Albanian LAPs

 1. hair
  • floku
  • flokët
 2. forehead
  balli
 3. eye(s)
  • syri
  • sytë
 4. nose
  hunda
 5. ear(s)
  • veshi
  • veshët
 6. cheek(s)
  • faqe
  • faqet
 7. chin
  mjekra
 8. mouth
  goja
 9. neck
  qafa
 10. face
  fytyra
 11. touch
  • me prek
  • preke! (command)
  • unë e preka (past)
  • ti e preke  (past)
 12. cover
  • me mbuluar
  • mbulove! (command)
  • unë e mbulova (past)
  • ti e mbulove (past)
 13. pinch
  • kap
  • kape! (command)
  • unë kapa (past)
  • ti kape (past)
 14. hit
  • godit
  • godite! (command)
  • unë godita (past)
  • ti godita (past)
 15. hand
  dora
 16. elbow
  bërryli
 17. arm
  krah
 18. back
  • kurriz
  • shpinë
 19. shoulder
  shpatull
 20. tongue
  gjuha
 21. here
  këtu
 22. there
  atie
 23. over there
  tutie
 24. put
  • unë vendos 
  • ti vendose (command)
  • unë vendosa (past)
  • ti vendose (past)
 25. book
  • (s)libri/liber (m)
  • (p)librat/librat
 26. pen
  • (s) stilokalemi/stilokalem (m)
  • (p) stilokalemat/stilokalemat
 27. table
  • (s) tavolina/tavolinë (f)
  • (p) tavolinat/tavolinat
 28. head
  • (s) koka/kokë (f)
  • (p) kokat/kokat
 29. beside
  anash
 30. on
 31. inside
  brënda
 32. directly under
  poshtë
 33. take (pick up)
  merr

  • ti merr! ju merrni(command)
  • unë mora (past)
  • ti more (past)
 34. above
  mbi
 35. around
  rreth
Author
nwaggoner
ID
247802
Card Set
Albanian LAPs
Description
Albanian vocab using LAPs from Compass
Updated