17. Sociale psychologie: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. sociale facilitatie
  aanwezigheid van anderen heeft positief effect op prestaties
 2. sociaal lijntrekken
  aanwezigheid anderen heeft negatief effect op prestaties
 3. triangulaire theorie van de liefde
  • drie componenten in liefdesrelatie
  • intimiteit
  • passie
  • engagement
 4. centrale vs perifere werking
  • afwegen voor-en nadelen bij belangrijke kwestie vs
  • impulsief/op gevoel beslissen
 5. theorie van de cognitieve dissonantie
  ongemak wanneer overtuigingen en acties niet in overeenstemming zijn
 6. effect van de valse consensus
  neiging om te denken dat anderen hetzelfde zijn/denken als wij
 7. fundamentele attributiefout
  gedrag anderen toeschrijven aan dispositionele oorzaak
 8. actor-observator-discrepantie
  gedrag anderen toeschrijven aan dispositionele oorzaak, dat van onszelf aan situationele oorzaak
 9. theorie van de sociale identiteit
  zelf evalueren op basis van de groepen waartoe we behoren
 10. gestandaardiseerde effectgrootte
  statistisch verschil tussen 2 groepen die allebei variabiliteit vertonen
Author
ID
255680
Card Set
17. Sociale psychologie: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie sociale kernbegrippen
Updated
Show Answers