Kumidot

 1. Lamasan chumocho
  Dining table
 2. Siya
  Chair
 3. Aparadot nå'yan pat eståten nå'yan
  China cabinet
 4. Nå'yan
  Dishes
 5. La'uya
  Pot
 6. Takuren kafe
  Tea pot
 7. Tampen lamasan chumocho
  Table cloth
 8. Sahguan asiga yan plimenta
  Salt and pepper shaker
 9. Sahguan leche
  Milk container
 10. Sahguan asukat
  Sugar container
 11. Håran hånom
  Water pitcher
 12. Sahguan mantekiya
  Butter dish
 13. Chareran kafe
  Percolator
 14. Siya yan lamasan neni
  Baby high chair
Author
Anonymous
ID
24793
Card Set
Kumidot
Description
Dining room
Updated