7. Onthouden en vergeten: kernbegrippen

The flashcards below were created by user era on FreezingBlue Flashcards.

 1. reminiscentiebult
  meer episodische herinneringen tussen de leeftijd van 10 en 30 jaar
 2. primair geheugen
  • cfr kortetermijngeheugen, werkgeheugen
  • stream of consciousness (James, 1890)
 3. secundair geheugen
  • cfr langetermijngeheugen
  • geheugen voor vroegere gebeurtenissen en ervaringen
  • opgedeeld in declaratief/niet-declaratief
 4. declaratief geheugen
  • expliciet geheugen
  • bewuste herinnering (feiten en gebeurtenissen)
  • opgedeeld in semantisch en episodisch geheugen
 5. niet-declaratief geheugen
  • impliciet geheugen
  • onbewuste vaardigheden die tot uiting komen in gedrag
  • opgedeeld in procedureel geheugen (handelingen) en andere impliciete vaardigheden (observerend leren,...)
 6. sensorische geheugens
  houden heel kort informatie van de zintuigen bij

  • iconisch (visueel)
  • echoïsch (auditief)
  • haptisch (tactiel)
 7. seriële positiecurve
  grafiek die aantoont hoe goed een stimulus wordt onthouden op basis van zijn positie in de stimulusreeks
 8. voorrangseffect
  betere herinnering voor eerste paar items op seriële positiecurve
 9. recentheidseffect
  betere herinnering laatste stimuli in seriële positiecurve
 10. werkgeheugen
  alternatief voor kortetermijngeheugen: verklaart beter complexe cognitieve mogelijkheden

  • centrale verwerker
  • fonologische lus
  • visuospatiaal schetsblad
 11. tweevoudige codeertheorie
  • verwerving optimaliseren door informatie in 2 verschillende codes op te slaan
  • Paivio (1969)
 12. theorie van de verwerkingsniveaus
  geheugen is bijproduct van perceptie: hoe grondiger perceptie, hoe beter stimulus wordt onthouden (cfr semantische verwerking)

  Craik & Lockhart (1972)
 13. genereereffect
  mensen onthouden beter als ze actief betrokken zijn bij het genereren van stimuli
 14. proactieve interferentie
  moeilijkheid om herinnering op te roepen door dingen die aan de opslag voorafgingen
 15. retroactieve interferentie
  moeilijkheden om gebeurtenis op te roepen door dingen die de opslag volgden
 16. hypothese van de codeerspecificiteit
  geheugen over een gebeurtenis zal enkel door een aanwijzing verbeterd worden als de informatie in de aanwijzing overeenstemt met informatie die in het geheugenspoor aanwezig is
 17. transfer-aangepaste verwerking
  alle verwerkingstypes zijn goed zolang ze getransfereerd kunnen worden naar de oproepsituatie
 18. isolatie-effect
  gebeurtenis die distinctief is tov andere gelijktijdige gebeurtenissen wordt beter onthouden
 19. schema
  algemene georganiseerde voorstellingen over de structuur van de wereld, gebeurtenissen en acties
Author
ID
254498
Card Set
7. Onthouden en vergeten: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie onthouden vergeten kernbegrippen
Updated
Show Answers