9. People and relationships

The flashcards below were created by user Bogiwombat on FreezingBlue Flashcards.

 1. kiüt
  Struck out
 2. védett
  Sheltered
 3. utánoz
  rögtönöz
  jól kijön valakivel
  • Hit it off
  • Hit it off with
 4. uralkodó
  zsarnoki
  Domineering
 5. méltó
  megfelel
  Live up to
 6. feladat
  kötelezettség
  Commitment
 7. nekibátorodik
  összeszedi a bátorságát
  Pluck up courage
 8. tapasz
  foltoz
  Patch
 9. határozatlan
  Weak-minded
 10. nagyon
  rendkívül
  Exceedingly
 11. rendkívül versenyképes (versengő?)
  Ultra-competitive
 12. jegyespár
  eljegyzett
  Betrothed
 13. fiatalember
  fiatalkori
  Juvenile
 14. ős
  előd
  Predecessor
 15. megfelelő
  alkalmas
  Eligible
 16. pasas
  tag, alak
  Bloke
 17. fickó
  pacák
  Chap
 18. legény
  ifjú
  lad
 19. figyelmes
  gondos
  Attentive
 20. odaadó
  ragaszkodó
  Devoted
 21. érzéketlen
  közönyös
  Insensitive
 22. kortársak
  Contemporaries
 23. kiközösített
  száműzött
  Outcast
 24. kb.
  hozzávetőleg
  Approximately
 25. a rokonok teljes köre
  Entire range of relatives
 26. szid
  lehord
  Scolded
 27. flatter?
  Stood him up
 28. beront
  eláraszt
  Invading
 29. izzasztó
  tikkasztó
  Sweltering
 30. harag
  düh
  Rage
 31. pompás sörény
  Magnificent mane
 32. alaposan
  részletesen
  thoroughly
Author
ID
248658
Card Set
9. People and relationships
Description
English
Updated
Show Answers