11. Levenslooppsychologie: overzichten

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. Welke fases beschrijft de theorie van Erikson?
  • vertrouwen vs wantrouwen (0-1): eerste ervaringen met sociale wereld
  • autonomie vs twijfel (1-3): eerste eigen beslissingen
  • initiatief vs schuld (3-6): rollen spelen
  • vlijt vs minderwaardigheid (6-11): vaardigheden testen en samenwerken
  • identiteit vs rolverwarring (12-20): positie zoeken obv eigen waarden
  • intimiteit vs isolatie (18-30): intieme relatie uitbouwen
  • generativiteit vs stagnatie (30-60): bijdragen aan maatschappij
  • integriteit vs wanhoop (+60): terugkijken
 2. Welke zijn de gehechtheidsstadia van Bowlby?
  • voorafgaande fase (0-6w): moeder herkennen maar nog geen voorkeur voor verzorger
  • beginnende hechting (6w-7m): positiever over bekende dan vreemde verzorgers
  • scherp omlijnde hechting (7m-2j): opkomen scheidings- en vreemdelingenangst
  • wederkerige relatie (+2): begrip voor afwezigheid ouders
 3. Welke gehechtheidspatronen zijn er?
  • veilig gehecht: verkennen en contact zoeken, snel troostbaar
  • vermijdend: weinig reactie op ouder, afstandelijk
  • angstig/weerbarstig: vastklampen, ontroostbaar
  • gedesoriĆ«nteerd: verwarring, vlak affect
 4. Welke opvoedingsstijlen zijn er?
  • autoritair: weinig aanvaarding, betrokkenheid en autonomie
  • permissief: toegeeflijk, weinig betrokken, geen eisen of normen
  • gezaghebbend: hoge aanvaarding en betrokkenheid, wel gezag
  • verwerpend-verwaarlozend: lage aanvaarding, betrokkenheid en controle; onverschilligheid
Author
ID
254850
Card Set
11. Levenslooppsychologie: overzichten
Description
inleiding psychologie levensloop overzichten
Updated
Show Answers