Dutch1

 1. sun
  de zon
 2. rain
  de regen
 3. puddle
  de plas
 4. thunder
  de donder
 5. lightning
  de bliksem
 6. storm
  de storm
 7. thunderstorm
  de onweersbui
 8. weather
  het weer
 9. temperature
  de temperatuur
 10. degree
  de graad
 11. snow
  de sneeuw
 12. flood
  de vloed
 13. frost
  de vorst
 14. fog
  de mist
 15. wind
  de wind
 16. cloud
  de wolk
 17. to snow
  sneeuwen, sneeuwde, gesneeuwd
 18. to hail
  hagelen, hageelde, gehageeld
 19. to freeze
  vriezen, vroos, gefrozen
 20. to rain
  regenen, regeende, geregeend
 21. to shine
  schijnen, scheen, geschenen
 22. foggy
  mistig
 23. cloudy
  bewolkt
 24. sunny
  zonnig
 25. icey
  ijzig
 26. windy
  winderig
 27. most
  meest
 28. empty
  leeg
 29. whole
  geheel
 30. a few
  een paar
 31. few
  weinig
 32. some
  sommig
 33. heavy
  zwaar
 34. square
  vierkant
 35. triangle
  driehoek
 36. triangular
  driehoekig
 37. round
  rond
 38. straight
  recht
 39. correct
  correct
 40. wrong
  verkeerd
 41. angry
  woedend
 42. sad
  droevig
 43. happy
  gelukkig
 44. upset
  van streek
 45. depressed
  gedeprimeerd
 46. satisfied
  tevreden
 47. wonderful
  prachtig
 48. power
  kracht
 49. powerful
  krachtig
 50. lonely
  eenzaam
 51. great/immense
  geweldig
 52. sign/symbol
  het teken
 53. to enlarge
  vergroten, vergrootte, vergroot
 54. to breathe
  ademen, ademde, geademd
 55. joke
  de grap
 56. funny
  grappig
 57. button
  de knoop
 58. picture/painting
  het schilderij
 59. art
  de kunst
 60. artwork
  het kunstwerk
 61. homework
  het huiswerk
 62. to expect
  verwachten, verwachtte, verwacht
 63. to treat
  trakteren, trakteerde, getrakteerd
 64. bad/nasty
  beroerd
 65. job
  de klus
 66. to curl
  krullen, krulde, gerkruld
 67. bus
  de bus
 68. grass
  het gras
 69. to regulate/order
  regelen, regelde, geregeld
 70. to change
  veranderen, veranderde, veranderd
 71. bad
  ergs
 72. sparrow
  de mus
 73. violin
  de viool
 74. inconvenient
  lastig
 75. cynical
  cynische
 76. shower
  de douche
 77. text
  de tekst
 78. condolences
  gecondoleerd
 79. face
  het gezicht
 80. dangerous
  gevaarlijk
 81. little joke
  de geintje
 82. stupid
  stom
 83. deaf
  doof
 84. similar/equal
  gelijk
 85. to let/leave
  laten, liet, gelaten
 86. dull/monotonous
  saai
 87. ankle
  de enkel
 88. pregnant
  zwanger
 89. feeling
  het gevoel
 90. dislike
  hekel
 91. message
  het bericht
 92. stubborn
  koppig
 93. to name
  noemen, noemde, genoemd
 94. pressure
  de druk
 95. sentence
  de zin
 96. angry/mad
  boos
 97. to set/put
  zetten, zette, gezet
 98. correct/true
  juist
 99. anyone/everyone
  iedereen
 100. lorry
  de vrachtwagen
 101. pineapple
  de ananas
 102. bear
  de beer
 103. history
  de geschiedenis
 104. politics
  de politiek
 105. job (2)
  de baan
 106. at least
  tenminste
 107. accent
  het accent
 108. to recognise
  herkennen, herkende, herkend
 109. countryside
  het platteland
 110. around
  rondom
 111. forest
  het bos
 112. translation
  de vertaling
 113. different
  verschillend
 114. glad
  blij
 115. worse
  erger
 116. poor (emotional)
  arm
 117. funeral
  de begrafenis
 118. hopefully
  hopelijk
 119. responsible
  verantwoordelijk
 120. responsibility
  verantwoord
 121. still/silent/calm
  stil
 122. pregnancy
  de zwangerschap
 123. first/previously
  eerder
 124. admit
  toegeven, toegaf, toegegeven
 125. painful
  pijnlijk
 126. pathetic
  zielig
 127. whose?
  wiens?
 128. to prove/demonstrate
  bewijzen, bewees, bewezen
 129. inheritance
  de erfenis
 130. gladly
  graag
 131. any
  enig
 132. (my) own
  eigen
 133. to agree/arrange
  afspreken, afgesproken
 134. only one/thing
  enigste
 135. suicide
  zelfmoord
 136. resolution/solution
  de oplossing
 137. to solve
  oplossen, oploste, opgelost
 138. awake
  wakker
 139. birthday
  de verjaardag
 140. to relinquish/give up
  opgeven, opgaf, opgegeven
 141. whilst
  terwijl
 142. full
  vol
 143. cop (police)
  de smeris
 144. heating
  de verwarming
 145. to suspect
  verdenken, verdacht, verdacht
 146. suspect
  de verdachte
 147. to forget
  vergeten, vergat, vergeten
 148. to forgive
  vergeven, vergaf, vergeven
 149. such
  zulk
 150. to break up
  uitmaken, uitmaakte, uitgemaakt
 151. salary/wage
  het salaris
 152. to shoot
  schieten, schoot, geschoten
 153. safe
  veilig
 154. innocence
  onschuld
 155. to confess
  bekennen, bekende, bekend
 156. to remember
  herinneren, herinnerde, herinnerd
Author
lutherwalden
ID
249247
Card Set
Dutch1
Description
Random dutch vocabulary
Updated