Lesson11.txt

 1. I'm healthy.
  Jsem zdravý. (mám dobré zdraví)
 2. I'm well.
  Jsem zdráv. (nejsem nemocen) Je mi dobře.
 3. become / fall / be taken ill
  onemocnět, rozstonat se
 4. be seriously / slightly ill
  být vážně / trochu nemocný
 5. ill people; sick people; the sick (nelze "the ill")
  nemocní
 6. patient
  pacient
 7. illness
  nemoc (neodborně: stav, kdy se necítíme zdrávi, opak "health")
 8. illness
  nemoc (déle trvající, chronická nemoc)
 9. Illness makes one weak.
  Nemocí člověk zeslábne.
 10. disease
  choroba, nemoc (též odborný lékařský termín)
 11. heart disease
  srdeční choroba
 12. mental disease
  duševní choroba
 13. children's disease
  dětská choroba
 14. occupational disease
  choroba z povolání
 15. infectious disease
  infekční choroba; též obecně
 16. prevention of diseases
  prevence chorob
 17. I felt sick.
  Bylo mi špatně. (na zvracení)
 18. vomit
  zvracet
 19. puke
  blít (nezdvořile)
 20. The bad food made me feel very sick.
  Po tom jídle se mi udělalo velice špatně.
 21. I'm sick of it.
  Mám toho dost. Mám toho až po krk.
 22. be airsick
  mít nevolnost z letadla
 23. be carsick
  mít nevolnost z jízdy autem
 24. be seasick
  mít mořskou nemoc
 25. radiation sickness
  nevolnost z ozáření
 26. sickness benefit
  dávky v nemoci
 27. be on the sick list
  být na seznamu nemocných.
 28. ailment (vždy jen j.č.)
  potíže (označuje tělesné i duševní ochuravění, ne akutní onemocněni)
 29. ail
  churavět
 30. She's been ailing recently.
  V poslední době churaví. Pořád jí něco je.
 31. disorder
  porucha
 32. mental / nervous disorder
  duševní / nervová porucha
 33. complaint
  neduh, nemoc, potíž
 34. a chest complaint
  prsní neduh
 35. be down with the flu
  ležet s chřipkou
 36. He's come / gone down with the flu.
  Chytil chřipku.
 37. grow worse
  horšit se
 38. emergency
  naléhavý případ
 39. I feel bad / terrible / rotten.
  Cítím se / Je mi špatně / hrozně / mizerně.
 40. I feel poorly.
  (brit.) Cítím se bídně.
 41. You look run-down, you need a holiday.
  Vypadáš špatně (unaveně, "jetě"), potřebuješ dovolenou.
 42. (in)curable
  (ne)vyléčitelný
 43. chronic
  chronický
 44. get better
  zlepšit se
 45. be all right
  být v pořádku
 46. I'm alt right now.
  Už je mi dobře.
 47. It's nothing serious.
  Není to nic vážného.
 48. feel much better / fairly well / fine
  cítit se mnohem lépe / docela dobře / dobře
 49. get well
  uzdravit se
 50. recover from st
  zotavit se z něčeho
 51. get rid of st
  zbavit se něčeho
 52. go away, be gone
  pominout, přestat
 53. get over one's flu quickly
  dostat se rychle z chřipky
 54. I'm up and about.
  Už jsem zas na nohou.
 55. convalescent
  zotavující se, (řidčeji) rekonvalescent
 56. keep oneself fit and well
  udržovat se v dobré kondici
 57. spine
  páteř
 58. spinal
  páteřní
 59. hipster spine
  bederní páteř
 60. neck spine
  krční páteř
 61. unstability
  nestabilita
 62. head twist
  motání hlavy
 63. vertigo
  závrať
 64. Unstability from hipster spine.
  Nestabilita od bederní páteře.
 65. early sign
  raný, první příznak
 66. pain
  bolest (z vnitřních příčin, též duševní, není časté v množném čísle)
 67. have / feel a pain
  mít bolesti
 68. have pains in one's arm
  mít bolení ruky
 69. I have pains in my back
  bolí mě v zádech
 70. I have pains in the chest
  bolí mě na hrudi
 71. The way she lied to him caused him a great deal of pain.
  To, jak mu lhala, mu způsobilo velké trápení.
 72. hurt
  bolet (o bolesti způsobené vnějšími příčinami, zraněním, se všemi částmi těla)
 73. That hurts!
  To bolí!
 74. My eyes hurt.
  Bolí mě oči.
 75. It hurts me to swallow.
  Bolí mě při polykání.
 76. I have a sore throat.
  Bolí mě v krku.
 77. hurt
  zranit
 78. hurt one's knee
  poranit si koleno
 79. hurt sb's feelings
  dotknout se něčích citů, zranit někoho
 80. It won't hurt you.
  To ti nemůže ublížit.
 81. ache
  bolest, bolení (užívá se zejména s určitými částmi těla)
 82. I have a headache / toothache / earache.
  Bolí mě hlava / zub / ucho.
 83. stomachache
  bolest žaludku
 84. bellyache
  bolest břicha
 85. I've got aches and pains all over.
  Všechno mě bolí.
 86. painful
  bolestivý
 87. painless
  bezbolestný
 88. severe
  prudký
 89. slight
  mírný
 90. unbearable
  nesnesitelný
 91. His temperature has risen / dropped.
  Teplota mu stoupla / klesla.
 92. have / run a temperature mít
  teplotu
 93. falling temperature
  klesající teplota
 94. I haven't got much of a temperature.
  Nemám žádnou velkou teplotu.
 95. He was running a high temperature for five days.
  Pět dní měl vysokou teplotu.
 96. He was running a high fever for five days.
  Pět dní měl horečku.
 97. be back to normal
  být už zase normální
 98. catch (a) cold
  nachladit se, dostat rýmu (a kašel)
 99. have a cold
  být nachlazen, mít rýmu
 100. He has a running nose.
  Teče mu z nosu.
 101. blow one's nose
  smrkat
 102. wipe with a handkerchief
  utírat kapesníkem
 103. be hoarse
  chraptět
 104. sneeze
  kýchat
 105. cough
  kašlat
 106. perspire
  potit se
 107. sweat
  potit se; pot
 108. perspiration
  pot, pocení
 109. suffer from insomnia
  trpět nespavostí
 110. indigestion
  špatné zažívání / trávení
 111. have a poor appetite
  nemít chuť k jídlu, málo jíst
 112. throw up
  zvracet (hovorově)
 113. get infected with st
  nakazit se něčím
 114. patient
  pacient(ka)
 115. go to the surgery
  (brit.) navštívit ordinaci
 116. doctor's consulting room; (amer.) doctor's office
  lékařská ordinace
 117. hours of surgery; (amer.) office hours
  (brit.) ordinační hodiny
 118. physician
  lékař
 119. doctor
  doktor, lékař
 120. general practitioner, (zkratka) GP
  praktický lékař, "obvoďák"
 121. works doctor
  závodní lékař
 122. medical assistant
  (amer.) sestra v ordinaci
 123. surgeon
  chirurg
 124. do / make one's rounds
  konat návštěvy, být na obchůzce pacientů
 125. outpatients' department
  ambulance (v nemocnici)
 126. He's assisted by a nurse.
  Pomáhá mu sestra (ošetřovatelka).
 127. state registered nurse
  kvalifikovaná zdravotnice
 128. nurse
  ošetřovat
 129. nursing mother
  kojící matka
 130. make an appointment with the doctor
  domluvit si návštěvu u lékaře
 131. make an appointment for the patient
  objednat (si) pacienta
 132. have an appointment
  být objednán
 133. keep the rekord(s)
  vést záznam / kartu / chorobopis
 134. My file's still with Dr Smith.
  Mou kartu má pořád ještě doktor Smith.
 135. call an ambulance
  zavolat sanitku
 136. What's the matter with you?
  Co je vám?
 137. What's the trouble?
  Jaké máte potíže ?
 138. What are the symptoms?
  Jaké máte příznaky?
 139. Do you feel any pain?
  Máte bolesti?
 140. Have you done anything about it?
  Dělal jste s tím něco?
 141. Are you having trouble with ...?
  Máte potíže s...?
 142. Did it do you any good?
  Pomohlo vám to?
 143. When did it go away?
  Kdy to přešlo?
 144. What helped you most?
  Co vám pomohlo nejvíc?
 145. What are you suffering from?
  Jaké máte bolesti?
 146. When did you notice it first?
  Kdy jste si toho všiml poprvé?
 147. Do you have any other difficulties?
  Máte ještě néjaké potíže?
 148. have/undergo a medical examination/checkup
  podstoupit lékařské vyšetření
 149. have a medical checkup
  podrobit se lékařské kontrole
 150. examine sb thoroughly; give sb a thorough examination
  důkladně někoho vyšetřit
 151. take sb's temperature
  změřit někomu teplotu
 152. put out one's tongue
  vypláznout jazyk
 153. open (one's mouth)
  wide otevřít hodně ústa
 154. examine the chest with a stethoscope
  vyšetřit hrudník stetoskopem
 155. take a deep breath
  zhluboka se nadechnout
 156. take sb's pulse
  změřit něčí puls/tep
 157. have one's blood pressure taken
  dát si změřit tlak
 158. go for / have a chest X-ray
  jít na rentgen plic
 159. do/take sb's blood count
  udělat někomu krevní obraz
 160. send a blood sample for analysis
  odeslat krevní vzorek na rozbor
 161. be disposed to tonsilitis
  být náchylný k angíně
 162. complain of st
  stěžovat si na něco (fyzické potíže)
 163. complain about st
  stěžovat si na něco (s čím jsou těžkosti)
 164. survive pneumonia
  přežít zápal plic
 165. He'll survive.
  Zůstane naživu. Přežije to.
 166. stay in bed (for a bit)
  zůstat ležet (kratší dobu)
 167. lie down
  ulehnout, lehnout si
 168. take/use (sleeping) pills
  brát/užívat prášky (na spaní)
 169. be on the pill
  brát antikoncepční pilulku
 170. swallow a tablet
  polknout prášek
 171. I can't do without my tablets.
  Neobejdu se bez prášků.
 172. gargle
  kloktat, kloktadlo
 173. follow the doctor's orders
  poslechnout lékařovy pokyny
 174. compliance
  plnění pokynů
 175. disregard the doctor's advice
  nedbat lékařových rad
 176. treat
  léčit, ošetřit
 177. cure
  vyléčit
 178. endure
  vydržet
 179. What can't be cured must be endured.
  Co se nedá vyléčit, musí se vydržet. (přísloví)
 180. treatment
  léčení, léčba, ošetření
 181. have a complete rest
  jenom odpočívat, být v naprostém klidu
 182. keep out of contact with people
  vyhýbat se styku s lidmi
 183. spread the germs
  šířit bacily
 184. make out a prescription
  předepsat lék
 185. prescribe a medicine
  předepsat lék
 186. drug
  lék; droga
 187. medicament
  lék (odborně, formálně)
 188. remedy
  lék
 189. medicinal herb
  léčivá bylina
 190. herbal tea
  bylinný čaj
 191. beneficial effect
  blahodárný účinek
 192. It works wonders.
  Dělá to divy/zázraky.
 193. Yet it was no good.
  Stejně to nebylo k ničemu.
 194. There's nothing like ...
  Není nad ... Nic se nevyrovná ...
 195. aftereffects
  následky
 196. heal
  zahojit (se)
 197. remember to take one's drops
  nezapomenout si vzít kapky
 198. take a teaspoonful of st
  brát kávovou lžičku něčeho
 199. tablespoonful (of st)
  polévková lžíce (něčeho)
 200. cough mixture
  sirup proti kašli
 201. ointment
  mast
 202. dose
  dávka; dávkovat
 203. one dose at bedtime
  jednu dávku před spaním
 204. die of an overdose
  zemřít následkem předávkování
 205. chemist; (formálně) pharmacist, (amer.) druggist
  lékárník
 206. chemist's; pharmacy; (amer.) drugstore
  lékárna
 207. dentist
  dentista, zubař
 208. optician
  optik
 209. Would it be warm enough to swim next time?
  Bude příště dost teplo aby se dalo plavat? (v kontextu minulosti)
 210. I was too early to say.
  To se zatím ještě nedalo říct.
 211. Come and see me one of these days.
  Přijď mě teď někdy navštívit.
 212. Let's go (over) and see how he is.
  Zajděme se podívat, jak mu je.
 213. forget the hardships
  zapomenout na strádání
 214. It's too early to say.
  To se ještě neví.
 215. Drop in and see me.
  Zastav se u mě. Přijď se za mnou podívat.
Author
Rainy
ID
252270
Card Set
Lesson11.txt
Description
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 11
Updated