Lesson8.txt

 1. railway, (amer.) railroad
  železnice, dráha
 2. railway, (amer.) railroad
  železnice, dráha
 3. travel by rail/train
  cestovat železnicí/vlakem
 4. rails
  koleje
 5. (railway) junction
  železniční uzel, přestupní stanice
 6. starting point
  výchozí bod
 7. terminus, (mn. č.) termini, terminuses
  konečná
 8. electrify the line
  elektrifikovat trať
 9. track
  trať (technicky; např. dvoukolejná)
 10. enbankment
  násep
 11. tunel
  tunel
 12. gate
  závora (na trati); přepážka (u vstupu)
 13. passenger train
  dopravní vlak (pro přepravu osob)
 14. goods train, (amer.) freight train
  nákladní vlak
 15. fast train
  rychlík
 16. express (train)
  expres
 17. stopping train
  osobní vlak, "courák"
 18. through train
  přímý vlak
 19. get on / onto / (zejm. amer.) into the train
  vejít, nastoupit do vlaku
 20. board the train
  nastoupit do vlaku
 21. get of / (zejm. amer.) get out of the train
  vystoupit z vlaku
 22. carriage coach
  vagón
 23. dining car. (amer.) diner
  jídelní vůz
 24. sleeping car, (hovor.) sleeper
  spací vůz
 25. attach a buffet
  připojit bufetový vůz
 26. attach restaurant car
  připojit jídelní vůz
 27. have dinner on the train
  povečeřet ve vlaku
 28. berth
  lůžko (ve vlaku, na lodi)
 29. couchette
  lehátko (ve vlaku)
 30. first / second class compartment
  kupé první / druhé třídy
 31. nonsmoker
  nekuřácký vůz
 32. no smoking compartment
  nekuřácké oddělení/kupé
 33. rear or front carriage
  zadní nebo přední vůz
 34. guard's van, (amer.) caboose
  služební vůz
 35. mail van
  poštovní vůz
 36. corridor
  chodba, chodbička
 37. aisle
  ulička
 38. lean against the door
  opírat se o dveře
 39. automatic sliding door
  dveře s automatickým zavíráním
 40. look for a vacant seat
  hledat volné místo
 41. corner seat
  sedadlo v rohu
 42. window seat
  místo u okna
 43. It's advisable to reserve a seat.
  Doporučuje se rezervovat si místo.
 44. seat reservation (ticket)
  místenka
 45. There's a draught here.
  Je tu průvan. Táhne tu.
 46. observation deck
  vyhlídková paluba (s prosklenou střechou)
 47. put one's case on the rack
  dát si kufr nahoru na polici
 48. make sure (that) it doesn't fall down
  ujistit se / zajistit, že nespadne
 49. arrival
  příjezd
 50. departure
  odjezd
 51. in time
  včas
 52. arrive on time
  dorazit na čas
 53. arrive on schedule
  dorazit podle plánu / jízdního řádu (přesné)
 54. leave, depart
  odjet, vyrazit
 55. We're off!
  Jedeme!
 56. be delayed, be overdue, be behind time/schedule
  mít zpoždění
 57. a two-hour delay
  dvouhodinové zpoždění
 58. When is the next train?
  Kdy jede další vlak?
 59. When is the Brighton train due?
  Kdy má přijet vlak z Brightonu?
 60. change (to another train)
  přesedat (na další vlak)
 61. leeway
  časová rezerva
 62. allow for st.
  předem se připravit pro případ něčeho
 63. Ten minutes should be (a big) enough leeway to allow for an delays.
  Deset minut by měla být dostatečná rezerva pro případ jakéhokoliv zpoždění.
 64. break one's journey
  přerušit cestu
 65. catch one's train
  stihnout vlak
 66. miss one's connection
  zmeškat spojení
 67. schedule
  (zejm. amer.) jízdní řád
 68. railway guide
  jízdní řád (knížka)
 69. arrivals and departures board
  ukazatel příjezdů a odjezdů
 70. main hall
  vestibul
 71. waiting room
  čekárna
 72. ticket office
  pokladna
 73. booking office
  (brit.) místenková pokladna
 74. inquiry office
  informace (kancelář)
 75. left-luggage office, (amer.) checkroom
  úschovna zavazadel
 76. refreshment room
  bufet (v hale)
 77. station buffet
  nádražní bufet
 78. row of lockers
  řada zavazadlových skříněk
 79. vending machine
  prodejní automat
 80. money changer
  měnič mincí
 81. issue a return ticket
  vydat zpáteční jízdenku
 82. single ticket, (amer.) one-way ticket
  jízdenka pro cestu tam, jednosměrná jízdenka
 83. barber's shop
  holičství
 84. lavatory, (amer.) men's room /ladies' room
  záchod
 85. bookstall
  stánek s knihami a časopisy
 86. entrance
  vchod
 87. exit, way out
  východ
 88. underpass, (brit. též) subway
  podchod
 89. platform
  nástupiště
 90. taxi rank, (amer.) taxi stand
  stanoviště taxíků
 91. go / come to meet sb at the station
  jít / přijít někomu naproti na nádraží
 92. look out for sb
  vyhlížet někoho
 93. commute
  dojíždět do práce
 94. commuter
  dojíždějící (do práce)
 95. passengers wave at sb
  cestující mávají na někoho
 96. take leave of sb
  (formálně) loučit se s někým
 97. see sb off (at the station)
  vyprovodit někoho / rozloučit se s někým (na nádraží)
 98. see sb to the station
  jít s někým na nádraží
 99. wave one's scarf to sb
  zamávat někomu šátkem
 100. have tears in one's eyes
  mít v očích slzy
 101. wipe one's tears
  utřít si slzy
 102. cry
  plakat
 103. kiss sb goodbye
  políbit někoho na rozloučenou
 104. stationmaster
  přednosta stanice, náčelník
 105. ticket collector
  výběrčí jízdenek
 106. guard, (amer.) conductor
  průvodčí
 107. engine driver
  řidič lokomotivy, strojvůdce
 108. inscription
  nápis
 109. No entry.
  Vstup zakázán.
 110. No way out.
  Zakázaný východ.
 111. No smoking.
  Kouření zakázáno.
 112. BR - British Rail
  Britské dráhy (firma)
 113. Do not lean out of the window.
  Nevyklánějte se z okna.
 114. Pull in case of emergency.
  Zatáhněte v případě nouze.
 115. Passengers are requested not to ...
  Cestující se žádají, aby ne...
Author
Rainy
ID
249485
Card Set
Lesson8.txt
Description
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 8
Updated