Lesson2.txt

The flashcards below were created by user Rainy on FreezingBlue Flashcards.

 1. city
  město
 2. town
  maloměsto
 3. big city
  velkoměsto
 4. provincial town
  venkovské městečko
 5. town centre
  (brit.) střed města
 6. inner city
  chátrající centrum města
 7. downtown
  centrum (zejm. obchodní střed)
 8. municipal
  městský
 9. suburb
  předměstí
 10. residential district
  obytná čtvrť
 11. industrial part
  průmyslová část
 12. townspeople
  obyvatelé měst(a)
 13. countrypeople
  obyvatelé venkova, venkované
 14. redneck
  vidlák, řepák, venkovský buran
 15. square
  náměstí
 16. circus
  (brit.) náměstí (kruhové)
 17. crossroads (j.+ mn.č.)
  křižovatka
 18. intersection
  průsečík;křižovatka
 19. thoroughfare
  dopravní tepna
 20. roadway
  vozovka
 21. stop on the roadway
  zastavit uprostřed vozovky
 22. Street, Avenue [AvEnju:]
  třída (v názvu)
 23. Road, Alley, Lane
  ulička (v názvu)
 24. Place
  náměstí (v názvu)
 25. Row
  ulice (v názvu)
 26. Terrace
  ulička s řadovými domky (v názvu)
 27. Embankment
  nábřeží (v názvu)
 28. Crescent
  půlkruhovitá/obloukovitá ulice (v názvu)
 29. Boulevard
  bulvár (v názvu)
 30. Mews
  ulička (v názvu, původní význam „stáje")
 31. stream of traffic
  proud vozidel
 32. rush hour
  dopravní špička
 33. A traffic jam develops.
  Vzniká dopravní zácpa.
 34. controlled by traffic lights
  řízen semafory
 35. be red, amber, green
  svítit červeně, žlutě, zeleně
 36. The road is clear.
  Silnice je volná.
 37. Look out when crossing!
  Pozor při přecházení!
 38. cross against the red
  přejít na červenou
 39. cross at a zebra crossing
  přejít na značeném přechodu
 40. (Belisha) beacon
  (brit.) Kmitající oranž.světlo na sloupu u přechodu.
 41. island, (amer.) safety island
  ostrůvek uprostřed vozovky, kde chodec může počkat
 42. underpass, (brit.) subway
  podchod
 43. pavement, (amer.) sidewalk
  chodník
 44. paving, (amer.) pavement
  dláždění
 45. curb
  obrubník
 46. curbside stop
  zastávka u kraje vozovky
 47. step from the pavement
  sestoupit z chodníku
 48. knock down a pedestrian
  srazit chodce
 49. passer-by, (mn. č.) passers-by
  kolemjdoucí
 50. run / bump into sb
  (hovor.) "narazit na někoho"(náhodou někoho potkat)
 51. pram, (amer.) baby
  carriage kočárek
 52. push a pram
  tlačit kočárek
 53. public transport (j.č.)
  veřejné dopravní prostředky, MHD
 54. flat rate
  jednotné jízdné
 55. The bus is packed.
  Autobus je nacpaný.
 56. central station
  hlavní nádraží
 57. terminus
  konečná stanice
 58. vehicle
  vozidlo
 59. lorry, (amer.) truck
  nákladní auto
 60. van
  dodávkové auto, dodávka
 61. deliver goods
  rozvážet zboží
 62. fine sb for parking in the wrong place
  dát někomu pokutu za nesprávné parkování
 63. sanitation
  veřejná hygiena, kanalizace
 64. refuse disposal
  odvoz a likvidace odpadků
 65. clear the dustbin
  (brit.) vyprázdnit nádobu na odpadky
 66. garbage can
  (amer.) nádoba na odpadky, popelnice
 67. dustman, (amer.) garbage collector
  popelář
 68. dustcart, (amer.) garbage truck
  vozidlo na odvoz odpadků
 69. street sweeper
  metař, počištovač
 70. litter (j.č.)
  (poházené) odpadky
 71. litter the street
  znečišťovat ulici, odhazovat odpadky na ulici
 72. street covered with rubbish
  ulice posetá odpadky
 73. throw away
  odhodit, zahodit
 74. drop into the litterbin
  (brit.) zahodit do odpadkového koše
 75. sprinkle the street
  kropit ulici
 76. The place is full of dust.
  Práší se (tu).
 77. puddle
  louže
 78. pool (of water)
  kaluž
 79. sanitary facilities
  hygienická zařízeni
 80. public lavatories, lavatory (j.č.)
  veřejné záchody
 81. public conveniences
  veřejné záchody (uhlazeně)
 82. 24-hour toilets
  toalety s nepřetržitým provozem
 83. street lighting
  pouliční osvětlení
 84. light st.
  osvětlit něco
 85. a badly lit street
  špatně osvětlená ulice
 86. The street is badly lit.
  Ulice je špatně osvětlena.
 87. dim
  nejasný, slabý (o světle)
 88. blaze of lights
  záře světel
 89. lamppost
  stojan, stožár pouličního osvětlení
 90. neon signs come on.
  Rozsvěcejí se neónové nápisy.
 91. glaring neon lights
  zářící neony
 92. switch on the headlights
  rozsvítit světla (reflektory aut)
 93. motion
  pohyb
 94. be on the way
  být na cestě
 95. walk along the street
  jít po ulici
 96. crawl
  plížit se, vléci se
 97. take / go for an evening walk
  jít na večerní procházku, projít se večer
 98. walk a dog
  jít se psem na procházku
 99. walk a doggie
  vyvenčit pejska
 100. arrive at a place / in Prague
  přijít, přijet, dorazit někam / do Prahy
 101. go past st
  jít kolem něčeho
 102. turn (round) the corner
  zabočit za roh
 103. go fast / slow
  jet rychle / pomalu
 104. He's gone.
  Je pryč. Zmizel. Ztratil se.
 105. move fast / slowly
  pohybovat se rychle / pomalu
 106. crawl
  plazit se, vléci se; kraulovat
 107. The traffic crawls along at 15 miles an hour.
  Doprava se vleče rychlostí 15 mil za hodinu.
 108. hurry
  spěchat (jednat rychle za účelem dochvilnosti)
 109. be in a hurry
  spěchat (mít naspěch)
 110. catch up with sb
  dohonit někoho
 111. overtake
  dohonit, předhonit
 112. rush
  řítit se
 113. Sorry to rush you like this.
  Promiň, že tě tak honím.
 114. take sb to a place
  zavést někoho někam
 115. make/push one's way through the crowd
  razit si cestu davem
 116. mingle with the crowd
  splynout s davem, vmísit se do davu
 117. drive a car
  řídit auto
 118. get on / get off (a bus)
  nastoupit / vystoupit (u MHD)
 119. get in / get out of (a car)
  nastoupit / vystoupit (u auta)
 120. Excuse me, how can I get to...?
  Promiňte, jak se dostanu k .. ?
 121. Am I right for...?
  Jdu dobře k...?
 122. Which way to ... please?
  Kudy se jde prosím k ...?
 123. Could you tell me the way?
  Vysvětlíte mi laskavě cestu ?
 124. Is there any ... around here?
  Je tady někde poblíž nějaký . .?
 125. How do I find ...?
  Jak najdu ?
 126. Where do I get the bus for ...?
  Kde najdu autobus do ...?
 127. Which bus do I take?
  Kterým autobusem pojedu?
 128. Go straight on.
  Jděte pořád rovně.
 129. Turn (to the) left / right.
  Zabočte doleva / doprava
 130. It's at the next corner.
  Je to na dalším rohu.
 131. It's about a hundred yards from here.
  Je to asi o metrů (odtud).
 132. You can't miss it.
  Nemůžete to minout. (nenajít).
 133. It's a good way from here.
  Je to kus cesty odtud.
 134. You'd better take a bus.
  Raději jeďte autobusem.
 135. There's a bus stop over there.
  Tamhle je zastávka.
 136. Take a number six bus, the one marked "University".
  Jeďte autobusem č.6 označeným „Univerzita"
 137. Get of at ...
  Vystupte u/na ...
 138. It's little further/farther on.
  Je to ještě trochu dál.
 139. It's just round the corner.
  Je to hned za rohem.
 140. You go past it until you see ...
  Jděte dál, dokud neuvidíte.
 141. It must be somewhere around here.
  Musí to být někde tady.
 142. You'd better ask someone else.
  Raději se zeptejte někoho jiného.
 143. I'm sorry, I'm a stranger here myself.
  Bohužel to tu také neznám.
 144. go downtown to do some shopping
  jít do města nakupovat
 145. be looking for st / be trying to find st
  shánět něco
 146. I was shopping for some new clothes.
  Díval jsem se po novém oblečení.
 147. I couldn't find anything.
  Nic jsem nenašel.
 148. a wide range of goods
  velký výběr zboží, široký sortiment
 149. come across/upon st
  objevit něco, přijít na něco
 150. shop window
  výkladní skříň, výloha
 151. go window shopping
  jít si prohlížet výlohy, jít koukat po výlohách
 152. on display
  vystaven(o)
 153. tempt the shopper
  lákat kupce
 154. irresistible
  neodolatelný
 155. It's just begging to be bought.
  Zrovna si to říká, abych to koupil.
 156. opening hours
  otevírací doba
 157. closing hours
  zavírací doba
 158. where to shop
  kde nakupovat
 159. shop, (amer.) store
  obchod
 160. shopping centre
  nákupní centrum (uzavřený celek obvykle mimo centrum města)
 161. shopping mall
  (amer.) komplex obchodů
 162. arcade
  pasáž
 163. department store
  obchodní dům
 164. chain store, (brit. též) multiple store
  obchodní řetězec
 165. discount store
  obchod se slevněným zbožím
 166. corner shop
  krámek na rohu
 167. chemist's, (amer.) drugstore
  drogerie s lékárnou a smíšeným zbožím
 168. ironmonger's, (amer.) hardware store
  železářství
 169. electrical appliances
  elektrospotřebiče
 170. delicatessen, (amer.) deli
  lahůdkářství
 171. greengrocer's
  (zejm brit.) zelinářství
 172. fishmonger's
  (zejm. brit.) obchod s rybami
 173. butcher's
  řeznictví
 174. baker´s
  pekařství (a zčásti cukrářství)
 175. confectioner's, confectionery, candy store
  cukrářství
 176. grocer's
  obchod se smíšeným zbožím
 177. general store
  (amer.) venkovský obchod se smíšeným zbožím
 178. the village shop
  (brit.) venkovský obchod se smíšeným zbožím
 179. dairy shop
  mlékárna
 180. toyshop
  hračkářství
 181. supermarket
  samoobsluha (zejm. s potravinami)
 182. (shop) assistant, (amer.) salesclerk
  prodavač(ka)
 183. salesman, saleswoman
  prodavač, prodavačka (se specializací na určité zboží)
 184. row of shelves
  řada regálů
 185. trolley, (amer.)
  cart vozík
 186. We regret that shopping trolleys must not be taken away.
  Prosíme, neodvážejte nákupní vozíky.
 187. wire basket
  drátěný košík
 188. paper bag
  papírový sáček
 189. carry one's shopping home
  nést nákup domů
 190. carrier bag, (amer.) shopping bag
  nákupní taška, sáček
 191. cardboard box
  kartónová/lepenková krabice
 192. mesh bag
  síťovka
 193. desk, checkout (counter)
  pokladna (v samoobsluze)
 194. queue (podst. jm.), (amer.) line
  fronta
 195. queue (sloveso)
  stát frontu
 196. Are you queueing up?
  Stojíte ve frontě?
 197. shoplifter
  zloděj v obchodě
 198. pickpocket
  kapsář, kapesní zloděj
 199. Shoplifters will be prosecuted.
  Krádeže se trestají.
 200. Yes, madam?
  Prosím (paní)?
 201. Can I help you?
  Čím mohu posloužit? Přejete si?
 202. Are you being served/helped?
  Jste již obsluhován?
 203. What would you like?
  Co byste si přál?
 204. What can I show you?
  Co vám mohu ukázat?
 205. Just looking, thanks.
  Děkuji, jen se tak dívám.
 206. I want...
  Chtěl bych ...
 207. Do you have ...?
  Máte ...?
 208. Do you sell ...?
  Prodáváte ...?
 209. I'm looking for ...
  Hledám ...
 210. May I see it?
  Mohu se na to podívat?
 211. Could I have a look at that one?
  Nemohl bych se podívat na tamhleto?
 212. What would you recommend?
  Co byste mi doporučil?
 213. How much is it?
  Kolik to stojí?
 214. Wrap it up please.
  Zabalte to prosím.
Author
ID
249471
Card Set
Lesson2.txt
Description
Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé, Lesson 2
Updated
Show Answers