They needn't sit together.
 51. Musíš mít do Austrálie vízum?
  • Do you have to have a visa for Australia?
  • Have you got to have a visa for Australia?
 52. V kolik musíte odejít?
  • What time do you have to go/leave?
  • have you got to go/leave?
 53. V kolik musíš ráno vstát?
  • What time do you have to get up in the morning?
  • have you got to get up in the morning?
 54. Kdy musíme dát učiteli tento úkol?
  • When do we have to give the teacher this homework?
  • have we got to give the teacher this homework?
 55. Musí ve vaší zemi děti nosit školní uniformu?
  • Do children have to wear school uniform in your country?
  • Have children got to wear school uniform in your country?
 56. Smí chodit ven jen jednou za týden. [ona]
  She's allowed to go out only once a week.
 57. Smíš si s sebou přivést dva kamarády.
  You're allowed to bring two friends with you.
 58. O víkendech smí používat tatínkovo auto. [on]
  He's allowed to use his father’s car at the weekends.
 59. Smíš si vzít tři týdny dovolené.
  You're allowed to take three weeks of holiday/three weeks' holiday.
 60. V pátek smíme chodit domů dříve.
  We're allowed to go home early on Fridays.
 61. To nesmíš dělat.
  • You're not allowed to do that.
  • You can't do that.
  • You mustn't do that.
 62. Dnes večer nesmím jít ven.
  • I'm not allowed to go out this evening.
  • I can't go out this evening.
 63. Nesmí kouřit ve svém pokoji. [on]
  • He's not allowed to smoke in his room.
  • He can't smoke in his room.
  • He mustn't smoke in his room.
 64. Nesmí zůstávat venku po desáté hodině. [ona]
  • She's not allowed to stay out after ten o'clock.
  • She can't stay out after ten o'clock.
  • She mustn't stay out after ten o'clock.
 65. Nesmí u stolu mluvit. [oni]
  • They are not allowed to speak at the table.
  • They can't speak at the table.
  • They mustn't speak at the table.
 66. Nesmí chodit s chlapci. [ona]
  • She's not allowed to go out with boys.
  • She can't go out with boys.
  • She mustn't go out with boys.
 67. V knihovně nesmíš mluvit.
  • You're not allowed to talk in the library.
  • You can't talk in the library.
  • You mustn't talk in the library.
 68. Nesmí si domů vodit kamarády. [on]
  • He's not allowed to bring friends home.
  • He can't bring friends home.
  • He mustn't bring friends home.
 69. Ve třídě nesmíme jíst.
  • We're not allowed to eat in class/in the classroom.
  • We can't eat in class/in the classroom.
  • We mustn't eat in class/in the classroom.
 70. Ten pes nesmí sedět na nábytku.
  • The dog's not allowed to sit on the furniture.
  • The dog can't sit on the furniture.
  • The dog mustn't sit on the furniture.
 71. Nesmíš to rozbít.
  You mustn't break it.
 72. Tenhle dopis nesmím ztratit.
  I mustn't lose this letter.
 73. Nesmíme si zapomenout vzít pasy.
  We mustn't forget to take our passports.
 74. Nesmíš nechat otevřené okno.
  You mustn't leave the window open.
 75. Nesmíš dávat králíkovi hlávkový salát.
  You mustn't give a/the rabbit lettuce.
 76. Dnes večer nesmím zapomenout zavolat rodičům.
  I mustn't forget to phone/call my parents this evening.
 77. Nesmí být moc horko.
  It mustn't be too hot.
 78. Nesmí nás tady najít, [on]
  He mustn't find us here.
 79. O tomhle nesmí slyšet, [oni]
  They mustn't hear about this.
 80. Nesmí si myslet, že se nám to nelíbí, [ona]
  She mustn't think we don't like it.
Author
ID
256849
Card Set
Modal Verbs A.txt
Description
Polyglot, Modal Verbs
Updated
Show Answers