Kör och vilotid

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Daglig körtid:
  9 timmar / 10 timmar 2 gånger/veckan
 2. Veckokörtid
  max 56 timmar/vecka

  2 veckor körtid: 90 timmar
 3. Rast
  efter 4.5 t körning minst 45m räst

  delad räst: den första minst 15m, och den sista på minst 30m
 4. Dygnsvila
  grundvila: 11t

  • Reducerad: 9t 3 gånger/vecka. Behöver ej kompenseras.
  • Delad vila: kan delas i 2 omgånger. Den första på minst 3 tim, och den sista på minst 9 tim.
 5. Veckovila
  Normal veckovila: 45tim

  Reducerad veckovila: Kan reduceras varannan vecka till minst 24 tim. Kompensation ska ske senast tredje veckan efter aktuell vecka tillsammans med en viloperiod som är minst 9 tim.
 6. multibemanning:
  30 tim period. Dygnsvila på 9 tim. Stillastående fordon och sovbritsar.
 7. Diagramblad:
  ska kunna uppvisas för innevarande dag och 28 tidigare kalenderdagar. Samma gäller digitala uppgifter på förarkortet.
Author
ID
249393
Card Set
Kör och vilotid
Description
Kör och vilotid
Updated
Show Answers