något någon några

The flashcards below were created by user firedg on FreezingBlue Flashcards.

 1. något + ''ett ord''
  någon + "ën ord"
  några + plural

  någon = algun ..., alguien
  något  = algun ..., algo
  några = algunos ..., algunos
 2. en sak = något 
  en del = några
 3. Someone that knows something about ...?
  Någon som vet Något om ...?
 4. Tomo el almuerzo en cualquier restaurante.
  (en restaurang)
  Jag äter lunch på någon retaurang.
 5. I meet some friends.
  Jag träffar några vänner.
 6. Something funny.
  • Något Roligt 
  • [²r'o:lit]
Author
ID
248828
Card Set
något någon några
Description
Swedish lessons
Updated
Show Answers