פרק ז

 1. 08/12/13
  פרק ז
  א. ונשל
  לשון השלכה והתזה
 2. ב. ולא תחנם
  • לא תתן להם חן, 'כמה נאה גוי זה' (בברייתא כתוב "עבודה זרה זו")
  • ד"א- לא לתת להם "חניה" בארץ.
  • [סתם ככה- זה נשמע יותר כמו רחמים, או מלשון חנינה, חנון.]
 3. ד. כי יסיר את בנך
  • מכאן לומדים שבן יהודיה מגוי קרוי יהודי : מי יסיר? -הבן של הגוי יסיר את בנו מבתך, והפס' קורה לאותו ילד- 'בנך' (כלומר- גם יהודי). אך, בן בנך הבא מן הגויה אינו בנך.
  • יש מפרשים שמישהו אחר (כגון החותן) יסיר את הבן שאתה מחתן.
 4. ה.
  1. כי אם כה- רשב"ם
  2. מזבחותיהם
  3. מצבותם
  4. ואשריהם
  5. ופסיליהם
  • 1. אלא כה תעשו להם
  • 2. של בנין (בנויים מאבנים)
  • 3. אבן אחת
  • 4. אילנות
  • 5. צלמים
 5. ז. לא מרובכם
  • פשוטו.
  • ויש מדרש: לפי שאתם לא מגדילים את עצמכם כשה' משפיע לכם טובה- לפיכך חשק בכם. אתם הממעטין עצמכם כמו אברהם משה ואהרון. ולא כנבוכדנאצר "אדמה לעליון", ולא כמו סנחריב.
 6. ח. 1. כי מאהבת
  2. ומשמרו את השבועה
  • 1. אלא מאהבת
  • 2. ומפני שבועתו.
 7. ט. לאלף דור, וראב"ע
  • ובפרק ה'- אמר "לאלפים"- אלא שומרי מצוותיו (מיראה)- לאלף, ו-לאהביו (מאהבה)- לאלפים...
  • לעומתו ראב"ע- טעם 'לאלף'= עד אין קץ.
 8. י. ומשלם לשונאיו אל פניו
  משלם לו גמולו הטוב בחייו, כדי להאבידו מעולם הבא.
 9. יא. היום לעשותם
  • ומחר (בעולם הבא) ליטול שכרם
  • [הם כל הזמן מכניסים את עולם הבא, אבל זה לא נשמע כל כך... וההסברים הפשוטים של ראב"ע יותר קולעים.]
 10. 11/12/13
  יב. והיה עקב תשמעון
  אם תשמרן את המצות הקלות 'שאדם דש בעקביו' [לא מבין... זה אמור להיות אם תשמרו את המצוות החמורות! הקלות הם קלות! היינו מעדיפים יותר להפטר מהמצוות הקשות! כי הם קשות!]
 11. יג. 1. שגר אלפיך
  2. עשתרות
  • 1.ולדי בקרך, שהנקבה משגרת ממעיה.
  • 2. מבחר הצאן. עשתרות זה לשון חוזק. רבותינו אמרו- למה נקרא עשתרות? שמעשירות את בעליהן.
 12. יד. עקר
  שאינו מוליד.
 13. טז. ואכלת- ראב"ע
  כי מוקש הוא לך- ראב"ע
  • ראב"ע- מצוה לכלותם כמו שאוכלים לחם [למה?]
  • ראב"ע- כל אחד מרלוקיהם
 14. יז. כי
  אין דרך אחרת אלא לפרש בלשון שמא
 15. יט. 1. המסת
  2. האותות
  3. והמופתים
  4. והיד החזקה
  5. והזרוע
  • 1. נסיונות
  • 2. כגון והיה לנחש.
  • 3. המכות המופלאות
  • 4. דבר
  • 5. "חרב" מכת הבכורות.
 16. כ. צרעה, וראב"ע ורס"ג
  • חרק שעוקצת ונותנת מרה ומסמאה את העניים.
  • ראב"ע, רס"ג- חולי בגוף. מגזרת צרעת. [למה הזכיר את הצרעה? וגם את הצרעה]
 17. כב. פן תרבה עליך חית השדה
  אבל אם עושים רצון ה'- לא אמורים לפחד מחיות רעות? אלא, גלוי היה לפניו שהם יחטאו [לא שאלה כזאת קשה... אין סומכים על הנס... קצת לא מובן לי].
Author
jack_sparrow2
ID
253223
Card Set
פרק ז
Description
דברים
Updated