18. Education

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. bodily
  • testi, fizikai
  • együttesen
 2. Gimnázium
  középiskola
  Comprehensive school
 3. Részvétel
  bonyodalom
  Involvement
 4. Rárak
  kiró
  nyakába varr
  Impose
 5. Nyugtalanság
  Restlessness
 6. Elindul
  pályát kezd
  Start out
 7. Core subject
  Fő tárgyak
 8. Tudományos
  Tudós
  Scholarly
 9. Gyakornok
  Trainee
 10. Újonc, gyakornok (ipari)
  Apprentice
 11. Értékelés
  Assessment
 12. Hivatás
  tehetség
  Vocation
 13. Állás
  Kinevezés
  Placement
 14. Kizár
  Expelled
 15. Csavargó, lógós
  iskolakerülő
  Truant
 16. Hírhedt
  közismert
  Notorious
 17. Félig elhagyott
  hanyag
  Semi-derelict
 18. Halmozott
  Heaped
 19. Becstelenség
  Aljasság
  Infamy
 20. Bomlasztó
  Szétzüllesztő
  Disruptive
 21. Eltávolítás
  Kizárás
  Expulsion
 22. Megvilágít
  Illuminate
 23. Tagoltság
  Feature
 24. Előző
  Korábbi
  Preceding
 25. Felfüggesztés
  félbeszakítáa
  Suspension
 26. Kiátkozás
  kitiltás
  Ban
 27. Nyomorgat
  elnyom
  deprivál
  Opress
 28. Kártékony
  pajkos
  Mischievous
 29. Erősen
  folyamatosan
  Solidly
 30. Feladat
  elkötelezés
  Commitment
 31. Zaklatott
  zavart
  Distracted
 32. Pimasz
  Sértőd
  Szemtelen
  Insolent
 33. Közreműködött
  Participated
 34. Vmiben kifejezve, megadva
  In terms
 35. Downed tools
  Leállított eszközök
 36. Adakozik
  Hozzájárul
  Contribute to
Author
ID
250690
Card Set
18. Education
Description
English
Updated
Show Answers