lekce7.txt

The flashcards below were created by user Lerchova on FreezingBlue Flashcards.

 1. (vy)čistit
  uklidit, uklízet
 2. (vy)vrtat
  bohren
 3. (vz)budit
  wecken
 4. (z)pozorovat
  beobachten
 5. (za)stavit se, zajít
  vorbeikommen, kam vorbei, i. vorbeigekommen
 6. (za)volat
  rufen, rief, gerufen
 7. barva
  e Farbe, -, -n
 8. březen
  r März, -es/-en, -e
 9. cesta kolem světa
  e Weltreise, -, -n
 10. červen
  r Juni, -(s), -s
 11. červenec
  r Juli, -(s), -s
 12. dá(va)t
  geben, gibt, gab, gegeben
 13. dálnice
  e Autobahn, -, -en
 14. dát výpověď
  kündigen
 15. díra
  s Loch, -(e)s, -¨er
 16. dod(áv)at
  liefern
 17. dojít, dojet pro někoho, vyzvednout
  abholen (Akk.)
 18. domácí úkol (zadaný školou)
  e Schularbeit, -, -en
 19. dopravní nehoda
  r Autounfall, -(e)s, -¨e
 20. duben
  r April, -(e)s, -e
 21. dveře
  e Tür, -, -en
 22. elektrické vedení
  e Elektroleitung, -, -en
 23. firma
  e Firma, -, Firmen
 24. hadice
  r Schlauch, -(e)s, -¨e
 25. hlášení o hledaných osobách
  e Suchmeldung, -, -en
 26. hluk, šum
  s Geräusch, -(e)s, -e
 27. chrám sv. Štěpána
  r Stephansdom, -s, 0
 28. chybný, -ě
  nesprávný, -ě
 29. internet
  s Internet, -s, -s
 30. italština
  s Italienisch, -(s), 0
 31. jistý, -ě
  sicher
 32. jízdní kolo
  s Fahrrad, -(e)s, -¨er
 33. kapat
  tropfen
 34. knoflík
  r Knopf, -(e)s, -¨e
 35. kromě toho
  außerdem
 36. květen
  r Mai, -(e)s, -e
 37. květina
  e Blume, -, -n
 38. lavice, lavička
  e Bank, -, -¨e
 39. leden
  r Januar, -s, -e
 40. listopad
  r November, -s, -
 41. loterie
  s Lotto, -s, 0
 42. malíř
  r Maler, -s, -
 43. malova
  malen
 44. mateřská škola
  r Kindergarten, -s, -¨
 45. možnost
  e Möglichkeit, -, -en
 46. najednou
  auf einmal
 47. nastoupit, vstoupit
  einsteigen, stieg ein, i. eingestiegen
 48. návštěva
  r Besuch, -(e)s, -e
 49. něco
  irgend(et)was
 50. nech(áv)at
  lassen, lässt, ließ, gelassen
 51. nejpozději
  spätestens
 52. odjet, odjíždět
  wegfahren, fährt weg, fuhr weg, i. weggefahren
 53. odlučitelný
  trennbar
 54. odpočívadlo (na dálnici)
  r Rastplatz, -es, -¨e
 55. odpočívadlo (na dálnici)
  e Raststätte, -, -n
 56. omylem
  versehentlich
 57. operovat
  operieren
 58. osobní zájmeno
  s Personalpronomen, -s, -
 59. otec, tatínek
  r Vater, -s, -¨
 60. parkovat
  parken
 61. parkoviště
  r Parkplatz, -es, -¨e
 62. podlaha
  půda
 63. policejní stanice
  e Polizeistation, -, -en
 64. policie
  e Polizei, -, 0
 65. policista
  r Polizist, -en, -en
 66. pomoc
  e Hilfe, -, -n
 67. poslední
  letzt-
 68. poznámka
  e Notiz, -, -en
 69. poznat, seznámit se s někým
  kennen lernen (Akk.)
 70. Práter, zábavní park ve Vídni
  r Prater, -s, 0
 71. právě
  gerade
 72. préteritum, imperfektum
  s Präteritum, -s, Präterita
 73. prosinec
  r Dezember, -s, -
 74. pryč
  weg
 75. předchozí nájemník
  r Vormieter, -s, -
 76. předseda
  r Vorsitzende, -n, -n
 77. překrásný, -ě
  wunderschön
 78. přemýšlet
  nachdenken, dachte nach, nachgedacht
 79. přemýšlet
  überlegen
 80. připojit, připojovat
  anschließen, schloss an, angeschlossen
 81. přišít
  annähen
 82. reklamovat
  reklamieren
 83. rozbít
  kaputt machen
 84. rozbít, rozbíjet
  einschlagen, schlägt ein, schlug ein, eingeschlagen
 85. řemeslník
  r Handwerker, -s, -
 86. říjen
  r Oktober, -s, -
 87. sachr, Sachrův dort
  e Sachertorte, -, -n
 88. sám, sama
  allein
 89. samozřejmý, -ě
  selbstverständlich
 90. sedět
  sitzen, saß, gesessen
 91. seřadit podle něčeho
  ordnen nach (Dat.)
 92. sestra
  e Schwester, -, -n
 93. sešit
  s Heft, -(e)s, -e
 94. schod, schody
  e Treppe, -, -n
 95. skrz
  nahr. intstrumentálem
 96. služební cesta
  e Geschäftsreise, -, -n
 97. smluvený, dohodnutý
  verabredet
 98. smůla
  s Pech, -s, 0
 99. soukromý detektiv
  r Privatdetektiv, -s, -e
 100. spadnout, padat
  hinunterfallen, fällt hinunter, fiel hinunter, i. hinuntergefallen
 101. spolu, navzájem
  miteinander
 102. srpen
  r August, -(e)s, -e
 103. strašný, -ě
  schrecklich
 104. strop
  přikrývka
 105. supermarket
  r Supermarkt, -(e)s, -¨e
 106. šít
  nähen
 107. škola
  e Schule, -, -n
 108. tentokrát
  diesmal
 109. tichý, -o, tiše
  still
 110. truhlář, stolař
  r Tischler, -s, -
 111. únor
  r Februar, -s, -e
 112. úplně sám, samotinký
  mutterseelenallein
 113. úplný, -ě
  totální, -ě
 114. včera
  gestern
 115. věc
  e Sache, -, -n
 116. vesta, bunda
  e Jacke, -, -n
 117. vrátit se, vracet se
  zurückkommen, kam zurück, i. zurückgekommen
 118. všední den, každodenní život
  r Alltag, -(e)s, -e
 119. všimnout si něčeho
  merken (Akk.)
 120. vyhrá(va)t
  gewinnen, gewann, gewonnen
 121. vyjet, vyrazit
  losfahren, fährt los, fuhr los, i. losgefahren
 122. vypnout, vypínat
  ausmachen
 123. vystěhovat se, odstěhovat se
  ausziehen, zog aus, i. ausgezogen
 124. vystoupit, vystupovat
  aussteigen, stieg aus, i. ausgestiegen
 125. vytřít, vytírat
  wischen
 126. zadní sedadlo (v autě)
  r Rücksitz, -es, -e
 127. zalít, zalévat
  gießen, goss, gegossen
 128. zapnout, zapínat (přístroj)
  anstellen
 129. září
  r September, -s, -
 130. zastavit, zastavovat
  anhalten, hält an, hielt an, angehalten
 131. zastávka
  e Haltestelle, -, -n
 132. zavézt, odvézt někoho
  fahren, fährt, fuhr, h. gefahren (Akk.)
 133. zaží(va)t
  erleben
 134. zdravit
  grüßen
 135. zkouška
  e Prüfung, -, -en
 136. zpět, zpátky
  zurück
 137. zpracov(áv)at
  bearbeiten
 138. zpráva
  r Bericht, -(e)s, -e
 139. ženit se, vdávat se, brát si
  heiraten
Author
ID
249780
Card Set
lekce7.txt
Description
Themen Aktuell
Updated
Show Answers