History

 1. Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
  Близько 1 млн. років тому
 2. Палеоліт.
  1 млн. - 9 тис. pp. до н.е
 3. Мезоліт.
  IX— VI тис. до н.е.
 4. Неоліт.
  VI —III тис. до н.е.
 5. Енеоліт.
  IV-III тис. до н.е.
 6. Трипільська культура.
  IV- III тис. до н.е.
 7. Мідний вік.
  2500- 1800 pp. до н.е.
 8. Бронзовий вік.
  ІІ тис. - 800 pp. до н.е.
 9. Розселення кіммерійців у степах Північного Причорномор'я.
  Кінець II - початок І тис. до н.е.
 10. Початок залізного віку.
  VIII ст. до н.е.
 11. Поява скіфів у південноукраїнських степах.
  VII ст. до н.е.
 12. Розквіт скіфської держави.
  VI — II ст. до н.е.
 13. Початок грецької колонізації Причорномор'я.
  VII ст. до н.е.
 14. Боспорське царство.
  V ст. до н.е.
 15. Поява у Північному Причорномор'ї сарматських племен, які панували там шість століть.
  III ст. до н.е.
 16. Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родоплемінних союзів, перших державних утворень.
  II —VII ст
 17. Формування держави Київська Русь.
  VIII – IX ст.
 18. Князювання Олега в Києві після вбивства Аскольда.
  882 — 912 pp.
 19. Князювання Ігоря.
  912 —945 рр.
 20. Походи князя Ігоря на Візантію.
  941, 944 pp
 21. Правління дружини Ігоря княгині Ольги
  945 — 964 pp
 22. Князювання Святослава Ігоровича.
  964 —972 рр.
 23. Князювання Володимира Святославича
  980—1015 pp.
 24. Князювання Ярослава Мудрого.
  1019—1054 рр.
 25. Митрополит Іларіон написав і проголосив перший літописний руський звід «Слово про закон і благодать».
  1037 — 1039 pp.
 26. Зібрання князів у Любечі
  1097 p.
 27. Князювання Володимира Мономаха.
  1113 — 1125 pp.
 28. Літописний звід Нестора «Повість времен-них літ».
  1113 р.
 29. Створення «Слова о полку Ігоревім».
  1185 р.
 30. Вперше в літописі згадується назва «Україна».
  1187 р.
 31. Волинський князь Роман Мстиславич об'єднав Галицьку і Волинську землі; утворення Галицько-Волинського князівства.
  1199 р.
 32. Князювання Романа Мстиславича.
  1199—1205 рр.
 33. Перемога військ Литви над Золотою Ордою в урочищі Сині Води (Поділля). Входження до складу Литви Київщини і Поділля.
  1362 р
 34. Кревська унія
  1385 р
 35. Гетьманування Дмитра Вишневецького
  1550—1563 pp
 36. Заснування Запорізької Січі на о. Мала Хортиця. Похід Д.Вишневецького (Байди) в Крим
  1552 — 1554 pp
 37. Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої
  1569 р
 38. Козацько-селянське повстання під проводом К.Косинського
  1591 —1593 рр
 39. Козацько-селянське повстання на чолі з С.Наливайком
  1594—1596 рр
 40. Берестейська церковна унія
  1596
 41. Гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного
  1616—1622 pp
 42. Битва під Хотином
  1621 р
 43. Козацько-селянські повстання під керівництвом М.Жмайла, Т.Трясила. І.Сулими, Я.Острянина, Д.Гун
  1625-1638 pp
 44. Перемога козацького війська над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями
  1648, травень, вересень
 45. Розгром польського війська під Зборовом. Зборівська мирна угода
  1649 р
 46. Поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір
  1651 р
 47. Військо Б.Хмельницького розгромило під Батогом польську армію
  1652 р
 48. Битва під Жванцем.
  1653 р.
 49. Переяславсько-московська угода.
  1654, 8 (18) січня
 50. Березневі статті. Політичний та правовий статус України в складі Московської держави.
  1654, березень
 51. Гадяцький договір.
  1658 р.
 52. Розгром московських військ під Конотопом.
  1659 р.
 53. Переяславські статті Ю.Хмельницького
  1659 р
 54. Слободищенський трактат — угода Ю.Хмельницького з Польщею.
  1660 р.
 55. Відкриття університету у Львові
  1661 р
 56. Московські статті. Обмеження автономії України.
  1665 р.
 57. Андрусівське перемир'я між Московщиною і Польщею. Поділ України на Лівобережну (у складі Московщини) і Правобережну (у складі Польщі).
  1667 р
 58. Глухівські статті.
  1669, березень
 59. Бахчисарайський договір між Московщиною, Туреччиною і Кримським ханством.
  1681 р
 60. Гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті.
  1687—1709 рр.
 61. Московська армія зруйнувала Чортомлицьку Січ. Полтавська битва.
  1709 р.
 62. Конституція П.Орлика.
  1710 р.
 63. Заснування першої Малоросійської колегії.
  1722 р
 64. Початок Коліївщини на Правобережній Україні.
  1768 p.
 65. Антикріпосницький рух під проводом Устима Кармалюка.
  1813— 1835 pp.
 66. Відкриття Київського університету ім. Св. Володимира.
  1834, 15 липня
 67. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
  1846 p., січень — 1847 p., початок
 68. Створення першої української політичної організації — Головної Руської Ради у Львові. Ліквідація панщини в Східній Галичині і Буковині.
  1848 р
 69. Розпуск Головної Руської Ради.
  1851 р.
 70. Видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою «Основа».
  1861, січень — 1862 р
 71. Валуєвський указ про обмеження видання книг і заборону навчання у школах українською мовою.
  1863, 18 липня
 72. Відкриття Новоросійського університету в Одесі.
  1865 р.
 73. Олександр II підписав Емський указ, що забороняв видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою.
  1876 р
 74. Заснування Народної Ради у Львові.
  1885 p.
 75. Діяльність «Братства тарасівців» — першої української політичної організації, що стояла на засадах самостійності України.
  1891 — 1898
 76. Утворення Української радикальної та Української демократичної партій.
  1904 р.
 77. Утворення Товариства українських поступовців.
  1908 р
 78. Початок Першої світової війни. Створення Головної української ради.
  1914 p., 19 липня
 79. Галицька битва армій Росії і Австро-Угорщини. Вступ російських військ на територію Східної Галичини.
  1914 p., 10 серпня — 12 вересня
 80. Утворення Української Центральної Ради.
  4(17) березня
 81. Початок роботи Всеукраїнського Національного Конгресу и Києві
  6 (19) квітня
 82. І Універсал Центральної Ради.
  10 (23) червня
 83. II Універсал Центральної Ради.
  1917 3(16) липня
 84. III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР
  1917 7 (20) листопада
 85. IV Універсал Центральної Ради
  1918 22 січня
 86. Підписання мирного договору УНР з країнами австро-німецького блоку
  1918 9 лютого
 87. Акт злуки УНР і ЗУНР
  1919 22 січня
 88. Введення нової економічної політики
  1921 р.Березень
 89. Голод на півдні України
  Осінь 1921 — весна 1922 pp
 90. Утворення СРСР.
  30 грудня 1922
 91. Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про українізацію.
  1923 р.1 серпня -
Author
Colormaniak
ID
249660
Card Set
History
Description
Історія україни
Updated