ruotsi4 kpl4

The flashcards below were created by user Bewie on FreezingBlue Flashcards.

 1. he ovat samaa mieltä useimmista asioista
  de är överens om det mesta
 2. tuli nopeasti hyvä ystävä
  blev snabbt goda vänner
 3. heillä on erillaiset käsitykset
  de har olika syn på
 4. kristin usko
  kristna tron
 5. hän eroaa evankelisluterilaisesta kirkosta
  gick hon ur den evangelisklutherska kyrkan
 6. Nykyajan monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  i dagens mångkulturella samhälle
 7. Se on jokaisen vapaa valinta
  det är vars och ens fria val
 8. Kukaan ei ole pakottanut minua kristinuskoon
  men ingen har tvingat mej att bli kristen
 9. mielelläni
  gärna
 10. Kummallisia mielikuvia uskovaisista ihmisistä
  en konstig bild av troende människor
 11. minulla on aina ollut todella hauskaa
  jag har alltid haft mycket kul
 12. me harrastamme paljon musiikkia
  vi sysslar mycket med musik
 13. uskonnonopetus lukujärjestyksessä
  religionsundervisning på skolschemat
 14. Kristinusko antaa elämän merkityksen
  den krista tron som ger livet en mening
 15. hän rukoilee jumalaa
  hon ber till Gud
 16. Että hän joskus vierailee kirkoissa
  att hon ibland besöker kyrkor
 17. sitäpaitsi
  dessutom
 18. kirkko on pro
  kyrkan är proffs
Author
ID
249172
Card Set
ruotsi4 kpl4
Description
ruotsi
Updated
Show Answers