Longman Minitest 7 Vocab

 1. thoroughly
  iyice, tamamen, adamakıllı
 2. assignment
  ödev, görev
 3. convincingly
  ikna edici
 4. fame
  ün, şöhret
 5. achieve
  ulaşmak, elde etmek
 6. settlement
  yerleşme, ödeme
 7. acclaim
  beğeni
 8. privilege
  ayrıcalık, imtiyaz
 9. prominent
  önde gelen, seçkin, önemli
 10. curriculum
  müfredat
 11. rigorous
  titiz, sıkı, kesin
 12. turn out
  dışarı çıkartmak, tersyüz etmek, tersini çevirmek
 13. lighter topic
  hafif konu
 14. destination
  hedef
 15. slum
  gecekondu
 16. profound
  derin, şiddetli
 17. momentous
  önemli, mühim
 18. highly significant
  son derece anlamlı
 19. rundown
  özet
 20. substantiall
  yoldukça, özünde, gerçekte
 21. outspoken
  açık sözlü
 22. proponent
  yanlısı, öneren kimse
 23. substantive
  asli, sağlam, sabit
 24. assure
  sağlamak, temin etmek, inandırmak
 25. arouse
  uyandırmak, canlandırmak
 26. subservient
  itaat eden
 27. conflict
  çatışma
 28. devote
  adamak
 29. publicly
  alenen
 30. vilify
  kötülemek, yermek
 31. pacifism
  barışseverlik
 32. conscience
  vicdan
 33. malign
  kötü, habis
Author
Anonymous
ID
247866
Card Set
Longman Minitest 7 Vocab
Description
Longman Minitest 7 Vocab
Updated