J Verbs 2

 1. go up, rise
  agarimasu
 2. go down, drop
  sagarimasu
 3. increasee
  fuemasu
 4. decrease
  herimasu
 5. learn
  naraimasu
 6. memorize, learn, master
  oboemasu
 7. teach, inform, notice, let somebody know
  oshiemasu
 8. check, investigate
  shirabemasu
 9. forget
  wasuremasu
 10. begin, start, open
  hajimarimasu
 11. finish, end
  owarimasu
 12. open
  akemasu
 13. close
  shimemasu
 14. win
  kachimasu
 15. lose (game)
  makemasu
 16. turn, curve
  magarimasu
 17. stop
  tomarimasu
 18. get on, ride
  norimasu
 19. get off
  orimasu
 20. sit, have a seat
  suwarimasu
 21. wash
  araimasu
 22. cut
  kirimasu
 23. wear, put on (clothes)
  kimasu
 24. take off (clothes
  nugimasu
 25. take, get, to take a picture
  torimasu
 26. do, play
  shimasu
Author
christopheraldo
ID
249318
Card Set
J Verbs 2
Description
List of Japanese Verbs part 2
Updated