2. Biologie van het gedrag: kernbegrippen

 1. actiepotentiaal
  signaal dat informatie overdraagt in het zenuwstelsel

  wordt uitgelokt wanneer polariteit van membraan omslaat van negatief naar positief
 2. somatische zenuwstelsel
  interactie met buitenwereld

  sensorische + motorische neuronen
 3. sympathische stelsel
  regelt activiteiten die energie verbruiken
 4. parasympathische stelsel
  regelt activiteiten die energie herstellen en bewaren
 5. medulla oblongata
  verlengde ruggenmerg

  hartslag en ademhaling
 6. pons
  verbindt lichaam met hersenen
 7. mesencefalon
  middenhersenen

  coördinatie bewegingen
 8. cerebellum
  kleine hersenen

  coördinatie bewegingen (vlotheid, nauwkeurigheid)
 9. thalamus
  informatiestroom doorgeven tussen perifeer stelsel en hogere lagen; informatie integreren
 10. hypothalamus
  controle autonoom stelsel en endocrien systeem
 11. limbische systeem
  regelen van emoties

  opslaan van geheugensporen
 12. amygdala
  schrikreacties
 13. septum
  regelen van emoties

  verbinding cognitieve en emotionele processen
 14. hippocampus
  aanmaken nieuwe geheugensporen
 15. cerebrale cortex
  hersenschors

  grijze materie
 16. frontale lob
  plannen en coördineren spraak en gedrag
 17. temporale lob
  herkennen en verwerken van stimuli (voorwerpen, geluiden)

  opslaan en oproepen geheugensporen
 18. pariëtale lob
  integreren van informatie

  oriëntatie, aandacht richten
 19. occipitale lob
  verwerken van visuele stimuli
 20. somatosensorische cortex
  tast en gevoel (pijn, druk, temperatuur)

  somatotopisch georganiseerd
 21. primaire visuele cortex
  signalen van receptoren in ogen ontvangen en doorsturen
 22. primaire auditieve cortex
  gehoorsignalen ontvangen en doorsturen
 23. primaire motorische cortex
  beweging
 24. associatiezones
  verwerking en interpretatie van informatie
 25. event-related potential
  elektrische activiteit als reactie op stimulus
 26. gebied van Broca
  spraak
 27. gebied van Wernicke
  taalbegrip
 28. corpus callosum
  massieve zenuwbundel die linker- en rechterhersenhelft verbindt
 29. hypofyse
  scheidt hormonen af onder invloed van hypothalamus

  direct effect + aanmaak hormonen in andere klieren beïnvloeden
 30. pijnappelklier
  produceert melatonine (slaap- en waakcyclus)
 31. genoom
  3 miljard basenparen van menselijk DNA
 32. genotype
  genetische samenstelling van individu
 33. fenotype
  realisatie van genetische code in kenmerken
 34. concordantiegraad
  percentage verwanten dat het kenmerk ook vertoont
Author
era
ID
253854
Card Set
2. Biologie van het gedrag: kernbegrippen
Description
inleiding psychologie hoofdstuk 2 biologie gedrag kernbegrippen
Updated