Job

 1. Księgowy
  Accountant
 2. Adwokat
  Barrister / lawyer
 3. Pracownicy administracyjni
  Administrative staff
 4. Kasjer w banku
  Bank cashier
 5. Kosmetyczka
  Beautician / beauty therapist
 6. Urzędnik państwowy
  Civil servant
 7. Robotnik budowlany
  Construction worker
 8. Psycholog
  Counsellor / psychologist
 9. Pracownik działu obsługi klienta
  Customer service advisor
 10. Śmieciarz
  Dustman, refuse collector
 11. Projektant mody
  Fashion designer
 12. Instruktor, trener fitnessu
  Fitness coach / instructor
 13. Projektant gier komputerowych
  Games designer
 14. Grafik
  Graphic designer
 15. Agent ubezpieczeniowy
  Insurance agent
 16. Projektant wnętrz
  Interior designer
 17. Tłumacz (ustny)
  Interpreter
 18. Kurator muzeum
  Museum curator
 19. Hydraulik
  Plumber
 20. Ksiądz
  Priest
 21. Przedstawiciel handlowy
  Sales rep / representative
 22. Programista
  software designer, computer programmer
 23. Makler giełdowy
  Stockbroker
 24. Technik
  Technician
 25. Przedsiębiorca pogrzebowy
  Undertaker
 26. Projektant stron internetowych
  web / website designer
 27. Źle płatna
  Badly-paid
 28. Fizyczna
  Blue-collar, manual
 29. Biurokratyczna
  Bureaucratic
 30. Związana z opieką
  Caring
 31. Wymagająca, stanowiąca wyzwanie
  Challenging
 32. Twórcza
  Creative
 33. Bez perspektyw
  Dead end
 34. Wymagająca
  Demanding
 35. Satysfakcjonująca
  Fulfilling, rewarding
 36. Na pełny etat
  Full-time
 37. Odpowiedzialna, ważna
  High-powered
 38. Związana z produkcją przemysłową
  Industrial / manufacturing
 39. Lukratywna, dobrze płatna
  Lucrative
 40. Niewymagająca kwalifikacji
  Menial
 41. Biurowa
  Office
 42. Na niepełny etat
  Part-time
 43. Stała
  Permanent
 44. Monotonna, powtarzająca się
  Repetitive
 45. Odpowiedzialna
  Responsible
 46. Tymczasowa
  Temporary
 47. Dobrze płatna
  Well-paid
 48. Umysłowa, urzędnicza
  White-collar
 49. Dział księgowości
  Accounts
 50. Dział obsługi klienta
  Customer Service
 51. Dział marketingu
  Marketing
 52. Dział kadr
  Personnel, Human Resources
 53. Dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
  Public Relations
 54. Dział badań i rozwoju
  Research and Development
 55. Dział sprzedaży
  Sales
 56. Kampania reklamowa
  Advertising campaign
 57. Zajmować się czymś
  deal with
 58. Zatrudniać pracowników
  hire employees
 59. Zwalniać pracowników
  dissmiss employees
 60. Prowadzić księgowość
  keep the books
 61. Premia roczna
  bonus
 62. Zasiłek na dziecko
  child benefit
 63. Prowizja
  Commission
 64. Ciąć koszty
  cut costs
 65. Dobrze zarabiać
  earn a good salary
 66. Dostawać podwyżkę
  get a pay rise
 67. Odsetki, oprocentowanie
  interest
 68. Na zasiłku
  on the dole
 69. Płaca
  pay
 70. Emerytura, renta
  pension
 71. Oszczędności
  savings
 72. Udziały, akcje
  shares
 73. Źródło dochodu
  source of income
 74. Pensja (początkowa)
  (starting) salary
 75. Napiwek
  tip
 76. Zasiłek dla bezdomnych
  unemployment benefit
 77. Płaca, stawka ( tygodniowa, godzinowa )
  wage
 78. Gospodarka oparta na rolnictwie
  agriculture-based economy
 79. Starać się, złożyć podanie o stanowisko...
  apply for the position of...
 80. Nadzorować, kierować
  be in charge
 81. Zostać zwolnionym
  be made redundant
 82. Być bezrobotnym
  be out of work
 83. Awansowa, dostać awans
  be promoted
 84. Pracować na własny rachunek
  be self-employed
 85. Być swoim własnym szefem
  be your own boss
 86. Kariera w
  career in
 87. Perspektywa kariery
  career prospects
 88. Wykonywać obowiązki
  carry out duties
 89. Tania siła robocza
  cheap labour
 90. Wybór zawodu
  choice of career
 91. Radzić sobie z czymś
  cope with
 92. (Pracować jako) wolny strzelec, na zlecenia
  (do) freelance  work
 93. Pracować dorywczo, wykonywać drobne pracy
  do odd jobs
 94. Zatrudniać
  employ
 95. Pracownik
  employee
 96. Pracodawca
  employer
 97. Zatrudnienie
  employment
 98. Agencja pośrednictwa pracy
  employment agency
 99. Elastyczne godziny pracy
  flexible working hours / flexi-time
 100. Dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
  fringe benefits, perks
 101. Wyjechać w sprawach zawodowych
  go away on business
 102. Zbankrutować
  go bankrupt, out of business
 103. (Pójść na) zwolnienie lub urlop
  (go on) leave
 104. Strajkować
  go on strike
 105. Wynagrodzenie za czas urlopu
  holiday pay
 106. Gospodarka oparta na informacji
  information economy
 107. Zadowolenie z pracy
  job satisfaction
 108. Pewność stałego zatrudnienia
  job security
 109. Rynek pracy
  labour market
 110. Zwolnić kogoś z pracy
  lay sb off
 111. Uczyć się zawodu w praktyce
  learn on the job
 112. Urlop macierzyński
  maternity leave
 113. Urlop ojcowski
  paternity leave
 114. Na takich samych warunkach
  on equal terms
 115. Przepracowanie
  overwork
 116. Posada
  position
 117. Perspektywy awansu
  prospects of promotion
 118. Zwolnić się
  quit
 119. Zrezygnować
  resign
 120. Wymagania
  requirements
 121. Przejść na emeryturę
  retire
 122. Emerytura
  retirement
 123. Przekwalifikować się
  retrain
 124. Prowadzić usługi / biznes
  run a service / business
 125. Prowadzić swój własny interes
  run your own business
 126. Zwolnić kogoś
  sack sb / give sb the sack
 127. Założyć firmę
  set up a company
 128. Wynagrodzenie za czas choroby
  sick pay
 129. Brać wolny dzień
  take a day off
 130. Prowadzić nabór (pracowników)
  take on (employees)
 131. Przejmować od kogoś (np. obowiązki)
  • take over from sb
  • take over duties from sb
 132. Z pracą wiąże się
  the job/work involves
 133. Bezrobotni
  the unemployed
 134. Bezrobocie
  unemployment
 135. Wolna posada, wakat
  vacancy
 136. Pracować w domu
  work from home
 137. Pracować w (firmie)
  work for (a company)
 138. Pracować w zespole
  work in a team
 139. Pracować samemu
  work on your own
 140. Pracować, dotrzymując terminów
  work to deadlines
 141. Pracować w nadgodzinach
  work/do overtime
 142. Zaangażowany, oddany
  committed
 143. Zdolności komunikacyjne
  communication skills
 144. Doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
  experience in a related field
 145. Zorientowany na cele
  goal-oriented
 146. Mający silną motywację
  highly motivated
 147. Wysoko wykwalifikowany
  highly skilled
 148. (Nie)kompetentny
  (in)competent
 149. (Nie)wydajny
  (in)efficient
 150. Dotrzymywać terminów
  meet deadlines
 151. Dobrze wyszkolony
  well-trained
 152. Pracować pod presją
  work under pressure
Author
Ania
ID
248109
Card Set
Job
Description
English words
Updated