12. Intelligentie: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. intelligentiequotiënt
  IQ = menatle leeftijd / chronologische leeftijd x 100 (gedateerd, nu gebaseerd op normsteekproef)
 2. Stanford-Binet-test
  eerste moderne IQ-test met prestatienormen
 3. Wechslertests
  • opdrachten geordend per taak ipv leeftijd
  • progressief moeilijker per taak
  • verbaal IQ + performantie-IQ = totaal IQ
  • score berekend op normsteekproef
 4. Raven Progressive Matrices test
  • figuren waarin deel ontbreekt
  • volledig non-verbaal
  • ontwikkeld door leger
 5. SON-R
  • 7 subtests
  • non-verbaal
  • oorspronkelijk ontwikkeld voor doven
 6. psychometrische benadering
  ontwikkeling van objectieve meetinstrumenten
 7. betrouwbaarheid
  • consistentie van scores
  • uitgedrukt met correlatiecoëfficiënt
 8. test-hertestbetrouwbaarheid
  correlatie scores bij hertesten
 9. gesplitste-testbetrouwbaarheid
  betrouwbaarheid van items onderling
 10. paralleltestbetrouwbaarheid
  correlatie scores gelijkwaardige tests
 11. validiteit
  test moet meten wat hij beweert te meten
 12. begripsvaliditeit
  accuraatheid waarmee test de processen meet die in een theorie beschreven worden
 13. inhoudsvaliditeit
  zijn de gestelde vragen representatief voor het kennisdomein dat men wil weten (relevantie)
 14. congruente validiteit
  correlatie scores verschillende tests die hetzelfde willen meten
 15. criteriumvaliditeit
  correlatie score met andere maat voor de vaardigheid (=criterium)

  vb IQ-schoolresultaten
 16. predictieve validiteit
  voorspellende waarde voor gedrag
 17. factoranalyse
  statistische techniek om te kijken welke scores samen veranderen
 18. hiërarchische theorie
  • 3 hiërarchische lagen in intelligentie
  • Carroll, 1993
 19. Fagan Test of Infant Intelligence
  vaardigheid van jonge kinderen om iets nieuws te detecteren en coderen
 20. Flynn-effect
  elke generatie scoort hoger op IQ-tests door milieuvariabelen
 21. theorie van meervoudige intelligenties
  8 vormen van intelligentie:

  • linguïstisch
  • logisch-wiskundig
  • spatiaal

  • muzikaal
  • lichaamskinesthetisch
  • naturalistisch

  • interpersoonlijk
  • intrapersoonlijk

  Howard Gardner
Author
ID
254995
Card Set
12. Intelligentie: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie intelligentie kernbegrippen
Updated
Show Answers